Skip to content

Stiftelsen

Vi arbetar tillsammans med ungdomar för en framtid där var och en kan leva ett liv som känns meningsfullt.

Vi på Barn- och ungdomsstiftelsen är övertygade om att en hållbar framtid, där var och en har möjligheten att leva ett meningsfullt liv, är något som måste byggas tillsammans med ungdomar. Mening föds ur självkännedom, känslan av samhörighet, framtidstro och möjligheten att förverkliga sig själv på ett sätt som även gynnar andra.

För att bygga en bättre framtid behöver man framtidsförståelse. Framtidsförståelse innebär förmågan att förstå hur nuet påverkar framtiden och tvärtom. Utformandet av framtiden kräver dessutom fantasi: det måste gå att föreställa sig den förbättrade framtidsbilden.

Vi samarbetar med ungdomar utgående från beprövad vetenskap och med metoder som främjar kreativitet. Vi tror att betydelsefulla resultat inte kan uppnås utan samarbete. Därför medverkar vi med en bred och nyansrik grupp samhälleliga aktörer och vill vara ungdomsfältets bästa samhällsansvarspartner.

 

Här hittar du oss

Elisabetsgatan 27 A 5 00170 Helsingfors

info@nuori.fi

Servicenummer för kommunikation: 040 760 2541

Kontaktuppgifter till personalen

Styrelse

Barn- och ungdomsstiftelsens styrelse sköter förvaltningen av stiftelsen. Styrelsen svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att förverkliga stiftelsens målsättningar. Därtill ansvarar styrelsen för att uppsikten över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning inrättas regelrätt. 

Styrelseledamöternas mandatperiod är två år. Ledamöterna kan återväljas två gånger. 

Merja Kivelä.

Merja Kivelä, ordförande

Delägare, advokat / Castrén & Snellman

Cecilia Adolfsson

Administration & HR Director, Miltton Oy

Kati Ihamäki

Chef, brand och företagsansvar, OP

Mikko-Pekka Hanski

Head of Studio, Idean

Sanna Ryynänen

Socialpedagogiklektor, Östra Finlands Universitet

Eetu Vienonen

Vilhelmiina Wahlbeck

Kommunikationsdirektör, DNA

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Link One
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö