Vaara-kollektiivi

Vaara-kollektiivin Tenho-toiminnassa kajaanilaiset ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret osallistuivat teatteritoimintaan. Pitkäjänteisissä ja säännöllisissä teatterijaksoissa nuoret löytävät itsestään uusia lahjakkuuden muotoja, heräävät luovaan ajatteluun ja saavat vahvistusta itsetunnolleen ja elämäntaidoilleen.

Vaara-kollektiivin Tenho-ryhmät tutustuvat teatterin eri osa-alueisiin, välillä vieraillen muidenkin lajien, kuten sirkuksen, parissa. Ohjaajat ja ryhmäläiset luovat yhdessä suunnitelman, jonka pohjalta ryhmä rupeaa toimimaan. Suunnitelmia tehdään sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä – aloittaen seuraavasta kerrasta tai seuraavasta viikosta.

Ryhmän toiminnassa erityisen tärkeää on yhdessä oleminen ja ryhmän oman rytmin ja rutiinin löytäminen. Nuoret käsittelevät teatterin eri osa-alueiden lisäksi tapaamiskerroilla erilaisia osallistujien elämään liittyviä teemoja. Toiminta tähtää esityksen valmistamiseen. Osallistujat pääsevät kuitenkin vaikuttamaan siihen, minkälaisissa tehtävissä esityksessä he haluavat olla ja minkälaiselle yleisölle esitys esitetään.

Vaara-kollektiivi tekee tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneidensa, Kajaanin kaupungin, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Kainuun liiton kanssa. Toiminnan kautta osallistujille haetaan yhdessä mahdollisia jatkopolkuja. Toiminnassa karttuvat elämäntaidot auttavat osallistujia siirtymään opintoihin tai työelämään.

Kajaanissa Tenhon toiminnan taustalla on vuosina 2011-13 toteutettu Draaman Paikka -projekti.

Vaara on tammikuussa 2014 perustettu esittävän taiteen kollektiivi, jonka juuret ovat Kajaanissa. Vaara tuottaa korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta.Sen toimintakenttä on sekä paikallinen, valtakunnallinen että kansainvälinen. Ryhmä toimii itsenäisenä yksikkönä Kulttuuriosuuskunta G-voiman alla.

Yhteystiedot:
sähköposti: vaara.tenho@gmail.com
p. 044 239 8748 / 044 236 8825

Siirry Vaaran verkkosivuille

logot-tenho-fi