Sata vuotta nuoruutta / MUODONMUUTOSLEIKKI: Monitaiteellinen yhteisötaidehanke nuorille ja ikäihmisille

 • Projekti aloitettu: 2.11.2016
 • Taiteenala: Monitaide
 • Kohderyhmä: Nuoret ja ikäihmiset
 • Alue: Tampere
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 4500
 • Kontaktihenkilö: Inka Ylihärsilä
 • puh. 044-3531196
 • email: Inka.yliharsila@gmail.com
 • Katso lisää

Muodonmuutosleikki on ikäihmisille ja nuorille suunnattu monitaiteellinen työpajakokonaisuus, jossa suunnitellaan ja toteutetaan osallistujista kertovat lyhytelokuvat. Elokuvat suunnitellaan pienryhmissä sana- ja kuvataidetyöskentelyn avulla, jonka jälkeen ne kuvataan. Ohjaajina toimivat kuvataiteilija Inka Ylihärsilä, sanataideohjaaja Pia Krutsin ja kuvaaja Pauli Hokkanen.

Sata vuotta nuoruutta / Keramiikkaa ja ruokaa – yhdessä!

 • Projekti aloitettu: 1.4.2017
 • Taiteenala: Monitaide
 • Kohderyhmä: Arktisen alueen kantasuomalaisia sekä maahanmuuttajanuoria ja ikäihmisiä
 • Alue: Posio
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 9000
 • Kontaktihenkilö: Karolina Vilander
 • puh. 0440900912
 • email: karoliina.vilander@gmail.com
 • Katso lisää

Projektin tavoitteena on edesauttaa eri kulttuuritaustaisten Suomessa asuvien ja eri ikäpolvia edustavien ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä itsetunnon vahvistumista tuomalla heidät yhteen luomaan keraamiikkaa ja kattamaan monikulttuuristen makujen juhlapöydän. Toiminnalla ennaltaehkäistään yksinäisyyttä taiteen ja yhteisöllisyyden keinoin, sekä rakennetaan myötätuntoisempaa ja suvaitsevampaa Suomea. Yhteisen pöydän ääreen kokoontuminen ja osallistujien tarinoihin tutustuminen lähentävät.

Hundra år av undom / Gröna Ängars ö

 • Projekti aloitettu: 1.8.2016
 • Taiteenala: Teatteri
 • Kohderyhmä: Erityisluokan nuoret ja ikäihmiset
 • Alue: Espoo
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 7500
 • Kontaktihenkilö: Unga Teatern
 • Katso lisää

Projektets röda tråd är att arrangera kulturell och kreativ verksamhet som förbättrar självkänslan, höjer självförtroendet samt skapar gemenskap hos målgruppen ungdomar i specialklasser samt seniorer. Detta sker genom att skapa trygga miljöer, Gröna Ängars öar, där man fritt vågar prova nya saker, blir du med sina känslor och utmanar sig själv och varandra.

Sata vuotta nuoruutta / Nuoruustango – millaista nuoruus oli ennen, entä nyt?

 • Projekti aloitettu: 18.1.2017
 • Projekti päättyi: 21.4.2017
 • Taiteenala: Tanssi, musiikki, valokuvaus
 • Kohderyhmä: Kymppiluokan oppilaat ja hoivakodin ikäihmiset
 • Alue: Vantaa
 • Kontaktihenkilö: Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry/Marja Korhola
 • puh. 0505837012
 • email: marja.korhola@raatikko.fi
 • Katso lisää

Sata vuotta nuoruutta - nuoruustango on Vantaan ammattiopisto Varian kymppiluokan nuorten ja Malminiityn palvelutalon ikäihmisten yhteinen tanssi-, musiikki- ja valokuvaushanke. Millaista oli nuoruus lähes sata vuotta sitten, entä nyt? Nuoret haastattelevat ikäihmisiä heidän nuoruuden kokemuksistaan. Haastattelujen sekä yhteisten tanssi-, musiikki- ja valokuvatyöpajojen tuotoksista syntyy esitys, joka esitetään Tanssiteatteri Raatikossa Vantaan tanssin viikoilla.

Hundra år av ungdom / Reflektioner i nutid och dåtid

 • Taiteenala: Kuvataide
 • Kohderyhmä: Nuoret ja ikäihmiset
 • Alue: Turku ja Parainen
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 5500
 • Kontaktihenkilö: Stiftelsen Hemmet i Åbo
 • Katso lisää

För seniorer i äldrevård i två kommuner, i Åbo och i Pargas. För unga i två kommuner, i Åbo och i Pargas. För att sammanföra generationer och tillsammans skapa konst och underlag för generationsöverskridande diskussioner. För att påvisa skillnader och likheter mellan ungdomar idag och unga på 1930-1940-talen. I konstprojektet arbetar vi med olika former av måleri under ledning av en bildkonstlärare och en bildkonstnär.

Sata vuotta nuoruutta / Silta

 • Projekti aloitettu: 1.12.2016
 • Taiteenala: Tanssitaide
 • Kohderyhmä: Nuoret ja ikäihmiset
 • Alue: Pääkaupunkiseutu
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 5500
 • Kontaktihenkilö: Tuula Turunen
 • puh. 05059078630
 • email: tuula@danceteaminternational.com
 • Katso lisää

Projektiin osallistuvat vapaaehtoiset nuoret ja näiden isovanhemmat tai vaihtoehtoisesti muut vanhemman sukupolven edustajat. Näitä ohjaavat yhteisillä tanssitunneilla tanssitaiteilijat Tuula Turunen ja Wera Malmivaara, jotka samaan aikaan dokumentoivat tunnit. Kuvatusta materiaalista kootaan projektin lopussa dokumentti, joka tullaan esittämään sopivissa tilaisuuksissa.

Sata vuotta nuoruutta / PEK elokuvia vanhusten ja nuorten kanssa

 • Projekti aloitettu: 15.8.2016
 • Taiteenala: Elokuva
 • Kohderyhmä: Pispan palvelukeskus ja päiväkeskus, Vehmaisten mukulat ja nuoret
 • Alue: Tampere
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 6000
 • Kontaktihenkilö: Pirkanmaan elokuvakeskus PEK
 • Katso lisää

Hankkeessa kootaan yhteen nuoria ja ikäihmisiä ja tehdään taiteen ammattilaisten kanssa lyhyitä elokuvia ja kuulokuvia. Elokuvien kautta ja yhdessä tekemällä luodaan yhteys eri sukupolvien välille ja lisätään ymmärrystä puolin ja toisin. Elokuvien kautta myös laajempi yleisö pääsee tutustumaan hankkeen kautta osanottajien elämään ja saa erilaisten tarinoiden kautta henkilökohtaisen ja erityisen näkökulman suomalaisen yhteiskunnan menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Sata vuotta nuoruutta / Sata vuotta nuoruutta Nokialla

 • Projekti aloitettu: 1.8.2016
 • Taiteenala: Monitaide
 • Kohderyhmä: Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja yksinäiset ikäihmiset, mukana myös ns. tukivanhuksia ja -nuoria
 • Alue: Nokia
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 8000
 • Kontaktihenkilö: Nokian kaupunki, vapaa-aikapalvelut, Nuorisoyksikkö
 • Katso lisää

Kotipalvelun asiakkaana olevat yksinäiset ikäihmiset sekä etsivän- ja erityisnuorisotyön kohtaamat erityistä tukea tarvitsevat nuoret osallistuvat ammattitaiteilijoiden ohjaamaan monitaiteelliseen toimintaan. Keskeisenä tavoitteena on yksinäisyyden ja syrjään joutumisen kokemusten vähentäminen ja torjuminen sekä ikäihmisten että nuorten osalta.

Sata vuotta nuoruutta / Kutsu luontoon, matka itseen

 • Projekti aloitettu: 1.9.2016
 • Taiteenala: Monitaide
 • Kohderyhmä: Kemijärveläiset nuoret naiset sekä ikäneidot
 • Alue: Kemijärvi
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 7000
 • Kontaktihenkilö: Anne Niskala ja Miia Kettunen
 • puh. p. 040-8466295/Anne, 040-7368504
 • email: annemhniskala@gmail.com, miuskykettu@gmail.com
 • Katso lisää

Kutsu luontoon, matka itseen -hanke on suunnattu Kemijärveläisille nuorille naisille ja ikäneidoille, jotka ovat kiinnostuneita taiteen äärellä tekemisestä, kokemisesta ja tutkimisesta. Hankkeen aikana tutustutaan ja tutkitaan taiteen keinoin (draama, pukusuunnittelu, valokuvaus ja keskustelutaide) omaan identiteettiin (omakuvatyöskentely) ja luontosuhteeseen rakentaen kuvaa itsestä itälappilaisena naisena.

Sata vuotta nuoruutta / Suomineito 2017 -moniääninen yhteisöteatteriprojekti

 • Projekti aloitettu: 1.1.2017
 • Taiteenala: Teatteri, Yhteisöteatteri
 • Kohderyhmä: Nuoret, ikäihmiset
 • Alue: Seinäjoki
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 7500
 • Kontaktihenkilö: KultSi - Kulttuurikollektiivi Silta
 • puh. 044-9874640
 • email: kulttuurikollektiivi.silta@gmail.com
 • Katso lisää

Suomineito 2017 -projekti on kokonaisuus, jossa kahden ryhmän, nuorten ja ikäihmisten kanssa tutkitaan suomalaisen naisen satavuotista matkaa historiasta nykyaikaan. Projektissa osallistujat tutkivat yhdessä naiseutta oman ikäluokkansa kokemuksien sekä kansallisten teostemme kautta. Prosessin aikana syntyneet oivallukset koostetaan esittävän taiteen teoksiksi, jotka jalkautuvat Seinäjoen kaupungin julkisiin tiloihin.

Sata vuotta nuoruutta / Sydänääniä – Heartbeats

 • Projekti aloitettu: 28.1.2017
 • Projekti päättyi: 31.8.2017
 • Taiteenala: Tanssi
 • Kohderyhmä: 14-18 -vuotiaat ja 55+ -vuotiaat
 • Alue: Pusula, Lohja
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 3500
 • Kontaktihenkilö: Laura Koistinen (o.s. Vesterinen)
 • puh. 0443777219
 • email: laura.vesterin@gmail.com
 • Katso lisää

Sydänääniä -Heartbeats on nuorten (14-18-v.) ja varttuneiden (yli 55 -v.) yhteinen tanssiprojekti ja -teos unelmista ja muistoista, toiveista ja peloista. Projektin ohjaajana toimii pusulalainen tanssitaiteilija Laura Koistinen (o.s.Vesterinen). Projektiin on saanut ja saa ilmoittautua kuka hyvänsä kohdeikäryhmään kuuluva lohjalainen, oli aikaisempaa tanssikokemusta tai ei. Aloitustyöpajoja on ollut syksyllä 2016 ja talvella 2017 eri puolilla Lohjaa, varsinainen aloitus on maaliskuussa.

Taidepaloja

 • Taiteenala: Kuvataide
 • Kohderyhmä: 5 eri ryhmää, ikähaitari 12-29 (mm. erityisluokka, työttömien nuorten tartu arkeen -ryhmä ja poikien nikkariryhmä)
 • Alue: Mikkeli
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 3000
 • Katso lisää

Taidepaloja -projektissa mikkeliläiset nuoret pääsevät kuvataiteilijan työhuoneelle tekemään taidetta puulle ja puusta. Teemoina ovat nuorten haaveet, unelmat ja tulevaisuuden näkymät.
Tarkoituksena on saada aikaan suuri yhteinen tilateos, jossa jokaisen oma palanen ja työpanos on osa kokonaisuutta ja siten arvokas ja tärkeä.

Sytytin

 • Taiteenala: Teatteri
 • Kohderyhmä: Lastensuojelunuoret Outamon ja Lemmilän lastenkodeissa
 • Alue: Helsinki
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 8000
 • Kontaktihenkilö: Teatteriosuuskunta ILMI Ö
 • Katso lisää

Teatteri ILMI Ö:n Sytytin-hanketta on toteutettu Lemmilän ja Outamon lastenkodeissa ja niiden yhteydessä olevissa kouluissa jo neljän vuoden ajan. Lastenkodit ovat Helsingin kaupungin sijaishuollon yksiköitä Hyvinkäällä ja Lohjalla, koulut Helsingin kaupungin opetusviraston ylläpitämiä. Toimintaan osallistuvat nuoret ovat 13 – 17-vuotiaita. Hankkeen yhteistyökumppanina on Helsingin kaupungin sijaishuolto. Syksyn 2016 hanke toteutetaan Outamossa.

Eväitä elämään sirkuksen kautta

 • Taiteenala: Sirkus
 • Kohderyhmä: 16-28 -vuotiaat SVEPS -työpajan nuoret ja Vamos Lahti -valmennuksetn 25-29 -vuotiaat nuoret aikuiset
 • Alue: Helsinki, Lahti
 • Kontaktihenkilö: Sirkus Magenta ry
 • Katso lisää

Tunnemyrsky

 • Taiteenala: Elokuva
 • Kohderyhmä: Nuortenkoteihin sijoitetut sekä työttömät työmarkkinoilta pudonneet nuoret
 • Alue: Pori
 • Kontaktihenkilö: Satakunnan elävän kuvan keskus ry
 • Katso lisää

STAGE WORKSHOP – DOORS OPEN

 • Taiteenala: Esitystaude
 • Kohderyhmä: Maahanmuuttajat, erilaisista taustoista tulevat ruotsin- ja suomenkieliset nuoret
 • Alue: Hanko
 • Kontaktihenkilö: Presence ry
 • Katso lisää

Niagara -hanke

 • Taiteenala: Elokuva
 • Kohderyhmä: Lastensuojelun piirissä olevat 15-18 -vuotiaat nuoret
 • Alue: Tampere
 • Katso lisää

Niagara-hanke toteutetaan prosessimuotoisesti lastensuojelulaitoksissa ja muutaman viikon työharjoittelujaksoilla Pirkanmaan Elokuvakeskuksessa. Vierailevina taiteilijaohjaajina käytetään kokeneita tamperelaisia ammattinäyttelijöitä.

Tuiske – Luovuuden avulla kiinni elämään

 • Taiteenala: Kuvataide
 • Kohderyhmä: Syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat 16-29 -vuotiaat nuoret
 • Alue: Porvoo
 • Kontaktihenkilö: Nelli Nio
 • Katso lisää

Taideryhmä Tuiskeessa kokeillaan ja tehdään taidetta ilman suorituspaineita, odotuksia tai päättöarvosanoja. Tekniikkoina on mm. maalaus, keramiikka, piirustus.

RIKKI -sarjakuvatyöpaja

 • Taiteenala: Sarjakuva
 • Kohderyhmä: Nuoret mielenterveyskuntoutujat
 • Alue: Helsinki
 • Kontaktihenkilö: Apila Miettinen
 • Katso lisää

RIKKI-sarjakuvatyöpajan tarkoitus on auttaa mielenterveyskuntoutuvia nuoria. Työpajassa tutustutaan sarjakuvailmaisuun kahden mielenterveyspulmia ymmärtävän sarjakuvataiteilijan, Viivin ja Apilan, ohjauksessa.

Kehotietoisuutta ja sosiaalista vahvistamista tanssin keinoin 16-29-vuotiaille nuorille

 • Taiteenala: Tanssi
 • Kohderyhmä: Työelämän ja opintojen ulkopuolella olevat nuoret, 16-29 -vuotiaat
 • Alue: Kuopio
 • Katso lisää

Projekti keskittyy tarjoamaan opintojen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille kehotietoisuutta lisäävää ja luottamusta rakentavaa ryhmätoimintaa. Tanssiryhmässä tutustutaan matalan kynnyksen toiminnan kautta omaan ja muun ryhmän kehollisuuteen. Toiminnan tavoitteena on luoda avoin ja luottavainen ilmapiiri, jossa jokaisen henkilökohtaisia kokemuksia voidaan arvostaa ja jakaa keskustellen.

Näkyvillä

 • Taiteenala: Elokuva
 • Kohderyhmä: Lastensuojelun piirissä olevat 15-19 -vuotiaat nuoret
 • Alue: Helsinki
 • Kontaktihenkilö: Kaisa Leppänen
 • Katso lisää

Lahjat esiin – Pronssia ja romutaidetta

 • Taiteenala: Kuvataide
 • Kohderyhmä: Kris ry:n päihde- ja vankilataustaiset nuoret
 • Alue: Tampere
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 5000
 • Kontaktihenkilö: Marianne Laiti
 • Katso lisää

Myrsky- taidetyöpajoissa Tampereen Kris ry:n nuoret tekevät taidetta eri välinein ja menetelmin: mm. muovaillen, maalaten ja työstäen romuveistoksia itse valitusta materiaalista. Taidetta tekemällä käsitellään nuorten itsensä tärkeiksi kokemia teemoja, joista myös keskustellaan ryhmässä. Lopuksi valmistellaan näyttely. Taidetyöskentelyn tavoitteena on tukea nuorten päihteettömyyttä ja rikoksettomuutta, antaa uudenlaisia onnistumisen kokemuksia, irrotella, kokeilla ja tulla näkyväksi itselle ja

Pykälää paremmaksi 2

 • Taiteenala: Sanataide
 • Kohderyhmä: Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, nuorisotakuulaiset
 • Alue: Turku
 • Kontaktihenkilö: Kirjan talo - Bokens hus ry
 • Katso lisää

Mikkelin Poikateatteri, yhteisprojektiin Kalahari

 • Taiteenala: Teatteri
 • Kohderyhmä: Toisen asteen opiskelijapojat
 • Alue: Mikkeli
 • Kontaktihenkilö: Katariina Kinnunen
 • Katso lisää

Lintuhäkki -nuorisonäytelmä

 • Taiteenala: Teatteri
 • Kohderyhmä: Teatterin ja rap -musiikin tekemisestä kiinnostuneet nuoret
 • Alue: Kaarina
 • Rahoitus myönnetty: 2016
 • Rahoituksen määrä: 1500
 • Katso lisää

Lintuhäkki on teatteria, rytmejä ja räppiä yhdistelevä esitys, jonka toteutuksesta Kaarinan nuorisoteatterille vastaa näyttelijä-rap-muusikko Karoliina Niskanen/ Mc Pyhä Lehmä.

Mikkelin Tyttöteatteri

 • Taiteenala: Teatteri
 • Kohderyhmä: Vaikeassa tilanteessa olevat n. 14-21 -vuotiaat tytöt
 • Alue: Mikkeli
 • Katso lisää

Mikkelin Tyttöteatterissa opiskellaan teatteria taidelajina ja kehitytään näyttelijöinä ja kyseisen taidelajin osaajina. Kaikki saavat myös tuoda omaa osaamista laaja-alaisesti esille. Ryhmässä käsikirjoitetaan, sävelletään, tanssitaan, lavastetaan ja puvustetaan yhteisten ideoiden pohjalta. Tyttöteatteri tarjoaa paikan sosiaaliselle vahvistamiselle sekä ryhmässä toimimiselle. Ryhmä on ensisijaisesti tarkoitettu haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille tytöille. Tyttöteatteri tekee paljon yhteistyötä mikkeliläisen nuorisotyön kanssa.

Alla Har En Sång i Sig

 • Taiteenala: Musiikki
 • Kohderyhmä: 14-17-vuotiaat nuoret
 • Alue: Helsinki
 • Kontaktihenkilö: Alina Weckström
 • Katso lisää

My Queer Stories: tarinankerrontakurssi sateenkaareville nuorille

 • Taiteenala: teatteri
 • Kohderyhmä: sateenkaarinuoret
 • Alue: Helsinki
 • Katso lisää

My Queer Story -kurssit (työnimi) ovat sateenkaarinuorille (homo, lesbo, bi, trans, queer, yms.) suunnattu tarinankerrontakurssien sarja. Tarkoituksena on mahdollistaa sateenkaarinuorille turvallinen tila, jossa he voivat kertoa omia tarinoitaan omilla ehdoillaan stand upin ja spoken wordin keinoin.

Klovnit vastaanottokeskuksiin

 • Taiteenala: sirkus
 • Kohderyhmä: vastaanottokeskuksissa asuvat lapset ja nuoret
 • Alue: Pääkaupunkiseutu
 • Katso lisää

Pykälää paremmaksi

 • Taiteenala: sanataide
 • Kohderyhmä: työttömät nuoret
 • Alue: Turku
 • Katso lisää