Info

Tenhossa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekivät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa nuoret tutustuvat itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa, asettavat itselleen tavoitteita ja sitoutuvat niiden saavuttamiseen. Tenhossa nuoret vahvistavat elämäntaitojaan, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa. Kuntien nuorisotyön tai sosiaalipuolen työntekijät ovat mukana asettamassa tavoitteita ja suunnittelemassa sopivia jatkopolkuja yhdessä nuorten kanssa. Tenhon hanketoiminta päättyi 31.5.2018.

Menetelmien ja toimintamallien kehittäminen

Tenhossa parannetaan ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten palveluja. Nuorten parissa työskentelevät taiteilijat jakavat onnistumisiaan, ratkaisevat haasteitaan ja oppivat toiminnastaan puolivuosittaisilla kehittämispäivillä. Nuorisotutkimusseuran tutkija tekee kehittävää tutkimusta Tenhon toiminnasta. Aineistot kehittämistyöhön kootaan kaikkien Tenhoa toteuttavien tahojen kokemuksista ja havainnoista.

Palveluverkon kehittäminen

Ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret kohtaavat elämässään erilaisia palveluja, joiden verkosto voi tuntua epäselvältä. Tenhossa kootaan hyviä käytäntöjä kuntayhteistyöstä, minkä kautta myös kehitetään nuorten kohtaamaa palveluverkkoa helpommin lähestyttäväksi. Kolmivuotisen Tenhon aikana luodaan osaajapankki taiteilijoista, joilla on kokemusta vastaavassa elämäntilanteessa olevien nuorten sekä heidän kohtaamansa palveluverkoston kanssa työskentelystä.

Menetelmien ja toimintamallien levittäminen

Tenhossa opittuja asioita ja hyviä käytäntöjä nuorten kanssa taiteen tekemisestä kootaan verkkosivuille, menetelmäoppaaseen ja tutkimusraporttiin. Koottua tietoa jaetaan Tenhon koulutuksissa ja seminaareissa vailla koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa työskenteleville.

Alan osaamisen kehittäminen

Tenhossa koulutamme sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisia, tulevia ammattilaisia sekä taiteilijoita elämäntaitojen vahvistamiseen taiteen keinoin. Sosiaali- ja nuorisoalan opiskelijat voivat suorittaa työharjoittelunsa sekä kirjoittaa opinnäytetyönsä Tenhossa.

Siirry Tenhon työntekijöiden yhteystietoihin

Siirry Laurea-ammattikorkeakoulun Tenho-yhteystietoihin

Siirry Nuorisotutkimusseuran Tenho-sivulle

logot-tenho-fi