AMK-yhteistyö

Ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävä osa Taidot elämään -ohjelmaa, ja se rakentuu coachauksen ympärille. Lasten ja nuorten säätiö kouluttaa AMK-opiskelijoista coacheja, jotka toimivat VALMA-luokkalaisten tukijoina, ohjaajina ja kannustajina. Coach-kurssi on osa ammattikorkeakoulun kurssitarjotinta ja opiskelijat saavat siitä opintopisteitä. Kehitämme mallia Humanistisen Ammattikorkeakoulun (HUMAK) yhteisöpedagogi-opiskelijoiden, Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) sosionomi-opiskelijoiden sekä Tampereen Ammattikorkeakoulun (TAMK) ammatillisen opettajankoulutusohjelman opiskelijoiden kanssa.

Coachilla tarkoitetaan valmentajaa, opasta tai ohjaajaa. Taidot elämään -ohjelmassa koulutetut coachit avaavat näkökulmia, auttavat nuoria löytämään omia vahvuuksia ja etsivät heidän kanssaan uusia mahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa työelämään ja elämäntaitoihin keskittyvien oppituntien vetämistä ja henkilökohtaista ohjaamista. Ohjaaminen voi liittyä esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan löytämiseen. AMK-opiskelijat saavat yhteistyöstä käytännön ohjauskokemusta, koulutusta ja mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti.

 

Kirjaudu täältä AMK-työkalupakkiin:  AMK-työkalupakki