Taidot elämään

Vahvoilla elämäntaidoilla kohti aikuisuutta

Taidot elämään -toiminta vahvistaa nuorten elämäntaitoja ja työelämävalmiuksia taidetyöpajojen ja coachauksen keinoin.

Joka vuosi monet nuoret eivät löydä peruskoulun päätyttyä itselleen sopivaa opiskelupaikkaa. Toisen asteen opintoihin pääsevistäkin moni keskeyttää koulun, sillä valittu suunta ei tunnukaan omalta tai esimerkiksi suomen kieli ei ole vielä riittävän vahva. 

Ammatillisiin opintoihin valmentava koulutus (VALMA) tarjoaa tukea nuorille, jotka vielä etsivät omaa polkuaan. Enintään noin lukuvuoden mittaisen koulutuksen aikana nuoret saavat lähiopetusta, tukea ammatinvalintaan sekä itsetunnon, sosiaalisten taitojen ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Nämä taidot ovat keskiössä Taidot elämään -toiminnassa.

Taidetyöpajat 

Toimintaan kuuluu VALMA-ympäristössä järjestettävät taidetyöpajat. Näissä nuoret työskentelevät yhdessä taiteilijaohjaajien kanssa ja tuottavat esimerkiksi sirkusesityksen tai lyhytelokuvan. Työpajojen tehtävänä on vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa sekä auttaa nuoria löytämään vahvuutensa. 

Coachaus 

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa olennainen osa toimintaa, ja se rakentuu coachauksen ympärille. Lasten ja nuorten säätiö valmentaa AMK-opiskelijoista coacheja, jotka toimivat VALMA-koulutuksessa olevien nuorten tukijoina, ohjaajina ja kannustajina. Coachit ohjaavat nuorille elämäntaito- ja työelämätaitoaiheisia oppitunteja. 

Taidot elämään -toimintaan kuuluvat lisäksi innostajien vierailut, joissa Lasten ja nuorten säätiön dreamsterit kertovat nuorille oman kasvutarinansa. 

”Parasta, mitä mulle on tapahtunut koko koulun aikana”
– nuori osallistuja

Taivas helvetin päällä -kappale on ammattiopisto Liven VALMA-opiskelijoiden tekemä ja se toteutettiin musiikkityöpajassa, joka on osa Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -toimintaa.

Lisätietoja: 

Anna-Liisa Parkkinen
anna-liisa.parkkinen(at)nuori.fi, p. 050 308 4215

Mari-Anne Arpiainen
mari-anne.arpiainen(at)nuori.fi, p. 044 777 2604