KULTTUURIKESKUS PIIPOO

Sirkuksesta siivet elämään yhdistää Sorin Sirkuksen ja Kulttuurikeskus PiiPoon sekä Pirkanmaan nuoret. Tampereen seudun yläkoulujen ja ammattiopistojen maahanmuuttajataustaiset VALMA-luokkalaiset oppivat suomen kieltä ja kulttuuria viikoittaisessa sirkustoiminnassa. Sirkus haastaa fysiikan lisäksi myös luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Esimerkiksi ihmispyramidi ei valmistu ilman keskinäistä luottamusta, ja ryhmässä toimiminen vahvistaa sosiaalisia taitoja.

Kulttuurikeskus PiiPoo on taiteen soveltavan käytön osaaja ja kehittäjä. PiiPoon palettiin kuuluu sosiaalinen sirkus, teatteri-ilmaisu, soveltava nukketeatteri, musiikki, elokuva, kuvataide, sanataide ja ruokakulttuuri. PiiPoo osallistuu aktiivisesti alan kehittämiseen sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.

Siirry Kulttuurikeskus PiiPoon verkkosivulle >>