Sirkuksesta siivet elämään -toiminnassa nuoret löytävät sosiaalisen sirkuksen avulla omia vahvuuksiaan ja vahvistavat elämäntaitojaan kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Sirkustaitoja opeteltaessa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomen kieltä ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin hauskalla tavalla, mikä on omiaan lisäämään heidän hyvinvointiaan.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille, kuten harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan, siirtyminen helpottuu.

Menetelmien ja toimintamallien kehittäminen

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa maahanmuuttajataustaiset nuoret pääsevät vahvistamaan elämäntaitojaan, oppimaan suomen kieltä ja kulttuuria sekä tutustumaan kantasuomalaisiin nuoriin sosiaalisen sirkuksen avulla. Nuorten kanssa työskentelevät sirkusohjaajat jakavat onnistumisiaan, ratkaisevat haasteitaan ja oppivat toiminnastaan puolivuosittaisilla kehittämispäivillä. Nuorisotutkimusseuran tutkija tekee kehittävää tutkimusta hankkeen toiminnasta. Aineistot kehittämistyöhön kootaan kaikkien hanketta toteuttavien tahojen kokemuksista ja havainnoista.

Jatkopolun uurtaminen

Matalan kynnyksen aloitusryhmien kautta nuoret pääsevät mukaan ja voivat osallistua myöhemmin vapaisiin treeniryhmiin. Hankkeen aikana etsitään määrätietoisesti pysyviä palvelu- ja rahoitusmalleja toiminnan jatkumiseksi tulevaisuudessa. Sirkustoiminnan kautta nuorilla on myös erinomaiset mahdollisuudet kiinnittyä uusiin sosiaalisiin ryhmiin ja näin saada valmiuksia toimia työ- ja kouluelämässä.

Menetelmien ja toimintamallien levittäminen

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa opittuja asioita ja hyviä käytäntöjä nuorten kanssa taiteen tekemisestä kootaan verkkosivuille, menetelmäoppaaseen ja tutkimusraporttiin. Koottua tietoa jaetaan hankkeen koulutuksissa ja seminaareissa maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenteleville.

Alan osaamisen kehittäminen

Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan toimintamallia, joka on hankkeen jälkeen minkä tahansa toimijan hyödynnettävissä ja kehitettävissä edelleen. Työpajoissa käytettäviä menetelmiä kehitetään ja arvioidaan yhteistyössä hankkeen eri yhteistyökumppanien kesken. Menetelmiä kehitetään ja jaetaan myös hanketoimijoiden kesken vuosittaisilla kehittämispäivillä sekä jatkuvan arvioinnin kautta. Nivelvaiheita tukeva malli johdetaan käytännön toiminnasta kehittämistyön tuloksena.