Haku

Lasten ja nuorten säätiön Myrsky jakaa projektitukia paikallisille taideprojekteille, joissa nuoret tekevät taidetta yhdessä ammattitaiteilijoiden kanssa. Projektien tulee tavoittaa myös vaikeassa elämäntilanteessa olevia tai osallisuuden kokemuksen vahvistamista tarvitsevia nuoria. Projektitukien hakuaika on noin kaksi kertaa vuodessa ja niistä tiedotetaan Myrskyn verkkosivuilla.

Hakemukset käsittelee Myrskyn arviointiryhmä, johon kuuluu taiteen- ja nuorisoalan ammattilaisia. Päätökset tuettavista projekteista tekee Lasten ja nuorten säätiön hallitus. Haku tapahtuu sähköisessä järjestelmässä.

Myrsky-hakua ei enää järjestetä toimintamallin uudistustyön vuoksi. Lue lisää: Nuoret hehkumaan uudessa Glow’ssa – Myrskyn kokemuksista entistä vaikuttavampaa ja laadukkaampaa työtä

Myrsky on osa Suomen 100-vuotisjuhlintaa ja järjesti keväällä 2016 sen puitteissa oman haun nuorten ja ikäihmisten yhteisille taideprojekteille.

Tällä sivulla on keskeistä tietoa Myrsky-tuen hakemisesta. Sisällys:

Usein kysytyt kysymykset | Hakemusta arvioitaessa huomioitavat seikat | Myrsky-projektin perusvaatimukset | Hakijataho | Mihin tukea myönnetään? | Hakijoissa arvostetaan | Hakulomake

Suunnitelmissa Myrsky-projekti?

Jos suunnittelmissanne on hakea Myrsky-tukea, kannattaa ensimmäisenä tutustua Myrsky-projektien hakuperiaatteisiin. Mikäli projekti-idea sopii Myrskyn hakukriteereihin ja innostusta sekä sitoutumista pitkäjänteisen projektin toteuttamiseen yhdessä nuorten kanssa löytyy, suosittelemme tutustumaan hakulomakkeeseen.

Vastauksia yleisimpiin kysyttyihin kysymyksiin liittyen projektituen hakemiseen

 • Käy läpi tarkasti Myrsky-projektilta vaadittavat kriteerit ja tarkista, että projektinne täyttää ne kaikki.
 • Tuo selkeästi ilmi, miten projekti saavuttaa sellaisia nuoria, joilla on erityinen tarve päästä osallistumaan Myrskyn kaltaiseen taidetoimintaan.
 • Sopiva tuntipalkka taiteilijalle on n. 40e/h + sivukulut. Jos taiteilija on itse hakijana, avustus maksetaan apurahana, josta ei tarvitse maksaa sosiaalikuluja eikä niitä tarvitse silloin sisällyttää budjettiinkaan.
 • Myrskyn tukemilla projekteilla tulee aina olla selkeä päätepiste ja tavoite, johon taideprosessi tähtää: esitys/näyttely/julkaisu. Emme tue perinteistä kerhotoimintaa.
 • Muistathan, että Myrsky-projektituen saajat sitoutuvat toimimaan ”Myrsky-projekti”-statuksella, yhtenä osana valtakunnallista Myrskyä ja tiedottamaan siitä omassa viestinnässään.

Hakemusta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

 • Saavuttaako projekti nuoria joilla ei muuten olisi mahdollisuutta taiteen tekemiseen ja jotka tarvitsevat erityistä tukea mm. itsetuntemuksensa ja vuorovaikutustaitojensa vahvistamiseen?
 • Onko projektilla uskottavat yhteistyökumppanuudet, joiden kautta nuoret saadaan mukaan projektiin?
 • Onko projektin muoto, kesto ja tekemisen tapa suunniteltu siten, että ne sekä tukevat nuorten kasvuun liittyviä tavoitteita että innostavat ja sitouttavat nuoret mukaan toimintaan?
 • Nähdäänkö nuoret projektissa päähenkilöinä, joiden omista lähtökohdista ja kokemuksista projektissa toteutettava taiteellinen sisältö kumpua?
 • Onko projekti realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa oleva?
 • Onko haettu rahoitus projektin laajuuteen ja nuorten tarpeisiin ja määrään nähden sopiva ja budjetti realistinen?
 • Onko hakijalla edellytykset toteuttaa projekti?

Myrskyn rahoittamien projektien perusvaatimukset

 • nuoret ovat projektissa itse taiteen tekijöinä
 • taideprosessia johtaa yksi tai useampi nuorten tukemiseen sitoutunut taiteen ammattilainen
 • projektissa taidetta tehdään nuorten omista lähtökohdista käsin, ei taiteilijavetoisesti
 • projekti tavoittaa myös vaikeassa elämäntilanteessa olevia tai osallisuuden kokemuksen vahvistamista tarvitsevia nuoria
 • projekti on tarpeeksi pitkä/intensiivinen, jotta se voi tukea nuorten sisäistä voimaantumisen prosessia
 • yhteisölliset toimintatavat ovat merkittävässä roolissa projektissa
 • projektissa toimivat yhteistyötahot on sovittu valmiiksi ennen Myrsky-rahoituksen hakemista
 • tapa, jolla projektiin osallistuvat nuoret saavutetaan, on suunniteltu valmiiksi
 • projekti sitoutuu raportoimaan hankkeesta annettujen ohjeiden mukaisesti
 • projekti sitoutuu toimimaan ”Myrsky-projektina” ja pitämään Myrskyä esillä tiedotuksessaan

Hakijataho voi olla

Taide- tai kulttuurialan toimija

 • taiteilija tai taiteilijoista koostuva työryhmä*
 • taiteilijayhdistys
 • kulttuurialan organisaatio

Julkisyhteisö

 • nuoriso-, sosiaali- tai sivistysalan organisaatio tai yhdistys
 • kunta tai useampi kunta / nuorisotalo, koulu tms.
 • valtion alainen toimija (esim. valtion koulukoti)

*Yksityishenkilön tai työryhmän ollessa hakijana, myönnetään tuki apurahana.Työryhmässä apuraha myönnetään vastuuhenkilöksi nimetylle työryhmän jäsenelle. Apurahaa vastaanottaessa tulee huomioida mm. verotukselliset ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset, joista lisää täällä.

Myrsky-rahalla voidaan tukea

 • taiteilijoiden palkkakuluja
 • muiden projektissa toimivien henkilöiden palkkauskuluja (mm. sosiaali/nuoriso-ohjaajan tai koordinaattorin hankkeeseen suoraan liittyviä palkkakuluja)
 • projektin toteuttamiseksi välttämättä tarvittavien välineiden hankintakuluja (lähinnä taiteen tekemiseen liittyen, ei suurhankintoja)
 • välttämättömiä vuokrakuluja
 • projektin toteuttamiseksi välttämättömiä matka- ja majoituskuluja
 • muita kuluja, jotka liittyvät olennaisesti projektin toteuttamiseen

Myrsky-rahalla ei tueta

 • hakijatahon muuta, Myrsky-projektin ulkopuolista toimintaa, kuten yleisiä hallinnollisia kuluja
 • isoja hankintoja kuten tietokoneita

Hakijoissa arvostetaan

 • taiteellista ammattitaitoa sekä kykyä innostaa ja viedä projektia eteenpäin samalla antaen nuorten olla pääosassa
 • kykyä innostaa ja tukea nuoria löytämään omia vahvuuksiaan sekä kykyä rakentaa yhteisöllistä ilmapiiriä
 • valmiutta seurata, dokumentoida ja raportoida projektin edistymistä

Hakulomake

Haku tapahtuu sähköisessä verkkopalvelussa. Hakulomake liitteineen lähetetään Suomen lasten ja nuorten säätiölle sekä verkkopalvelun kautta sähköisesti että palvelusta tulostettuna ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen:

Suomen lasten ja nuorten säätiö
Myrsky
Liisankatu 27 A 5
00100 Helsinki

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa Myrskyn osalta projektikoordinaattori Tuomas Tirkkonen puhelimitse numerossa 040 705 6472 ja sähköpostitse osoitteessa tuomas.tirkkonen@nuori.fi. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse osoitteessa hakemustuki@datalink.fi.

Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, rekisteröidy ja luo itsellesi oma käyttäjätunnus ja salasana. Siirry hakujärjestelmään