Taidetyöpajat

Lasten ja nuorten säätiön toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten elämäntaitoja ja lisätä globaalia ymmärrystä. Elämäntaidot ovat taitoja, joita ei opita kirjasta lukemalla, mutta jotka ovat keskeisiä elämässä ja työelämässä pärjäämiseen. Elämäntaitoja ovat itsetuntemukseen ja omien vahvuuksien löytämiseen liittyvät taidot, mutta myös sosiaaliset vuorovaikutustaidot muiden ihmisten kanssa. Lue lisää elämäntaidoista täältä: Elämäntaidot

Taide on tehokas keino vahvistaa elämäntaitoja. Siksi luovat ja toiminnalliset menetelmät ovat Lasten ja nuorten säätiön toiminnan keskiössä ja niin ikään Taidot elämään -ohjelmassa.

Jokaisessa mukana olevassa VALMA-luokassa järjestetään vuosittain kaksi kolmen päivän pituista taidetyöpajaa, joissa nuoret työskentelevät yhdessä taiteilijaohjaajien ja opettajien kanssa. Yhteisen tekemisen avulla nuoret käsittelevät elämästään nousevia teemoja sekä pohtivat tulevaisuuttaan ja mahdollisuuksiaan.

”Käsitys siitä, että mulla on luovuutta, on vahvistunut.”

Työpajojen toteuttamisesta vastaa joukko ammattitaitoisia taiteilijoita, joilla on pitkä kokemus nuorten parissa työskentelystä. Toimintakauden aikana nuoria käy tapaamassa mahdollisuuksien mukaan myös tunnettu, omissa elämäntaidoissaan menestynyt henkilö. Innostajina toimivat Dreamsterit Pamela Tola, Essi Hellén, Krista Kosonen ja Tommy Lindgren. Lue lisää Dreamstereista täältä: #DREAMSTERIT

Koko vuoden kestävällä monialaisella toiminnalla tähdätään siihen, että nuori löytää omia vahvuuksia, oppii luottamaan kykyihinsä ja oivaltaa mahdollisuutensa. Tavoitteena on, että nuoret etsivät aktiivisesti opiskelu- tai työpaikkaa VALMA-luokan jälkeen ja haluavat aidosti päästä elämässään eteenpäin. Lisäksi heillä on parempi ymmärrys omista työelämävalmiuksista ja siitä, miten he voivat hyödyntää vahvuuksiaan eri aloilla.

Ohjelmassa tehdyn tutkimuksen mukaan toiminta on vahvistanut nuorten tulevaisuuden uskoa, parantanut oppilaiden mahdollisuuksia löytää oma polkunsa sekä kohottanut luokan yhteishenkeä. Tutkimuksen voi lukea täältä: Elämäntaitojen äärellä

Lukuvuosi 2018-2019

Taidot elämään -lukuvuosi käynnistyy opettajien valmennuksilla elokuussa, jonka jälkeen kymmenen VALMA-luokkaa viidellä eri paikkakunnalla osallistuvat työpajoihin sekä muihin toimintoihin, jotka auttavat nuoria kehittämään itsetuntoa, sosiaalisia taitoja sekä rohkeutta. Lukuvuonna 2018-2019 työpajoissa taidemuotoina ovat lyhytelokuva, musiikki sekä sirkus.

Musiikkityöpajoissa nuoret harjoittelevat kuvionuoteista soittamista, kirjoittavat lyriikoita ja säveltävät. Lisäksi musiikkipajoissa harjoitellaan itseilmaisua draaman keinoin. Lyhytelokuva-työpajoissa opetellaan kuvausta, äänitystä ja editointia sekä tuotetaan lyhytelokuva. Sirkustyöpajoissa nuoret pääsevät kokeilemaan eri sirkuslajeja, kuten jonglöörausta ja klovneriaa.

Syksy 2018

Taidot elämään valmennuspäivät:

14.8. Keuda, Järvenpää
16.8. Turun ammatti-instituutti, Turku

Taidetyöpajat:

Syyskuu

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampere: lyhytelokuva
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampere: lyhytelokuva
Turun ammatti-instituutti TAI, Turku: lyhytelokuva
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Järvenpää: sirkus
Ammattiopisto Live, Espoo: musiikki

Lokakuu

Ammattiopisto Live, Espoo: musiikki
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kerava: sirkus
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Mäntsälä: musiikki
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampere: lyhytelokuva
Salon seudun ammattiopisto SSKY, Salo: lyhytelokuva

Elämäntaitojen äärelle:

Samansisältöisiä tilaisuuksia järjestetään kolmella eri paikkakunnalla: Turku 29.11. klo 12–16, Kerava 4.12. klo 12–16 ja Tampere 11.12. klo 12–16.
Lue lisää ja ilmoittaudu täältä.

Teosluvat

Työpajoissa tuotetaan lyhytelokuvia, musiikkikappaleita ja valokuvia, joten nuorilta ja huoltajilta tarvitaan teoslupa. Materiaalia käytetään Lasten ja nuorten säätiön viestinnässä. Säätiön viestinnän tavoitteena on tuoda esiin nuorten ääntä ja tarinoita positiivisessa valossa.

Luvan voit tulostaa tästä: