Taidot elämään -hankkeen coach-tunnit

Coachaus

Ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävä osa Taidot elämään -toimintaa, ja se rakentuu elämäntaitoja ja työelämätaitoja vahvistavan coachauksen ympärille. Lasten ja nuorten säätiö kouluttaa AMK-opiskelijoista coacheja, jotka toimivat VALMA-opiskelijoiden tukijoina, ohjaajina ja kannustajina. Coach-kurssi on osa ammattikorkeakoulun kurssitarjotinta ja opiskelijat saavat siitä opintopisteitä.

Coachilla tarkoitetaan valmentajaa, opasta tai ohjaajaa. Taidot elämään -hankkeessa koulutetut coachit avaavat näkökulmia, auttavat nuoria löytämään omia vahvuuksiaan ja etsivät heidän kanssaan uusia mahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa työelämään ja elämäntaitoihin keskittyvien oppituntien vetämistä ja henkilökohtaista ohjaamista. Ohjaaminen voi liittyä opiskelu- tai työpaikalla tarvittavan osaamisen kartoittamiseen. AMK-opiskelijat saavat yhteistyöstä käytännön ohjauskokemusta, koulutusta ja mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti.

Toiminta toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) yhteisöpedagogi-opiskelijoiden sekä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ammatillisen opettajankoulutusohjelman opiskelijoiden kanssa.