Tenho

Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin.

Tenhossa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa nuoret tutustuvat itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa, asettavat itselleen tavoitteita ja sitoutuvat niiden saavuttamiseen. Tenhossa nuoret saavat työkaluja, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa.

Avaimia omaan polkuun – opas taidetoimijoille ja nuorten lakisääteisten palvelujen toimijoille

Helmikuun lopussa Tenhossa koottu Avaimia omaan polkuun -opas kuvaa nuorten polkua taidetoiminnassa sekä taiteen paikkaa osana lakisääteisiä palveluja. Sen lisäksi oppaassa käsitellään nuoruutta elämänvaiheena sekä moniammatillista yhteistyötä, ja ohjaajan moninaisia rooleja siinä kentässä.

Viisiosainen Avaimia omaan polkuun -opas on osa säätiömme Hyvät käytännöt -koontia. Tutustu oppaaseen täällä!

Tutkimusraportti

Nuorisotutkimusverkoston tutkijan, Fanny Vilmilän, koostama tutkimusraportti avaa Tenhon toiminnan merkitystä nuorille toiminnan aikana ja sen jälkeen, sekä niitä tekijöitä, jotka edistivät taiteen paikan löytymistä nuorta tukevissa palveluissa. Lataa tutkimusraportti (pdf) tästä!

Ryhmänä, ryhmäksi, ryhmään… – artikkelikokoelma

Viime vuosikymmenten aikana Suomessa on kehitetty aktiivisesti taiteen hyvinvointivaikutuksiin perustuvia toimintamalleja. Nuoria tukevia taidelähtöisiä menetelmiä ja niiden roolia suhteessa mm. sosiaali- ja terveys- sekä työvoimapalveluihin on työstetty lukuisissa hankkeissa. Tästä huolimatta menetelmät eivät ole vielä löytäneet kansallisella tasolla omaa paikkaansa nuorten palvelu- ja ohjausverkostoissa vaan toiminta syntyy, elää ja loppuu usein hankkeiden rytmissä. Myös Tenhossa on toteutettu ja tarkasteltu taidelähtöistä toimintaa ja keskeisenä tavoitteena on ollut toiminnan vakiinnuttaminen osaksi nuorten palveluja.

Osana hanketta julkaistaan taidelähtöiseen toimintaan liittyvään keskusteluun osaltaan osallistuva artikkelikokoelma. Teksteissä tarkastellaan erityisesti ryhmämuotoista taidelähtöistä toimintaa eri näkökulmista. Julkaisussa esitellään myös Tenhon kehittävän tutkimuksen tuloksia, ja esiin nousevat sekä nuoren kokemukset toiminnan aikana ja sen jälkeen sekä muun muassa toiminnan järjestämiseen ja vakiinnuttamiseen liittyviä edistäviä ja estäviä tekijöitä.  Teos julkaistaan vertaisarviointien valmistuttua open access -periaatteella ja se on teemasta kiinnostuneiden käytössä maksuttomasti. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto julkaisee teoksen osana Kenttä-sarjaansa.

Onnistumisia nuorten taidetoiminnassa vuosilta 2015-2018

Tenhossa nuoret ovat vahvistaneet elämäntaitojaan taiteen keinoin ja on etsitty taiteelle paikkaa osana lakisääteisiä palveluja. Tässä koonti jutuista, joita Tenhosta on kirjoitettu:

Kolme kaupunkia jatkaa taidetoimintaa (4/2018)

Monipuolisella otteella avaimia taidetoimintaan (3/2018)

Teatterista rohkeutta itsensä ylittämiseen (2/2018)

Oulun Tähtisirkuksella kuntouttava työtoiminta taidetoiminnan kentäksi (1/2018)

Taidetoiminta osaksi nuorten lakisääteisiä palveluja (1/2018)

Opiskelijat innostuivat taidetoiminnasta elämäntaitojen vahvistajana (12/2017)

Vaara-kollektiivin Tenho-nuoret ottivat Kajaanin haltuun (11/2017)

Elokuvanteko maittaa – yhteisessä kokonaisuudessa jokaisella on oma paikkansa (9/2017)

Nuori löytää suunnan Sirkus Magentan ja Ohjaamon työparimallissa (9/2017)

Tenho on onnistunut tukemaan elämäntaitoja (10/2016)

Tenhon toisella kaudella kohtaavat innostus ja varmuus (9/2016)

Tenholla eteenpäin! (6/2016)

Tenhossa nuoret osallistuvat kehittämistyöhön (4/2016)

Tietoja Tenhosta

Tenho toteutetaan viiden taideorganisaation, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa yhdessä. Oulun tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus Magenta, Vaara-kollektiivi ja Varkauden teatteri tekevät yhteistyötä Helsingin, Kajaanin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Varkauden kuntien sekä Kainuun soten ja Kainuun liiton kanssa.

Kolmevuotisen Tenhon rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Suomessa hallinnoiva viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö.

Nuori320x320tenho

logot-tenho-fi