Yhteistyö kumppaneiden kanssa

Lasten ja nuorten säätiön projektit toteutetaan aina eri alojen yhteistyönä, koska niin saadaan mahdollisimman laaja osaaminen nuorten kanssa toimimiseen. Yhteistyön luomiseen ja luottamuksen rakentamiseen kannattaa varata tarpeeksi aikaa.

Yhteyshenkilö ja yhteydenpito

Varmista, että sinulla on yhteyshenkilö, jolla on myönteinen asenne projektia kohtaan, joka on vastuussa toiminnasta yhteistyötahon puolella ja jonka työaikaa on allokoitu taidetoiminnan mahdollistamiseen

 • Yhteyshenkilöllä toimivat ja luottamukselliset verkostot nuoriin ja muihin olennaisiin sidosryhmiin
 • Säännöllinen yhteydenpito (säännölliset seurantatapaamiset /alku-, väli- ja lopputapaaminen), sovitaan suunnitteluvaiheessa

Yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen

Yhteistyökumppaneita etsiessä tärkeää on toimia ajoissa, tehdä hyvä pohjatyö ja löytää motivoitunut taho.

 • Sitouta toimintaympäristössä olevat opet, reksit, sossut yms. mukaan. Kunnollinen tiedottaminen on
 • Puhu projektista mahdollisimman selkeästi ja niin, ettei toiminta vaikuta liian hankalalta: Mistä on kyse, mitä tehdään? Miksi toiminta on tärkeää, mitä nuori saa siitä?
 • Pidä kiinni vaatimuksista, joita hyvän taideprojektin tekeminen vaatii, äläkä jousta niin paljon, että taideprosessi vaarantuu.
 • Anna asioille aikaa. Esimerkiksi luottamuksen rakentuminen yhteistyökumppaneihin ja nuoriin kestää.
 • Jos viestit kirjallisesti, pidä viestit lyhyinä ja selkeinä.
 • Varaudu siihen, että jotkut eivät halua vastaanottaa taideprojekteja, vaan ylimääräiset projektit saatetaan kokea taakaksi. Varaudu siis työstämään yhteistyötä, äläkä lannistu.

Tarjoa henkilökunnalle maistiaisia/esittelysessio toiminnasta ennen projektia. Kun yhteistyökumppanilla on henkilökohtainen kokemus toiminnasta, sitoutuminen on vahvempaa ja innostus voi myös tarttua nuoriin eri tavalla. Lisäksi esittelyssä voidaan käydä läpi toimintatapoja ja toiminnan luonnetta.

 • Ei kannata luottaa liikaa siihen, että yhteistyökumppani esittelee tulevan toiminnan oleellisille tahoille, mene mieluummin aina kun mahdollista itse näyttäytymään
 • Ujuttaudu mukaan yhteistyökuvioihin eri tavoin: Tarpeen tullen voi olla hyvä tavata kaikkia, jotka ovat tekemisissä toimintaan osallistuvien nuorten kanssa

Roolit ja vastuut

Varmista, että työnjako, roolit ja vastuut ovat selvät taiteilijoiden ja yhteistyötahon aikuisten kesken.

Luokaa selkeät pelisäännöt ja roolit:

 • Kuka on yhteyshenkilö organisaatiossa?
 • Osallistuuko nuorten oma ohjaaja työpajoihin ja mikä hänen roolinsa on?
 • Kuka on vastuussa, jos jotain tapahtuu?
 • Kuka tiedottaa toiminnasta nuorille, nuorten huoltajille ja muille sidosryhmille?
 • Miten toimintaa arvioidaan yhdessä?

Työparityöskentely

 • Työskentele työparin kanssa!
 • Mieti myös sitä, että työpari voisi olla toiselta taiteenalalta tai muulta alalta, esim. nuorisotyöntekijä, psykologi, tms.
 • Selkeät roolit myös työparin kanssa: Kuka on päävastuussa kustakin harjoituksesta? Kuka tukee ja miten? Mitä tukijan rooliin kuuluu?

Toimintaympäristön huomioiminen, luvat

 • Ota selville toimintaympäristön realiteetit, ymmärrä toimintaympäristö ja pidä mielessä joustavuus: ”tilanne elää”
 • Huomioi, että hoidat asiat sääntöjen mukaan.
 • Hanki kuvausluvat ja mieti, että myös tatuoinneista tunnistaa – ei pelkästään kasvoista. Muista, että somessa ei saa ikinä, edes suljetuissa ryhmissä, käyttää nuorten oikeita nimiä.

Käytä harkintaa kuvauksen kanssa. Kuvata voi myös esim. takaapäin, käsiä tai jalkoja, tuotoksia, kirjoituksia, tms.

Toiminnan sisältö: yhteiset tavoitteet ja niiden seuraaminen

Mitä toivomuksia eri osapuolilla on toiminnalle? Luokaa yhteiset tavoitteet ennen toiminnan alkua ja varmistakaa, että kaikki osapuolet ovat niistä tietoisia tarpeeksi ajoissa

 • Taiteelliset tavoitteet: esim. esityksen, lyhytelokuvan tai tempauksen luominen
 • Sosiaaliset, elämäntaitoihin liittyvät tavoitteet: esim. nuorten itsetunnon vahvistuminen, sosiaalisten taitojen lisääntyminen, rohkeus toimia

Sopikaa, miten tavoitteiden toteutumista seurataan

 • jatkuva arviointi (taiteilijaohjaaja + nuorten oma ohjaaja)
 • esim. säännölliset seurantatapaamiset (alku-, väli- ja lopputapaaminen)
 • loppuarviointi

Tiedotus

Hyvä sisäinen tiedonkulku varmistaa projektin sujuvuuden. Aktiviinen tiedotus ulospäin vahvistaa mahdollisuuksia tehdä vastaavaa jatkossakin.