Työtä ja kehitystä taiteen avulla

Naatangue art la (”Taide on hyvinvointia”) -hankkeessa heikossa asemassa olevat senegalilaiset nuoret saavat mahdollisuuden kouluttautua ammattitaiteilijoiksi ja hyödyntää taideosaamistaan yhteisöjensä ja yhteiskuntansa hyväksi. Soveltavan taiteen käyttöä perusopetuksessa ja nuorten kansalaisaktiivisuutta tuetaan kouluyhteistyöllä.

Yli 60 % Senegalin väestöstä on alle 24 -vuotiaita. Kymmenenkertainen määrä nuoria siirtyy vuosittain työmarkkinoille työpaikkojen määrään verrattuna. Rajalliset mahdollisuudet kouluttautua vaikeuttavat nuorten kykyä löytää ihmisarvoista työtä tai päästä elämässä eteenpäin. Erityisesti valtaosa Senegalin kulttuuriteollisuuden tuotannosta tapahtuu epävirallisella sektorilla, ja kulttuurialan työntekijät työskentelevät virallisen järjestelmän ja tukien ulkopuolella.

Kulttuurisektorin työllistämispotentiaali on Senegalissa ja koko Afrikan mantereella vielä monelta osin hyödyntämätön. Luova talous on vahva kehityksen moottori, ja yksi nopeimmin kasvavista sektoreista maailmantaloudessa tulonmuodostuksen ja vientitulojen lähteenä. Kulttuuriin investointi myötävaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, yhteisöjen hyvinvointiin, henkilökohtaiseen elämänlaatuun, vuoropuheluun ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen.

Viiden järjestön kanssa vuosina 2017-2020 yhteistyössä toteutettavassa koulutuksessa neljäsataa nuorta opiskelee musiikkia, sirkusta, vaatesuunnittelua ja visuaalista taidetta.  Tämän lisäksi koulutukseen sisältyvät elämäntaidot, kansalaistaidot, yrittäjyys ja taiteen soveltava käyttö. Neljänkymmenen peruskoulun opettajat ja oppilaat osallistuvat kansalaistaitoja kehittävään ohjelmaan, ja toteuttavat yhdessä yhteisönsä hyvinvointia edistävää toimintaa. Opettajat saavat täydennyskoulutusta taidemetodien käyttöstä opetuksessa, ja nuoret taiteilijat tekevät työharjoittelut kouluissa osana koulutustaan. Näin kehitetään peruskoulutuksen laatua Senegalissa, sekä edistetään oppilaiden yhteiskunnallista aktiivisuutta.

Pääkumppanijärjestönä Senegalissa on Synapse Center. Taidekoulutusta tarjoavat Sencirk, Africulturban, La Factory ja HandiEco.

Yhteistyössä opetussuunnitelmaa kehittämässä ja koulutuksen laatua vahvistamassa ovat  Cirque du Monde ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Koulutuksen virallistamista Senegalissa tukee Unesco.