Skip to content

Vem är vi?

Vi är en grupp experter inom ungdomsarbete, pedagogik, framtidsforskning, samhällsförändring, tillämpad konst och opinionsledning.

Olli Alanen

Verksamhetsledare

olli.alanen@nuori.fi

050 502 5007

Olli Alanen är stiftelsens verksamhetsledare. Olli har lång och mångsidig erfarenhet av arbete med att främja ungdomarnas välfärd inom ett antal organisationer. Olli vill dra sitt strå till stacken för att alla ungdomar ska få ännu bättre möjligheter för självförverkligande och för att bygga upp en bättre värld. Till utbildningen är han politices magister. 

Enna Angervuori

Sakkunnig

enna.angervuori@nuori.fi

040 592 2078

Enna Angervuori specialiserar sig på globala utvecklingsfrågor, kulturell växelverkan, integration, tillämpad teater och musik. I sitt arbete inspireras Enna av möjligheten att främja hållbar utveckling och att kunna hjälpa ungdomar med varierande bakgrund att förstå varandra. Hon är sakkunnig inom Kestävä rahasuhde- och Taidot elämään -verksamheten. Till utbildningen är Enna  filosofie magister.   

Mari-Anne Arpiainen

Producent

mari-anne.arpiainen@nuori.fi

044 777 2604

Till Mari-Anne Arpiainens specialkunskap hör läskunnighet, tillämpad konst, Agenda 2030-målsättningarna och global uppfostran. Mari-Anne vill i sitt arbete bidra till att ungdomar blir mer aktiva i samhället, och till att göra ungdomarnas röst hörd och till att alla ska känna till sina styrkor. Mari-Anne ansvarar för Sanoita parempi maailma-verksamheten. Mari-Anne är utbildad till kulturproducent. 

Heidi Enbacka

Programchef, Read Hour

på föräldraledighet

Heidi jobbar som Read Hour kampanjens producent och är med i stiftelsen övriga verksamhet. Heidi har erfarenhet av partnerskapssamarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete såväl från offentliga, privata och tredje sektorn. Heidis specialkunnande är nätverkssamarbeten för barn och ungas bästa. Heidi är pedagogie magister, lärare och politices kandidat till sin utbildning.

Heidi Harju

Projektledare, TET-projekt

heidi.harju@nuori.fi

050 428 2031

Stina Heikkilä

Ansvarig producent, Read Hour

stina.heikkila@nuori.fi

040 145 2288

Stina är ansvarig producent för stiftelsens Read Hour -kampanj och med i stiftelsens övriga verksamhet. Stinas specialkunnande är att paketera och förverkliga evenemang och projekt. Hon har lång erfarenhet av att jobba inom tredje sektorn. Stina är ekonomie magister.

Jenni Helle

Kommunikationsspecialist

jenni.helle@nuori.fi

050 411 5404

Jenni Helle är kommunikatör och ansvarar i synnerhet för projektkommunikation. Jenni har i sina studier och i sin karriär särskilt fördjupat sig i digitala medier, och hon vill gärna bidra till att möjliggöra meningsfulla möten, inte bara i det verkliga livet, utan också på nätet. Hon har en filosofie magisterexamen. 

Wilhelm Hörhammer

Programchef, Dreams

wilhelm.horhammer@nuori.fi

050 373 9229

Wilhelm Hörhammer fungerar som teamledare och ansvarar för Dreams-projektet. Wilhelms specialkunnande är att planera och skapa effektfulla interaktioner och upplevelser. Han är tradenom till utbildningen, och har tidigare erfarenhet av t.ex. evenemang och digital marknadsföring. Wilhelm vill bidra till att alla ungdomar skall kunna identifiera sina styrkor och hitta meningsfulla sätt att utveckla sina förmågor.

Anna Jussilainen

Sakkunnig

anna.jussilainen@nuori.fi

050 320 7273

Anna Jussilainen är sakkunnig inom tillämpad konst. Hennes specialkunskaper omfattar konstens inverkan på välmående, kroppslig inlärning och facilitering. Hon hämtar motivation från den omställning i livet som nyskapande och kreativitet medför, med nya perspektiv och infallsvinklar på livet och framtiden. Anna är ansvarig för Huuma-projektet och har en Master of Arts-examen och filosofie magisterexamen.

Sofia-Charlotta Kakko

Sakkunnig

sofia.kakko@nuori.fi

041 434 2829

Sofia-Charlotta Kakko är sakkunnig inom kulturellt välmående på stiftelsen. Hon är specialiserad på konst som ett verktyg för att främja välmående, med särskilt fokus på social cirkus. Därtill är hon specialist inom utvecklande nätverksarbete. Sofia-Charlotta brinner för att sprida konstens och kulturens välmåendestärkande verkan till sådana grupper som vanligen blir utan. Sofia-Charlotta är ansvarig för Tulevaisuussafari-projektet. Till utbildningen är hon filosofie magister. 

Merja Kokko

Kommun- och läroanstaltssamarbetschef

merja.kokko@nuori.fi

044 240 3207

Merja Kokko ansvarar för stiftelsens samarbete med kommuner och läroanstalter samt fungerar som teamledare. Hon är specialiserad på frågor kring sysselsättning och utbildning för ungdomar samt på förvaltning av vidräckande utvecklingsprojekt. Merja arbetar för att alla ungdomar ska ha lika goda möjligheter i livet. Hon har en magisterexamen i pedagogik och är utbildad till studiehandledare. 

Reetta Koskinen

Producent

reetta.koskinen@nuori.fi

040 837 6439

Aleksi Laine

Ekonomi- och förvaltningschef

aleksi.laine@nuori.fi

040 527 0454

Jani Loikkanen

Sakkunnig, nätpedagogik

jani.loikkanen@nuori.fi

040 168 7531

Linda Lopperi

Koordinator

linda.lopperi@nuori.fi

040 145 7447

Linda Lopperi är specialiserad på produktion av kreativ verksamhet och kreativa tillställningar samt kommunikationsplanering. Linda vill i sitt arbete främja ungdomarnas möjligheter att på ett kreativt och meningsfullt sätt delta och påverka sådant som berör dem själva, men också utvecklingen i samhället mer allmänt. Linda är koordinator för projektet Kestävä rahasuhde. Linda har en kandidatexamen i humanistiska vetenskaper. 

Meri-Tuuli Lönn

Producent

meri-tuuli.lonn@nuori.fi

040 167 7252

Samuel Maakala

Ekonomiassistent

samuel.maakala@nuori.fi

Milla Minerva Mertanen

Sakkunnig

milla.mertanen@nuori.fi

050 572 8642

Milla Minerva Mertanens kunnande är en salig kombination av tillämpad konst, samhällskunskap och pedagogiska färdigheter. Milla är intresserad av att arbeta med dynamiska projekt där konst och vetenskap blandas med samhällspåverkan. Milla har en passionerad inställning till grupphandledning, arbete med ungdomar och olika former av berättande. Hon är sakkunnig inom projektet Mahdolliset maailmat. Hon är utbildad handledare i teateruttryck (YH), har en politices magisterexamen och snart även en yrkeslärarexamen. 

Camilla Naatus

COO

camilla.naatus@nuori.fi

050 462 2133

Anna-Liisa Parkkinen

Sakkunnig

anna-liisa.parkkinen@nuori.fi

050 308 4215

Anna-Liisa Parkkinen är specialiserad på konstpedagogik inklusive pedagogiska metoder, handledning och förvaltning av konstprojekt. Anna-Liisa vill i sitt arbete använda konst för att blicka mot framtidens möjligheter och främja jämställda och jämlika utgångspunkter. Hon ansvarar för stiftelsens projekt Taidot elämään och Kestävä rahasuhde. Hon har en Master of Arts-examen och en magisterexamen i danskonst.  

Ilpo Rybatzki

Taidekasvattaja, Tulevaisuuskoulu

Oskar Sandqvist

Sakkunnig, svenskspråkig verksamhet

oskar.sandqvist@nuori.fi

050 346 8725

Oskar Sandqvist fungerar som teamledare och ansvarar för stiftelsens svenskspråkiga verksamhet. Därtill är han projektchef för Mahdolliset maailmat verksamheten. Oskars specialkunnande är spelbaserade metoder samt utvecklandet och utförandet av verksamhet riktat till ungdomar. Genom sitt jobb vill han bygga strukturer som har en positiv inverkan på ungdomars liv. TIll sin utbildning är han politices magister.

Paula Tyrväinen

Programchef, Tulevaisuuskoulu

paula.tyrvainen@nuori.fi

040 530 2988

Taina Tyrväinen

Kommunikationschef

taina.tyrvainen@nuori.fi

044 551 1790

Otto Tähkäpää

Framtidsexpert

otto.tahkapaa@nuori.fi

044 305 2174

Otto Tähkäpää är stiftelsens framtidsexpert. Han ansvarar för Tulevaisuuskoulu – verksamhetshelheten. Otto har specialistkompetens framför allt inom framtidsforskning, förutseende och framtidsuppfostran. Otto vill i sitt arbete främja framtidsläskunnigheten hos såväl ungdomar som lärare och pedagoger, samt stärka deras vilja och förmåga att arbeta för en mer hållbar framtid. Han har en politices magisterexamen. 

Liisi Virta

Producent

liisi.virta@nuori.fi

040 707 7763

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö