Yritysyhteistyö

Kaikki ovat hyviä jossain, mutta oman jutun löytäminen ottaa monesti aikaa. Erityisesti VALMA-luokkalaisille oman alan löytäminen voi olla vaikeaa.

Yrityksillä on mahdollisuus auttaa nuoria omien taitojen löytämisessä kohtaamalla nuoria ja tarjoamalla harjoittelupaikkoja. Työharjoittelut ja yritysvierailut avaavat uusia näkökulmia ja luovat uskoa tulevaan. Monessa ammatissa oppii parhaiten tekemällä, joten opintojen aikaiset harjoittelut ovat korvaamattomia.

Yrityksillä on tärkeä rooli Taidot elämään -ohjelmassa. Yritysyhteistyön tavoitteena on, että useampi VALMA-luokkalainen:

  • saa kokeilla kykyjään ja siipiään harjoittelussa
  • näkee työelämän kirjon laajempana
  • ei putoa yhteiskunnan ulkopuolelle

Onko yrityksessänne tilaa yhdelle tällaiselle nuorelle edes hetkeksi? Painetaanko yhdessä jarrua syrjäytymiselle?

Konkreettisesti yritys voi:

  • tarjota nuorelle harjoittelupaikan
  • järjestää yritys- ja oppilaitosvierailuja
  • haastaa muita yrityksiä mukaan

Tähän mennessä olemme toteuttaneet yritysyhteistyötä mm. Deloitten, Valmetin, Academic Workin, SOL Palveluiden ja Alma Median kanssa.

Otamme mielellämme vastaan ideoita yritysyhteistyön kehittämisestä.

Merja Nätkinniemi
merja.natkinniemi [at] nuori.fi, p. 044 240 3207