Vem är vi?

Vi är en grupp experter inom ungdomsarbete, pedagogik, framtidsforskning, samhällsförändring, tillämpad konst och opinionsledning.

Verksamhetsledare

Olli Alanen

olli.alanen@nuori.fi

050 502 5007

Olli Alanen är stiftelsens verksamhetsledare. Olli har lång och mångsidig erfarenhet av arbete med att främja ungdomarnas välfärd inom ett antal organisationer. Olli vill dra sitt strå till stacken för att alla ungdomar ska få ännu bättre möjligheter för självförverkligande och för att bygga upp en bättre värld. Till utbildningen är han politices magister.

Sakkunnig

Enna Angervuori

enna.angervuori@nuori.fi

040 592 2078

Enna Angervuori specialiserar sig på globala utvecklingsfrågor, kulturell växelverkan och integration. I sitt arbete inspireras Enna av möjligheten att främja hållbar utveckling och att kunna hjälpa ungdomar med varierande bakgrund att förstå varandra. Hon ansvarar för stiftelsens utvecklingssamarbetsprojekt och är sakkunnig inom Huuma-verksamheten. Till utbildningen är Enna filosofie magister.

Producent

Mari-Anne Arpiainen

mari-anne.arpiainen@nuori.fi

044 777 2604

Till Mari-Anne Arpiainens specialkunskap hör läskunnighet, tillämpad konst, Agenda 2030-målsättningarna och global uppfostran. Mari-Anne vill i sitt arbete bidra till att ungdomar blir mer aktiva i samhället, och till att göra ungdomarnas röst hörd och till att alla ska känna till sina styrkor. Mari-Anne ansvarar för Sanoita parempi maailma -projektet och arbetar som sakkunnig inom Taidot elämään -projektet. Mari-Anne är utbildad till kulturproducent.

Kommunikationsspecialist

Jenni Helle

jenni.helle@nuori.fi

050 411 5404

Jenni Helle är kommunikatör och ansvarar i synnerhet för projektkommunikation. Jenni har i sina studier och i sin karriär särskilt fördjupat sig i digitala medier, och hon vill gärna bidra till att möjliggöra meningsfulla möten, inte bara i det verkliga livet, utan också på nätet. Hon har en filosofie magisterexamen.

Koordinator

Tea Isopuro

tea.isopuro@nuori.fi

046 628 2825

Tea Isopuro är koordinator bl.a. för stiftelsens svenskspråkiga Dreams-verksamhet. I sitt arbete motiveras Tea i synnerhet av möjligheten att bygga broar mellan ungdomsåren och vuxenlivet, samt mellan olika människors kunnande. För Tea är det viktigt att ungdomar ska få lära sig att förverkliga sig själva, och att de ska hitta en väg i livet där självförverkligandet följer med som ett konstant inslag. Tea har en politices kandidatexamen och arbetar på en magisteravhandling inom socialpsykologi.

Sakkunnig

Anna Jussilainen

anna.jussilainen@nuori.fi

050 320 7273

Anna Jussilainen är sakkunnig inom tillämpad konst. Hennes specialkunskaper omfattar konstens inverkan på välmående, kroppslig inlärning och facilitering. Hon hämtar motivation från den omställning i livet som nyskapande och kreativitet medför, med nya perspektiv och infallsvinklar på livet och framtiden. Anna är ansvarig för Huuma-projektet och har en Master of Arts-examen och filosofie magisterexamen.

Sakkunnig

Sofia-Charlotta Kakko

sofia.kakko@nuori.fi

041 434 2829

Sofia-Charlotta Kakko är sakkunnig inom kulturellt välmående på stiftelsen. Hon är specialiserad på konst som ett verktyg för att främja välmående, med särskilt fokus på social cirkus. Därtill är hon specialist inom utvecklande nätverksarbete. Sofia-Charlotta brinner för att sprida konstens och kulturens välmåendestärkande verkan till sådana grupper som vanligen blir utan. Till utbildningen är hon filosofie magister.

Specialist på företagssamarbete, teamledare

Hanna Koskenkangas

hanna.koskenkangas@nuori.fi

040 589 0551

Hanna Koskenkangas ansvarar för stiftelsens samarbete med företag. Hon har specialkunnande inom frågor kring företags samhällsansvar och utveckling av olika samarbetsformer. Hanna har i sin karriär särskilt fördjupat sig i ungdomars rätt att delta och påverka i samhället. Hon har en politices magisterexamen.

Koordinator

Reetta Koskinen

reetta.koskinen@nuori.fi

040 837 6439

Reetta Koskinen är specialist på terapeutiska handledningsmetoder och har specialkompetens inom individuellt bemötande av ungdomar samt inom eventproduktion. Reetta kan i sitt arbete kombinera det bästa av sitt kunnande för att främja ungdomars möjligheter att bidra till en hållbar och human framtid. Hon arbetar som koordinator inom HuippuHarkka och Tulevaisuuskoulu -projekten. Reetta är utbildad artenom i handledningsverksamhet.

