Nuorisotutkimus-
seura

Nuorisotutkimusseuran tutkija teki kehittävää tutkimusta Tenhon toiminnasta. Tutkimusraportin voi ladata tästä: TENHO_tutkimusraportti_tyopaperi (pdf) Tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla taiteen tekeminen istuu vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten kohtaamaan palveluverkostoon ja miten nuori kokee taiteen tekemisen osana omaa elämänpolkuaan.

Tenhossa tutkimusaineistoa kootaan yhdessä kaikkien Tenhossa mukana olevien tahojen voimin. Tutkija kokoaa aineistoja niin osallistumalla toimintaan ja havainnoimalla kuin haastatellen Tenhon taiteilijoita, yhteistyökumppaneita sekä toimintaan osallistuvia nuoria. Nuorisotutkimusseura myös vastaa kootusti Tenhossa tehtävistä opinnäytetöistä.

Nuorisotutkimusseura ry. edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Seura harjoittaa tutkimustoimintaa sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimus-verkoston kautta. Seuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Yhteystiedot:

Fanny Vilmilä, tutkija
Nuoristutkimusverkosto
fanny.vilmila@nuorisotutkimus.fi

Siirry Nuorisotutkimusseuran verkkosivuille

logot-tenho-fi