Nuoret maailmalla

Kohti kestävää kehitystä

 

Lasten ja nuorten säätiön kehitysyhteistyö tukee nuorten hyvinvointia ja heidän aktiivista toimijuuttaan kehittyvissä maissa. Toiminnalla vahvistetaan nuorten oikeuksia ja vähennetään eriarvoisuutta sekä köyhyyttä.

Maailmassa on enemmän nuoria kuin koskaan aiemmin. Nuoren ikäryhmän on arvioitu kasvavan vuoteen 2050 mennessä kahteen miljardiin. Lähes 90 prosenttia maailman nuorista asuu kehittyvissä maissa. Valtioiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sekä yhteiskunnallinen vakaus koko maailmassa riippuu siitä, miten nuorten energia ja taidot saadaan käyttöön. He ovat myös avainasemassa globaalien haasteiden, kuten ääriliikkeiden leviämisen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Edistämme nuorten mahdollisuuksia vapaaseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen, ihmisarvoiseen työhön ja kouluttautumiseen. Hankkeissamme nuoret muun muassa toteuttavat vapaaehtoisprojekteja yhteisöissään ja tekevät vaikuttamistyötä, perustavat omia yrityksiään, tai heitä autetaan löytämään opiskelu- tai työpaikka. Nuorten elämäntaidot, kuten itsetunto ja sosiaaliset taidot sekä kyky asettaa tavoitteita, vahvistuvat yhteisen ja oma-aloitteisen tekemisen kautta. Ympäristön huomioiminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat kaiken toiminnan läpileikkaavia teemoja.

Säätiön kehitysyhteistyö tukee Suomen kehityspoliittisen ohjelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista nuorten elämässä.

Rakennetaan siltoja

Haastamme yhteiskunnan toimijoita globaaliin vastuuseen erityistä tukea tarvitsevista nuorista.  Vastuullisten yritysten, yhteisöjen ja niiden henkilöstön on mahdollista tuoda oma osaamisensa ja panoksensa maailman nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja globaaliin kehityksen hyväksi yhteistyössä säätiön kanssa. Tämän lisäksi toiminnassamme rakennetaan siltoja eri maista ja kulttuuritaustoista tulevien nuorten välille, ja siten lisätään heidän globaalia ymmärrystään ja vastuunkantoaan.

Kehitysyhteistyöhankkeita toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa. Lasten ja nuorten säätiö on osa International Youth Foundationin (IYF) maailmanlaajuista jäsenverkostoa (Global Partner Network, GPN), johon kuuluu 470 jäsenjärjestöä 69 eri maassa. GPN:n jäsenet ovat säätiön ensisijaisia yhteistyökumppaneita.

Kotimaassa tärkeimmät yhteistyöverkostot ovat säätiön koordinoima Kehitysyhteistyön nuorisoverkosto sekä kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Kepa.

Kehitysyhteistyöhankkeemme ovat vaikuttaneet tuhansien kehittyvien maiden nuorten elämään, sekä heidän yhteisöihinsä. Alla olevissa videoissa ja ääniteoksessa aikaisempiin hankkeisiin osallistuneet nuoret kertovat kokemuksistaan: