SIRKUS MAGENTA

Sirkus Magenta kehittää Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa uudenlaista, nivelvaiheita tukevaa ryhmätoimintaa 15-29-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille sekä työttömille kantasuomalaisille nuorille yhdessä Vantaan Ohjaamon sekä maahanmuuttaja- ja nuorisopalveluiden kanssa. Sirkustoiminnassa nuoret vahvistavat sosiaalisia taitojaan yhdessä tehden ja saavat tärkeitä onnistumisen kokemuksia pitkäjänteisestä työskentelystä, mistä on hyötyä opiskelu- ja työelämässä. Tavoitteena on integroida sirkustoiminta osaksi sidosryhmien omaa ryhmätoimintaa.

Sirkus Magenta ry on helsinkiläinen voittoa tavoittelematon sosiaalisen sirkuksen yhdistys. Magentan tavoitteena on edistää eri-ikäisten ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia sirkuksen avulla. Kohderyhmiä ovat muun muassa erityisen tuen tarpeessa olevat lapset, lastensuojelun asiakasperheet, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vanhukset, turvapaikanhakijat ja pakolaisleirien asukkaat. Magenta järjestää maksuttomia lasten ja nuorten sirkuskerhoja Helsingin Vuosaaressa ja Vantaan Havukoskella. Sosiaalisen sirkuksen lisäksi Magenta tarjoaa perheille ja aikuisille eri lajien sirkusopetusta 25 ryhmässä eri puolilla Helsinkiä.

Siirry Sirkus Magentan verkkosivulle >>