Skip to content
Donera

Stiftelsen

Vi arbetar tillsammans med ungdomar för en framtid där var och en kan leva ett liv som känns meningsfullt.

Vi på Barn- och ungdomsstiftelsen är övertygade om att en hållbar framtid, där var och en har möjligheten att leva ett meningsfullt liv, är något som måste byggas tillsammans med ungdomar. Mening föds ur självkännedom, känslan av samhörighet, framtidstro och möjligheten att förverkliga sig själv på ett sätt som även gynnar andra.

För att bygga en bättre framtid behöver man framtidsförståelse. Framtidsförståelse innebär förmågan att förstå hur nuet påverkar framtiden och tvärtom. Utformandet av framtiden kräver dessutom fantasi: det måste gå att föreställa sig den förbättrade framtidsbilden.

Vi samarbetar med ungdomar utgående från beprövad vetenskap och med metoder som främjar kreativitet. Vi tror att betydelsefulla resultat inte kan uppnås utan samarbete. Därför medverkar vi med en bred och nyansrik grupp samhälleliga aktörer och vill vara ungdomsfältets bästa samhällsansvarspartner.

 

Här hittar du oss

Elisabetsgatan 27 A 5 00170 Helsingfors

info@nuori.fi

Kontaktuppgifter till personalen

Foto: Helsingfors stadsmuseum, Helsinkikuvia.fi
Fotograf: Simo Rista

Styrelse

Barn- och ungdomsstiftelsens styrelse sköter förvaltningen av stiftelsen. Styrelsen svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att förverkliga stiftelsens målsättningar. Därtill ansvarar styrelsen för att uppsikten över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning inrättas regelrätt. 

Styrelseledamöternas mandatperiod är två år. Ledamöterna kan återväljas två gånger. 

Mikko-Pekka Hanski, ordförande

Heikki Hiilamo, kuvaaja Wilma Hurskainen

Heikki Hiilamo

forskningsprofessor, THL; professor i socialpolitik, Helsingfors universitet

Konsta Kallio

Konsta Kallio

klasslärarstuderande

Armin Kellomäki

Armin Kellomäki

världspolitikstuderande

Melina Korvenkontio

verkställande direktör

Kim Väisänen

Kim Väisänen

Företagare, startup-investerare, författare av facklitteratur

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö