Kummitoiminta

Yritysten työntekijät toimivat Next-toiminnassa nuorten työpaikkakummeina.

Kummi toimii työpaikalla nuoren työntekijän tukihenkilönä ja avaa uusia näkökulmia oman elämän mahdollisuuksiin. Erityiset tavoitteet ja roolit kummi ja nuori sopivat yhdessä.

Toiminnalla tähdätään nuorten työelämätaitojen vahvistumiseen sekä koulutus- ja työpolkujen tukemiseen. Lasten ja nuorten säätiö sparraa ja tukee kummeja onnistumaan tehtävässään.