Kotiossa toivotetaan Hämeenlinnan ja Forssan alueella asuvat, kotoutumispolkunsa alussa olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret lämpimästi tervetulleeksi kotiin.

Nuoret osallistuvat taidetoimintaan, jonka avulla syvennetään tietoa suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta, vahvistetaan kielitaitoa ja lisätään työelämävalmiuksia sekä pohditaan omien juurien merkitystä ja kulttuurista identiteettiä. Lisäksi toiminnassa rakennetaan yhteyksiä maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten välille yhteisillä taidetempauksilla.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret kohtaavat keskimääräistä enemmän haasteita oman paikkansa löytämisessä. Riittämätön kielitaito ja ymmärrys koulutusmahdollisuuksista tai työelämän pelisäännöistä, verkostojen puute, uuteen ympäristöön totuttelu sekä kohdatut ennakkoluulot vaikeuttavat oman polun kulkemista ja pahimmillaan syrjäyttävät.

Kotiossa 250 Hämeenlinnan ja Forssan seudulla asuvaa nuorta osallistuu Kulttuuriosuuskunta Uulun ja Vaara-kollektiivin musiikkia, kuvataidetta ja teatteria hyödyntäviin työpajoihin.

Työpajoissa nuoria rohkaistaan itseilmaisuun ja omien tavoitteiden pohtimiseen, ja niissä käsitellään eri kulttuureissa vallitseviin käsityksiin, normeihin ja stereotypioihin liittyviä teemoja. Työpajojen lopputuloksena nuoret suunnittelevat ja toteuttavat tempaukset yhteistyössä paikallisten kuvataidekoulujen, musiikkiopistojen ja taidekeskusten nuorten kanssa.

Vuonna 2019 työpajoihin osallistuvat nuoret tavoitetaan kumppaneittemme Faktia Oy:n, Hämeen Setlementti ry:n, Spring House Oy:n, SPR Lammin vastaanottokeskuksen sekä Vanajaveden opiston kautta.

Aiempia kumppaneita ovat olleet Ammattiopisto Tavastia ja Kiipulan ammattiopisto.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä Hämeenlinnan kaupunki, ja sitä toteutetaan vuosina 2017–2019.