Taloudellinen mielenrauha

Jokaisella nuorella on oikeus hyvään rahasuhteeseen ja taloudelliseen mielenrauhaan.

Kaikki eivät halua sijoittajiksi, mutta raha-asiat koskettavat jokaista. Tuemme nuoria kohti hyvää rahasuhdetta ja ottamaan oma taloutensa haltuun. Taloustaidoissa keskiössä eivät ole vain tekniset taidot, vaan myös tunnetaidot ja luottamus itseen. 

Toiminta on suunnattu toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin ja erityisesti niiden valmentavassa koulutuksessa (VALMA) oleville nuorille. Nuorten taloustietoutta ja tulevaisuustaitoja vahvistetaan taidetyöpajoissa. Erityisen digitarina-työkalun avulla nuoret pohtivat omaa rahasuhdettaan ja vahvistavat itsetuntoaan: jokainen osaa ja pystyy, myös raha-asioissa. 

Hyvät taloustaidot ovat osa vahvoja elämäntaitoja ja työelämävalmiuksia. Hyvä rahasuhde ja taloudellinen mielenrauha antavat varmuutta oman elämän hallintaan ja tukevat työelämätaitoja sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 

Toimintatapojamme ovat: 

  • Dreamsterin puheenvuoro 
  • Digitarina-menetelmä tutkimusmatkana omaan talouteen 
  • AMK-opiskelijacoacheina
  • Yritysvapaaehtoiset vertais- ja asiantuntijatukena 

Työpajoissa nuoret työstävät omaa rahasuhdettaan digitarinoiden avulla. Digitarina on matalan kynnyksen menetelmä, jossa niin tarina, käsikirjoitus kuin visuaalinen materiaali on tekijänsä itse tuottamaa.  

Työpajoihin kuuluu myös innostajan omakohtainen puheenvuoro. Innostajana toimii Lasten ja nuorten säätiön lähettiläs, dreamsteri, joka kertoo nuorille omasta suhteestaan rahaan ja talouteen. Osana opintojaan myös sosiaalialan AMK-opiskelijat coachaavat nuoria työpajakertojen välillä. 

Yhteystiedot: 

Oskar Sandqvist, hankkeen asiantuntija 
oskar.sandqvist(at)nuori.fi / 050 3468 725
 

Milla Minerva Mertanen, hankkeen koordinaattori
milla.mertanen(at)nuori.fi / 050 572 8642

 


Taloudellinen mielenrauha toteutetaan yhdessä Danske Bankin kanssa, ja se on osa Oma talous haltuun -talouskasvatushanketta. Danske Bankin vapaaehtoiset työntekijät osallistuvat työpajatyöskentelyyn yhdessä nuorten kanssa.