Ihmiset

Olemme joukko nuorisoalan, pedagogiikan, tulevaisuudentutkimuksen, yhteiskunnallisen muutoksen, soveltavan taiteen ja vaikuttavuuden asiantuntijoita.

Toiminnanjohtaja

Olli Alanen

olli.alanen@nuori.fi

050 502 5007

Olli Alanen on säätiön toiminnanjohtaja. Ollilla on monipuolinen kokemus nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvästä työstä. Hän ajattelee, että vaikuttavuus syntyy luovuuden, rohkeuden ja kumppanuuksien yhdistelmästä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Asiantuntija

Enna Angervuori

enna.angervuori@nuori.fi

040 592 2078

Enna Angervuoren erityisiä osaamisalueita ovat globaalit kehityskysymykset, kulttuurienvälinen vuorovaikutus sekä kotoutuminen. Ennaa motivoi työssä kestävän kehityksen edistäminen sekä eri taustoista tulevien nuorten yhteisymmärryksen vahvistaminen. Hän vastaa säätiön kehitysyhteistyöhankkeesta ja toimii asiantuntijana Huuma-toiminnassa. Koulutukseltaan Enna on filosofian maisteri.

Asiantuntija

Mari-Anne Arpiainen

mari-anne.arpiainen@nuori.fi

044 777 2604

Mari-Anne Arpiaisen erityisiä osaamisalueita ovat lukutaito, soveltavien taidemenetelmien käyttö, Agenda2030 -tavoitteet ja globaalikasvatus. Työssään Mari-Anne haluaa lisätä nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista, tuoda esiin nuorten ääntä ja varmistaa, että kaikki tunnistaisivat omat vahvuutensa. Mari-Anne vastaa Sanoita parempi maailma -hankkeesta ja työskentelee asiantuntijana Taidot elämään -hankkeessa. Koulutukseltaan Mari-Anne on kulttuurituottaja.

Viestinnän asiantuntija

Jenni Helle

jenni.helle@nuori.fi

050 411 5404

Jenni Helle on säätiön viestinnän asiantuntija ja vastaa erityisesti hankkeiden viestinnästä. Opinnoissaan ja työssään Jenni on perehtynyt erityisesti digitaaliseen mediaan, ja hän haluaakin olla mukana mahdollistamassa merkityksellisiä kohtaamisia paitsi kasvokkain, myös verkon välityksellä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Koordinaattori

Tea Isopuro

tea.isopuro@nuori.fi

046 628 2825

Tea Isopuro on säätiön ruotsinkielisen Dreams-toiminnan ja Taidot elämään -hankkeen koordinaattori. Tea motivoituu työssään erityisesti siltojen rakentamisesta nuoruuden ja aikuiselämän sekä ihmisten eri osaamisten välille. Tealle on tärkeää, että nuoret löytäisivät tavan toteuttaa itseään ja etsisivät elämässä polun, jossa itsensä toteuttaminen pysyy läsnä. Koulutukseltaan Tea on valtiotieteiden kandidaatti ja hän tekee gradua sosiaalipsykologiasta.

Asiantuntija

Anna Jussilainen

anna.jussilainen@nuori.fi

050 320 7273

Anna Jussilainen on soveltavan taiteen asiantuntija. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat taiteen hyvinvointivaikutukset, kehollinen oppiminen ja fasilitointi. Häntä motivoi uuden kehittäminen ja luovan toiminnan avulla saavutettava toisin oleminen, joka antaa uudenlaisia näkökulmia elämään ja tulevaisuuteen. Anna vastaa Huuma-hankkeesta ja on koulutukseltaan Master of Arts ja filosofian maisteri.

Asiantuntija

Sofia-Charlotta Kakko

sofia-charlotta.kakko@nuori.fi

041 434 2829

Sofia-Charlotta Kakko toimii säätiöllä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana. Hänen osaamisalueensa on taiteen käyttö hyvinvoinnin edistämisessä, erityisesti sosiaalinen sirkus, ja kehittävä verkostotyöskentely. Sofiaa motivoi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten mahdollistaminen sellaisille ryhmille, jotka saattaisivat muuten jäädä niistä paitsi. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Koordinaattori

Reetta Koskinen

reetta.koskinen@nuori.fi

040 837 6439

Reetta Koskinen on terapeuttisten ohjausmenetelmien asiantuntija, ja hänen erityistaitonsa on nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja tapahtumatuottaminen. Työssään Reetta yhdistää osaamisensa parhaita puolia ja edistää nuorten mahdollisuuksia kestävän ja inhimillisen tulevaisuuden rakentamisessa. Hän toimii koordinaattorina HuippuHarkassa ja Tulevaisuuskoulussa. Reetta on koulutukseltaan ohjaustoiminnan artenomi.

Koordinaattori

Linda Lopperi

linda.lopperi@nuori.fi

040 145 7447

Linda Lopperin erityisosaamisalueita ovat luovan toiminnan ja tapahtumien tuottaminen sekä viestinnän suunnittelu. Työssään Linda haluaa edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen luovalla ja mielekkäällä tavalla. Linda on Kestävä rahasuhde -hankkeen koordinaattori. Koulutukseltaan Linda on humanististen tieteiden kandidaatti.

Asiantuntija

Milla Minerva Mertanen

milla.mertanen@nuori.fi

050 572 8642

Milla Minerva Mertasen osaamisaluetta on soveltavan taiteen, yhteiskuntatieteen ja pedagogisen osaamisen yhteenpunominen. Millaa kiinnostaa työskentely dynaamisissa projekteissa, joissa taide ja tiede yhdistyvät yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Milla suhtautuu intohimoisesti ryhmien ohjaamiseen, nuorten kanssa työskentelyyn sekä tarinankerrontaan. Hän toimii asiantuntijana Mahdolliset maailmat -hankkeessa. Koulutukseltaan hän on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), yhteiskuntatieteen maisteri ja opettaja (AmO).

Tiimipäällikkö

Merja Nätkinniemi

merja.natkinniemi@nuori.fi

044 240 3207

Merja Nätkinniemi vastaa säätiön kunta- ja oppilaitosyhteistyöstä ja toimii tiimipäällikkönä. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat nuorten työllistämiseen ja kouluttautumiseen liittyvät kysymykset sekä laajojen kehittämishankkeiden hallinnointi. Merja tekee töitä sen eteen, että jokainen nuori saisi yhdenvertaiset mahdollisuudet elämään. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri, opinto-ohjaaja.

Asiantuntija

Anna-Liisa Parkkinen

anna-liisa.parkkinen@nuori.fi

050 308 4215

Anna-Liisa Parkkisen erityisosaamisaluita ovat taidepedagogiset menetelmät, nuorten ohjaus ja taideprojektien hallinta. Työssään Anna-Liisa haluaa tutkia tulevaisuuden mahdollisuuksia taiteen keinoin ja edistää yhdenvertaisuutta. Hän toimii asiantuntijana Taidot elämään- ja Kestävä rahasuhde -hankkeissa. Koulutukseltaan Anna-Liisa on taidehallinnon maisteri ja tanssipedagogiikan maisteri.

Asiantuntija

Sara Peltola

sara.peltola@nuori.fi

040 745 8104

Sara Peltola on säätiön tulevaisuuden työn asiantuntija. Hänen erityisosaamistaan on ohjausvuorovaikutus ja uutta luovat kohtaamiset, niin kasvotusten kuin digitaalisesti. Hän vastaa säätiön HuippuHarkka-ohjelmasta. Lisäksi hän vie tulevaisuuslukutaitoa lukioihin osana Tulevaisuuskoulun tiimiä. Koulutukseltaan Sara on kulttuurituottaja (AMK) ja kasvatustieteiden maisteri opinto-ohjauksen koulutusohjelmasta.

Viestintäpäällikkö

Enni Sahlman

enni.sahlman@nuori.fi

040 760 2541

Enni Sahlman vastaa säätiön viestinnästä, markkinoinnista ja Read Hour -lukutaitokampanjasta. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat yleistajuinen asiantuntijaviestintä, vaikuttava viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Työssään hän haluaa huolehtia siitä, että nuorten ääni kuuluu yhteiskunnallisessa keskustelussa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Asiantuntija, ruotsinkielinen toiminta

Oskar Sandqvist

oskar.sandqvist@nuori.fi

050 346 8725

Oskar Sandqvistin erityisosaamista ovat ruotsin kielen lisäksi pelilliset menetelmät ja nuorten kanssa yhteisten työpajojen vetäminen ja kehittäminen. Oskarilla on pitkä kokemus nuorten parissa tehtävästä työstä ja häntä motivoivat merkitykselliset kohtaamiset ja sosiaalinen monimuotoisuus. Oskar vastaa Mahdolliset maailmat -hankkeesta ja säätiön ruotsinkielisestä toiminnasta. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Talous- ja hallintopäällikkö

Eija Tolonen

eija.tolonen@nuori.fi

040 549 3179

Eija Tolonen vastaa säätiön taloudesta ja hallinnosta. Hänellä on pitkä kokemus järjestötyöstä ja ennen Lasten ja nuorten säätiötä hän työskenteli pitkään urheilusektorilla.

Tulevaisuusasiantuntija

Otto Tähkäpää

otto.tahkapaa@nuori.fi

044 305 2174

Otto Tähkäpää on säätiön tulevaisuusasiantuntija. Hän vastaa Tulevaisuuskoulu-kokonaisuudesta. Oton erityisosaamisalueet liittyvät ennen kaikkea tulevaisuudentutkimukseen, ennakointiin ja tulevaisuuskasvatukseen. Työssään Otto haluaa edistää nuorten sekä opettajien ja kasvattajien tulevaisuuslukutaitoa sekä halua ja kykyä toimia kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Viestinnän harjoittelija

Leila Björklöf

leila.bjorklof@nuori.fi

044 972 0760

Leila Björklöf on säätiön viestinnän harjoittelija. Kolmen kuukauden harjoittelunsa aikana Leila työskentelee erityisesti Read Hour -kampanjan parissa. Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa loppusuoralla olevissa liiketalouden opinnoissaan hän on suuntautunut markkinointiin ja viestintään. Työssään ja opinnoissaan Leila on parhaimmillaan päästessään käyttämään ideointikykyä ja luovuutta.

Harjoittelija

Sointu Condé

sointu.conde@nuori.fi

Liity meihin

Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia paikkoja. Voit kuitenkin lähettää avoimen hakemuksen osoitteeseen info@nuori.fi.

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat tuoreimmat kuulumisemme suoraan sähköpostiisi.

ToimintaSäätiöArtikkelit ja julkaisut
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Henkilökunnan yhteystiedot
Tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö