Sata vuotta nuoruutta

SuomiFinland100-tunnus_valkoinen_RGB_16309

Myrsky on mukana Suomen 100-vuotisjuhlinnassa Sata vuotta nuoruutta –ohjelmalla. Sata vuotta nuoruutta tukee projekteja, joissa 12-29-vuotiaat nuoret ja ikäihmiset tekevät yhdessä taidetta omista lähtökohdistaan ja omista tarinoistaan käsin taiteen ammattilaisten ohjaamina. Mukana on useita taiteenaloja teatterista ja tanssista kuvataiteen kautta valokuvataiteeseen ja elokuvaan.

Ohjelmassa tuetaan projekteja jotka saavuttavat tukea tarvitsevia nuoria ja yksinäisiä vanhuksia ja joiden pääasiallisena tavoitteena on nuorten ja ikäihmisten voimaantuminen yhteisen tekemisen ja kohtaamisen kautta.

Luovan toiminnan ja taiteen avulla nuoren oma identiteetti vahvistuu, itseluottamus kasvaa ja kaikki saavat syviä yhteisöllisyyden kokemuksia. Vanhukset ja nuoret ovat mukana tasavertaisina tekijöinä. Merkittävässä roolissa on nuorten ja ikäihmisten oman äänen ja tarinan esiintuominen taiteellisen toiminnan kautta. Yhdessä löydetään uusi yhteinen tarina, jossa on osa maamme historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Sata vuotta nuoruutta on uudenlainen tapa osallistujille ilmaista tunteita, kertoa oma tarinansa ja saada sekä eletyn elämän että tulevaisuuden mahdollisuuksien ääni kuuluviin. Kymmenet esitykset ja näyttelyt tuovat elämyksiä koko juhlavuoden ajan monille eri yleisöille laajasti eri paikkakunnilla, myös verkon ja median välityksellä.

Sata vuotta nuoruutta -haku järjestettiin keväällä 2016. Ohjelmaan valittuihin projekteihin voit tutustua täällä.