Sirkus Magenta

Sirkus Magenta teki Tenhossa sosiaalista sirkusta eri puolilla pääkaupunkiseutua yhteistyössä Ohjaamojen ja nuorten toiminta-, ohjaus- ja tukikeskusten kanssa. Osa ryhmistä kokoontui säännöllisesti samalla kokoonpanolla sirkuksen parissa, ja osassa ryhmistä Magentan ohjaajat vierailivat osana heidän valmista viikko-ohjelmaansa. Magenta järjesti myös kaikille Tenho-ryhmien osallistujille avointa sirkusklubia.

Sirkustoiminnassa käsitellään erilaisia nuorten omiin elämäntilanteisiin liittyviä teemoja niin sanallisesti kuin sirkuksenkin avulla. Pitkäkestoisemmassa ryhmätoiminnassa painotetaan yhdessä olemisen ja yhdessä tekemisen tärkeyttä. Yhteisten lämmittelyjen ja leikkien kautta osallistujat ottavat kuin huomaamatta kontaktia toisiinsa ja rakentavat sitä kautta luottamusta itseensä ja muihin.

Osallistujia rohkaistaan kokeilemaan uusia asioita eri sirkuslajien, kuten jongleerauksen tai akrobatian parissa. Ohjaajat luovat yhdessä osallistujien kanssa ilmapiirin, jossa osallistujilla on helpompaa uskaltaa oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Toiminta kannustaa osallistujia liikkumaan, herättelee osallistujien luovaa ajattelua ja auttaa osallistujia löytämään itsestään uusia puolia. Näiden karttuneiden elämäntaitojen avulla osallistujien on helpompaa siirtyä kohti opintoja tai työelämää.

Sirkus Magenta työskenteli Tenhossa yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos –toimintakeskusten, Helsingin Ohjaamon, Vantaan Ohjaamon sekä Vantaan kaupungin nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinän kanssa.

Sirkus Magenta järjestää sirkustyöpajoja, esityksiä ja harrastustoimintaa kaikenlaisille kohderyhmille. Magenta on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka erityisosaaminen on sosiaalinen sirkus.

Yhteystiedot:
Leo Kaipiainen, projektivastaava
p. 045 600 1015
leo.kaipiainen@sirkusmagenta.fi

Siirry Sirkus Magentan verkkosivuille

logot-tenho-fi