Skip to content
Donera

Framtidslabbet kommer med framtidspedagogik till skolorna – se höstens utbud

15.08.2023

Dela

Framtidslabbet rekryterar studerande från gymnasier och yrkesskolor till Signalspanare. För lärare erbjuds under hösten pop up-tillfällen online, webinarium och material för framtidspedagogik. Anmälan är nu öppen.

Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att skapa en positiv framtidstro.  

Framtidstron kan stärkas genom att beskåda hur våra uppfattningar om framtiden styr vårt beteende och våra val idag, och hur vi kan påverka denna process. Framtidstron är viktig för varje individs resiliens, alltså tron på sin egen och samhällets framtid oavsett hurdana framtidsscenarier vi har. 

Signalspanare drar workshoppar för högstadie-elever 

Framtidstänkande är något man kan träna på genom att söka positiva signaler. Här kommer signalspanarna in i bilden. I Signalspanare-modellen drar unga som studerar på andra stadiet workshoppar för andra unga i högstadieåldern och hjälper dem att hitta positiva signaler. Verksamheten kommer att ske i Jakobstad, Kotka, Lojo, Lovisa, och Vasa.

Under en workshop funderar ungdomarna tillsammans på varför framtiden kan vara bättre än nutiden och gör olika uppgifter för att öppna upp för positiva signaler. En positiv signal är något som kanske nu känns konstigt men som i framtiden kan vara något vardagligt. Signalerna kan hittas var som helst i ens omgivning om man vågar se på dem. 

I augusti rekryteras andra stadiets studerande att dra workshops för elever i årskurserna 7–9. Är du eller känner du en ung person som kunde passa som signalspanare?

Läs mer och ansök

Framtidslabbets hösttermin erbjuder lärare verktyg för framtidspedagogiken  

Framtidstänkandets grunder erbjuds också i form av verksamhet för lärare. Hösten 2023 ordnas pop up -handledning som stöd för självstudiematerial samt ett webinarium om ekologiskt återuppbyggnad som via alla behöver vara delaktiga i.

Pop up -handledning:

  • 28.9 kl. 8.30–9.30 
  • 12.10 kl. 15.00–16.00 
  • 13.11 kl. 15.00–16.00 
  • 5.12 kl. 8.30–9.30 

Pop up-handledningenstillfällen är liknande till sitt innehåll. 

Webinarium om ekologiskt återuppbygnad

  • 22.11 kl. 10–12 

Under Framtidslabbets öppna webbseminarium får du lära dig om hållbarhetskrisen och ekologisk återuppbyggnad ur lärande och utbildningsperspektiv. Vilken typ av verksamhetskultur i skolor och utbildningsinstitutioner krävs för en ekologisk hållbar framtid? Och vilken roll spelar lärarna i denna förändring?

Mer info: 

Heidi Enbacka

projektchef för Framtidslabbet 

heidi.enbacka@nuori.fi 

040 131 9185 

Framtidslabbets verksamhet ordnas av Barn- och ungdomsstiftlsen. Syftet med Framtidslabbet är att med konstnärliga, undersökande och funktionella lärandemetoder föra framtidsforskning och dess metoder inom räckhåll för alla barn och unga. Verksamheten möjliggörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. 

Share

Läs mer

Framtidslabbet bjuder in ungdomar till Framtidsdagens direktsändning för att lära sig om framtidstänkande

Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer

Ungdomar skapade framtidens nyheter gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)Insamlingstillstand

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö