Skip to content
Donera

Framtidslabbets självstudiemodul Framtids­tänkandets ABC och stödtillfällen online

10.10.2023

Dela

Jobbar du i grundskolan eller andra stadiet? Kom med och lär dig grunderna i framtidstänkade i höst!

Självstudiemodulen för Framtidslästänkandets ABC ger en inblick i framtidsforskningen. Modulen innehåller introduktion och evaluering samt tre fördjupande delar:  

  1. Framtidstänkande 
  1. Varför är framtidstänkande viktigt?  
  1. Vad är en positiv signal? 

Delarna innehåller en kort video, individuella övningar samt övningar att hålla i klassen.  

Helheten tar ca 6 timmar att genomföra. Den kan genomföras i egen takt på en gång eller i mindre delar. 

Självstudiemoduler passar för lärare, elevhandledare eller rektor i grundskolan eller andra stadiet.

Vill du ha stöd i att komma i gång med självstudiemodulen?  

Som stöd ordnas popup-tillfällen online på Teams. Alla intresserade kan komma med och ställa frågor och få individuell handledning i att påbörja helheten. 

Popup-handlednings tillfällen ordnas med följande teman: 

  • 28.9 kl. 8.30–9.30 Om Framtidslabbet 
  • 12.10 kl. 15.00–16.00 Framtidstänkande 
  • 13.11 kl. 15.00–16.00 Varför är framtidstänkande viktigt? 
  • 5.12 kl. 8.30–9.30 Vad är en positiv signal? 
Anmäl dig med

Mer info: 

Heidi Enbacka

projektchef för Framtidslabbet 

heidi.enbacka@nuori.fi 

040 131 9185 

Framtidslabbets verksamhet ordnas av Barn- och ungdomsstiftlsen. Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att stöda en positiv framtidstro.  Verksamheten möjliggörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. 

Share

Läs mer

Framtidslabbet bjuder in ungdomar till Framtidsdagens direktsändning för att lära sig om framtidstänkande

Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer

Ungdomar skapade framtidens nyheter gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)Insamlingstillstand

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö