Info

Myrsky tukee erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten taiteen tekemistä. Myrskyssä nuoret tekevät ammattilaisen ohjauksessa taidetta omista lähtökohdistaan ja ideoistaan käsin. Myrskyn lähtökohtana on ajatus taiteen voimaannuttavasta vaikutuksesta nuorten elämässä. Taiteen parissa nuorten itsetunto ja sosiaaliset taidot vahvistuvat ja heidän on helpompi löytää oma paikkansa maailmassa. Myrskyssä kaikki nuoret saavat tasavertaisen mahdollisuuden päästä toteuttamaan itseään luovasti taiteen kautta.

Myrskyn perustoimintatapa on tukea paikallisesti organisoituja nuorille suunnattuja projekteja projektituella. Myrsky-projekteja valitaan mukaan noin kaksi kertaa vuodessa ja niitä toimii yhtä aikaa useita kymmeniä ympäri Suomea. Vuonna 2011-2015 Myrsky on tukenut yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla 129 projektia.

Myrsky tavoittanut 20 000 nuorta

Suomen kulttuurirahasto aloitti Myrsky-hankkeen ja hallinnoi sitä vuosina 2008-2010. Maaliskuussa 2011 Myrsky siirtyi osaksi Lasten ja nuorten säätiön toimintaa. Myrsky on tavoittanut vuodesta 2008 alkaen noin 20 000 nuorta pitkäkestoisissa projekteissa ympäri Suomea. Nuoria on projekteissa ohjannut satoja eri alojen taiteilijoita.

Myrskyn kautta nuoret ilmaisevat tunteitaan ja saavat äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Monelle nuorelle Myrskyyn osallistuminen on ollut käännekohta, jonka kautta nuori on ymmärtänyt oman merkityksellisyytensä, vahvistanut itseluottamustaan ja saanut voimistavia kokemuksia yhteisön jäsenenä ja aktiivisena toimijana.

Myrsky on muutakin kuin projektitukien jakaja

Myrskyssä toimiville taiteilijoille tarjotaan tukea projektien vetämiseen ja nuorten kohtaamiseen vertaistapaamisten, koulutusten ja työnohjausten kautta. Myrskyn hyviä käytänteitä kootaan yhteen yhteen ja levitetään, minkä ansiosta Myrsky osaltaan kehittää taiteen ja nuorisotyön yhteistyön laadukkuutta.

Vuosina 2011-2015 Lasten ja nuorten säätiö on saanut Myrskyyn rahoitusta muun muassa Suomen Kulttuurirahastosta, Svenska Kulturfondenista, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä yrityksiltä: Lemminkäiseltä, Hartwallilta, UPM:ltä, Marimekolta, Elisalta ja Stockmannilta.

Taiteen tekeminen edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia

Myrsky-projektien toimintaa on tutkittu laajassa tutkimushankkeessa, jota on koordinoinut Nuorisotutkimusverkosto. Keväällä 2011 valmistunut tutkimus osoittaa, että Myrskyn mahdollistama taiteen tekeminen on tuonut nuorille lisää itseluottamusta, ilmaisutaitoja ja -rohkeutta, ongelmanratkaisutaitoja, yhteisöllisyyden kokemuksia, ystäviä ja yleistä elämäniloa. Tutkimusta Myrsky-projektien vaikuttavuudesta jatketaan edelleen.

Tutustu tutkimukseen tarkemmin Nuorisotutkimusseuran sivulta: Katriina Siivonen & Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen: ILOA JA VOIMAA ELÄMÄÄN – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 44.
ISBN 978-952-5464-92-4. Helsinki 2011.