Siirry sisältöön
Lahjoita

Kohti ekologista jälleen­rakennusta – valmennus­ohjelma rehtoreille ja oppilaitosjohdolle

Valmennusohjelma tarjoaa koulujen ja oppilaitosten johdolle tietoa ja työvälineitä, joiden avulla he kehittävät omista oppilaitoksistaan ekologista jälleenrakennusta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia muutosvoimia.

Valmennus­ohjelma tarjoaa työkaluja, joiden avulla oppilaitokset voivat olla mukana ekologisessa jälleen­rakennuksessa.

Ekologinen jälleenrakennus on tärkein tulevaisuuttamme määrittävä megatrendi. Yhteiskuntamme on uudistettava seuraavan 15–30 vuoden kuluessa fossiilivapaalle, luonnon monimuotoisuutta vaalivalle ja yhden maapallon materiaalisia reunaehtoja kunnioittavalle perustalle. Tämän kestävyyssiirtymän toteutuksessa kasvatuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli.

Ekologisen jälleenrakennuksen haaste ei ole ainoastaan teknologinen, taloudellinen ja poliittinen, vaan ennen kaikkea kysymys on yhteiskunnan kulttuurisesta muutoksesta. Tätä muutosta on kuvattu myös ekososiaaliseksi sivistykseksi, joka on kirjattuna myös uuteen opetussuunnitelmaan.

Kouluilla ja oppilaitoksilla on siis ratkaiseva merkitys ekologisen jälleenrakennuksen edellyttämien ajattelutapojen, osaamisen, arvojen ja merkitysten uudistamisessa. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää kuitenkin kouluilta ja oppilaitoksilta kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta, jonka keskiössä ovat rehtorit ja oppilaitosjohto.

Kohderyhminä vapaa sivistystyö ja ammatillinen koulutus

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi maksutonta, ja eri kohderyhmille tarkoitettua, puoli vuotta kestävää valmennusohjelmaa. Yksi valmennusohjelma koostuu kahdesta valmennuspäivästä sekä omassa oppilaitoksessa toteutettavasta kehittämisprojektista, jonka tueksi järjestetään erillisiä tukiwebinaareja. Valmennusohjelma huipentuu huhtikuussa 2023 järjestettävään yhteiseen päätösseminaariin.

Valmennusohjelmien kohderyhmät ovat:

  1. Vapaa sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja johto  

Vapaa sivistystyö on tärkeä koulutuksen sektori ekologisen jälleenrakennuksen toteutuksessa, sillä sen kautta voidaan vaikuttaa aikuisväestön tietoisuuteen ja arvoihin. Kestävyyskriisin kärjistyessä ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, eikä sitä voi enää jättää huomispäivän aikuisten tehtäväksi. Tarvitaankin nopeita muutoksia aikuisväestön arvoissa, maailmasuhteessa ja merkityksenannoissa.

  1. Ammatillisen koulutuksen oppilaitosten rehtorit ja johto

Ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa ekologisessa jälleenrakennuksessa, jossa uudistetaan yhteiskunnan liikkumistavat, asuminen, energiantuotanto ja ruuantuotanto ekologisesti kestävälle perustalle. Tarvitsemme työelämään tätä siirtymää tukevaa uutta osaamista ja arvoperustaa. Valmennuksen avulla mahdollistetaan ylimmälle johdolle foorumi viimeisimmän tutkimustiedon saamiseen sekä keskusteluun ammatillisen koulutuksen arvoista ja tehtävästä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Mukana joukko tunnettuja tutkijoita

Valmennuksessa osallistujat perehtyvät eturivin asiantuntijoiden johdolla ekologiseen kriisiin, uudistavaan oppimiseen, tulevaisuusajatteluun ja oppilaitosten rooliin yhteiskuntaa uudistavana muutosvoimana.

Valmennusohjelman kouluttajina toimivat Tulevaisuuskoulun perustaja, tulevaisuudentutkija ja tulevaisuuskasvatuksen asiantuntija Otto Tähkäpää sekä OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö, uudistavan oppimisen ja kestävän tulevaisuuden asiantuntija Erkka Laininen.

Valmennusohjelmassa vierailevat asiantuntijat Emma Hakala, Reijo Karhinen ja Arto O. Salonen.
Valmennusohjelman vierailevat asiantuntijat Emma Hakala, Reijo Karhinen ja Arto O. Salonen.

Hankkeen vierailevina asiantuntijoina toimivat BIOS-tutkimusyksikön tutkija Emma Hakala, Itä-Suomen yliopiston työelämäprofessori ja hallituksen strategisen kiertotalouden edistämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Karhinen, Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan apulaisprofessori ja kestävyystutkija Arto O. Salonen sekä Metodix Oyn tulevaisuusasiantuntijat Antti Kauppi ja Hannu Linturi.

Hanketta rahoittavat Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiö. Se toteutetaan yhdessä opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämissäätiö OKKA-säätiön  kanssa. Hanke on osa Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulua .

Tämä on oivallinen paikka olla rakentamassa tulevaisuuden ratkaisuja, jotka herättävät toivoa ja joilla tehdään nykyistä kestävämpää elämäntapaa.

Vesa Raasumaa, Sammonlahden koulun rehtori, Lappeenranta (valmennusohjelman pilottijakso syksyllä 2020)
Lue koko haastattelu

Valmennus­ryhmät

Valmennus­ryhmä 1: Vapaa sivistystyö

Valmennuspäivä 1: 20.9.2022

Valmennuspäivä 2: 15.11.2022

Päätösseminaari: 4/2023

Valmennus­ryhmä 2: Ammatillinen koulutus

Valmennuspäivä 1: 27.9.2022

Valmennuspäivä 2: 22.11.2022

Päätösseminaari: 4/2023

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja valmennusohjelmasta:

Paula Tyrväinen

Tulevaisuuskoulun ohjelmapäällikkö

paula.tyrvainen@nuori.fi

Kouluttajat

Otto Tähkäpää

tulevaisuusasiantuntija ja Tulevaisuuskoulun johtaja, Lasten ja nuorten säätiö

Otto Tähkäpää on kansainvälisestikin palkittu tulevaisuudentutkija, joka on kouluttanut peruskoulun, lukion, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstöä tulevaisuudentutkimuksen, ennakoinnin ja kestävän tulevaisuuden teemoihin lukuisissa koulutuksissa, työpajoissa ja kursseilla.

Erkka Laininen.

Erkka Laininen

suunnittelupäällikkö, OKKA-säätiö

erkka.laininen(at)okka-saatio.com

050 372 9195

Erkka Lainisella on 20 vuoden kokemus opetusalan kestävyysasioiden kehittämisestä ja opettajien täydennyskoulutuksesta. Hän vastaa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista ja on kirjoittanut useita tutkimusartikkeleita uudistavasta oppimisesta. Parhaillaan hän kehittää oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreita, joilla tarkastellaan, miten oppilaitos voi kehittyä tulevaisuutta ennakoivaksi ja yhteiskuntaa uudistavaksi muutosagentiksi.

Kohti ekologista jälleen­rakennusta – valmennus­ohjelma rehtoreille

Kesto: 2022–2023 

Kohderyhmät: ensimmäinen ammatillisten oppilaitosten rehtoreille ja johdolle – toinen vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja johdolle 

Rahoittaja: Maj ja Tor Nesslingin säätiö & Tiina ja Antti Herlinin säätiö  

Osallistujien lukumäärä: noin 20 osallistujaa/valmennusryhmä

Toiminta-alue: valtakunnallinen

Ilmoittautuminen auki: 31.8.2022 asti

Lue lisää

Pysy ajan tasalla

Tilaa Lasten ja nuorten säätiön uutiskirje, niin saat tuoreimmat kuulumisemme suoraan sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje
ToimintaSäätiöArtikkelit ja julkaisut
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Henkilökunnan yhteystiedot
LaskutustiedotRekisteriselosteSaavutettavuusselosteKeräyslupa

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö