Kotiossa toivotettiin Hämeenlinnan ja Forssan alueella asuvat, kotoutumispolkunsa alussa olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret lämpimästi tervetulleeksi kotiin. Hanke toteutettiin vuosina 2017–2019.

Nuoret osallistuivat taidetoimintaan, jonka avulla syvennettiin tietoa suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta, vahvistettiin kielitaitoa ja lisättiin työelämävalmiuksia sekä pohdittiin omien juurien merkitystä ja kulttuurista identiteettiä. Lisäksi toiminnassa rakennettiin yhteyksiä maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten välille yhteisillä taidetempauksilla.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret kohtaavat keskimääräistä enemmän haasteita oman paikkansa löytämisessä. Riittämätön kielitaito ja ymmärrys koulutusmahdollisuuksista tai työelämän pelisäännöistä, verkostojen puute, uuteen ympäristöön totuttelu sekä kohdatut ennakkoluulot vaikeuttavat oman polun kulkemista ja pahimmillaan syrjäyttävät.

Kotiossa 256 Hämeenlinnan ja Forssan seudulla asuvaa nuorta osallistui Kulttuuriosuuskunta Uulun ja Vaara-kollektiivin musiikkia, kuvataidetta ja teatteria hyödyntäviin työpajoihin.

Työpajoissa nuoria rohkaistiin itseilmaisuun ja omien tavoitteiden pohtimiseen, ja niissä käsiteltiin eri kulttuureissa vallitseviin käsityksiin, normeihin ja stereotypioihin liittyviä teemoja. Työpajojen lopputuloksena nuoret suunnittelivat ja toteuttivat tempaukset yhteistyössä paikallisten kuvataidekoulujen, musiikkiopistojen ja taidekeskusten nuorten kanssa.

Työpajoihin osallistuvat nuoret tavoitettiin muun muassa kumppaneittemme Faktia Oy:n, Hämeen Setlementti ry:n, Spring House Oy:n, SPR Lammin vastaanottokeskuksen sekä Vanajaveden opiston, Ammattiopisto Tavastian ja Kiipulan ammattiopiston kautta.

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä Hämeenlinnan kaupunki.

Lue lisää

Hankkeen aikana tehtiin materiaalioppaita, joihin koottiin erilaisia harjoitteita suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen. Tutustu oppaisiin ja harjoitteihin täällä.

Kuuntele Kulttuuriosuuskunta Uulun SoundCloud-tilillä julkaistuja runoja, jotka tehtiin Kotio-työpajojen aikana:

Löikö Mörkö sisään?

Nykyajan Ikaros