Koordinator

Linda Lopperi

linda.lopperi@nuori.fi

040 145 7447

Linda Lopperi är specialiserad på produktion av kreativ verksamhet och kreativa tillställningar samt kommunikationsplanering. Linda vill i sitt arbete främja ungdomarnas möjligheter att på ett kreativt och meningsfullt sätt delta och påverka sådant som berör dem själva, men också utvecklingen i samhället mer allmänt. Linda är koordinator för projektet Kestävä rahasuhde. Linda har en kandidatexamen i humanistiska vetenskaper.

Sakkunnig

Milla Minerva Mertanen

milla.mertanen@nuori.fi

050 572 8642

Milla Minerva Mertanens kunnande är en salig kombination av tillämpad konst, samhällskunskap och pedagogiska färdigheter. Milla är intresserad av att arbeta med dynamiska projekt där konst och vetenskap blandas med samhällspåverkan. Milla har en passionerad inställning till grupphandledning, arbete med ungdomar och olika former av berättande. Hon är sakkunnig inom projektet Mahdolliset maailmat. Hon är utbildad handledare i teateruttryck (YH), har en politices magisterexamen och snart även en yrkeslärarexamen.

Teamledare

Merja Nätkinniemi

merja.natkinniemi@nuori.fi

044 240 3207

Merja Nätkinniemi ansvarar för stiftelsens samarbete med kommuner och läroanstalter samt fungerar som teamledare. Hon är specialiserad på frågor kring sysselsättning och utbildning för ungdomar samt på förvaltning av vidräckande utvecklingsprojekt. Merja arbetar för att alla ungdomar ska ha lika goda möjligheter i livet. Hon har en magisterexamen i pedagogik och är utbildad till studiehandledare.

Sakkunnig

Anna-Liisa Parkkinen

anna-liisa.parkkinen@nuori.fi

050 308 4215

Anna-Liisa Parkkinen är specialiserad på konstpedagogik inklusive pedagogiska metoder, handledning och förvaltning av konstprojekt. Anna-Liisa vill i sitt arbete använda konst för att blicka mot framtidens möjligheter och främja jämställda och jämlika utgångspunkter. Hon ansvarar för stiftelsens projekt Taidot elämään och Kestävä rahasuhde. Hon har en Master of Arts-examen och en magisterexamen i danskonst.

Sakkunnig

Sara Peltola

sara.peltola@nuori.fi

040 745 8104

Sara Peltola är framtidsspecialist på stiftelsen. Hon är specialiserad på pedagogisk interaktion och nyskapande möten, både fysiskt och digitalt. Hon ansvarar för stiftelsens HuippuHarkka-program. Dessutom arbetar hon som en del av Tulevaisuuskoulu-teamet med framtidsläskunnighet på gymnasier. Sara är utbildad kulturproducent (YH) och har en pedagogie magisterexamen från utbildningsprogrammet för studiehandledning.

Kommunikationschef (mediekontakter)

Enni Sahlman

enni.sahlman@nuori.fi

040 760 2541

Enni Sahlman är kommunikations- och marknadsföringsansvarig på stiftelsen. Hon är specialiserad på lättbegriplig expertkommunikation och samhällspåverkan genom kommunikation och interaktion. Hon vill i sitt arbete göra ungdomars röst hörd i samhällsdebatten. Hon har en politices magisterexamen.

Sakkunnig, svenskspråkig verksamhet

Oskar Sandqvist

oskar.sandqvist@nuori.fi

050 346 8725

Oskar Sandqvists är specialist inom spelifiering samt organisering och utveckling av workshops för ungdomar. Oskar har omfattande erfarenhet av att arbeta med ungdomar, och finner motivation i meningsfulla möten och social mångfald. Oskar ansvarar för projektet Mahdolliset maailmat samt för stiftelsens svenskspråkiga verksamhet. Han har en politices magisterexamen.

Ekonomi- och förvaltningschef

Eija Tolonen

eija.tolonen@nuori.fi

040 549 3179

Framtidsexpert

Otto Tähkäpää

otto.tahkapaa@nuori.fi

044 305 2174

Otto Tähkäpää är stiftelsens framtidsexpert. Han ansvarar för Tulevaisuuskoulu – verksamhetshelheten. Otto har specialistkompetens framför allt inom framtidsforskning, förutseende och framtidsuppfostran. Otto vill i sitt arbete främja framtidsläskunnigheten hos såväl ungdomar som lärare och pedagoger, samt stärka deras vilja och förmåga att arbeta för en mer hållbar framtid. Han har en politices magisterexamen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbre

Link One
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö