YouthArt

”YouthArt – Pathways for Global Understanding” on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valmisteluhanke kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun toukokuussa 2018.

Haemme tukea toiminnalle, jonka kautta maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten globaali ymmärrys ja kulttuurienvälinen vuorovaikutus lisääntyvät, ja maahanmuuttajataustaiset nuoret integroituvat paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Lisäksi  kehitämme ja jaamme osaamista ja kokemuksia eurooppalaisten kumppanien kanssa. Toimintaa suunnitellaan Uudellemaalle sekä Etelä- ja Pohjois-Savoon.

Valmistelutyö sisältää paikallisten järjestökumppanien, oppilaitosten, kuntien sekä kansainvälisten kumppanien etsimisen ja yhteistyösopimusten teon. Lisäksi teemme yhteistä sisältösuunnittelua sekä suomalaisten että kansainvälisten kumppanien kanssa. Keskeisenä yhteistyökumppanina on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, joka vastaa muun muassa arviointimenetelmien suunnittelusta.

Lisätietoja

Anna Jussilainen, asiantuntija
p. 050 320 7273, anna.jussilainen(at)nuori.fi