Ohjaajuus

Millainen ohjaaja olet? Millaisia taitoja sinulla on? Mitkä ovat vahvuutesi, missä voisit vielä kehittyä? Ammattilaisuus on sitä, että tunnistaa sen, mitä osaa ja mitä ei osaa. Mitä voi luvata ja mihin tarvitsee muiden asiantuntemusta. Myös yhteistyökumppaneilla on monenlaista asiantuntemusta, josta on hyötyä taideohjaajalle.

Ole selkeä taidoistasi, tiedoistasi ja kompetenssistasi. Osaatko selittää ymmärrettävästi, mitä ihmiset voivat odottaa suhteessa kykyysi toteuttaa työ turvallisesti ja laadukkaasti? Jos tämä on itsellesi selvää, on helpompaa olla luottavainen ja itsevarma työn toteuttamisessa ja selittää miksi tarvitset täydennyskoulutusta.

Lasten ja nuorten säätiön toiminnassa korostuvat seuraavat ohjaajan toimintaperiaatteet:

 • Tee toiminnasta sellaista, johon jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistua. Osallistujan sukupuoli, etninen tausta, uskonto tai vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus tai seksuaalinen suuntautuminen eivät ole esteitä osallistumiselle. Pidä huoli, että jokainen osallistuva nuori aiemmasta taitotasosta tai kokemuksesta riippumatta voi osallistua toimintaan ja saada onnistumisen kokemuksia.
 • Anna nuorten osallistua toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja niiden reflektointiin. Kunnioita osallistujien omia lähtökohtia. Tue nuoren osallistumista, tavoitteiden asettamista ja reflektointia.
 • Auta nuorta tuntemaan olonsa osaksi ryhmää ja yhteisöä. Rakenna ryhmän kanssa yhdessä yhteistä omistajuutta toiminnassa syntyviin asioihin ja tee näkyväksi jokaisen osallistujan merkitys toiminnan toteuttamiseksi. Anna osallistujien myös jakaa omia taitojaan ja oppia toinen toisiltaan.
 • Tunnista nuorten kasvaminen, oppiminen ja elämäntaitojen vahvistuminen. Tue nuorta ilmaisemaan itseään sekä tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan. Osoita nuorelle hänen fyysisen kyvykkyytensä ja sosiaalisten taitojensa kehittyminen. Ole mukana reflektoimassa yksittäisen nuoren ja koko ryhmän kanssa kasvua ja oppimista.
 • Kohtaa nuori. Kunnioita ja kuuntele nuorta tasavertaisessa vuorovaikutuksessa. Tue nuoren ideoita, ajatuksia ja aloitteita.
 • Suunnittele toiminta huolellisesti. Rakenna ryhmän toimintaan suunnitelmat, jotka parhaiten auttavat ryhmääsi saavuttamaan toiminnassa asetetut tavoitteet. Tunnista ryhmän tarpeet ja reagoi joustavasti niihin ja tarvittaessa muuta suunnitelmiasi toiminnan aikana.
 • Ota selvää nuorta tukevasta yhteistyöverkostosta ja rakenna siitä itsellesi apuverkosto. Oman osaamisesi loppuessa saata nuori häntä ja hänen elämäänsä tukevien henkilöiden luokse. Etsi yhdessä nuoren kanssa realistisia toiminnan jälkeisiä suunnitelmia ja tue nuorta ottamaan askel eteenpäin.
 • Tunnista myös oman ammattitaitosi ja -osaamisesi rajat nuoren ohjaamisessa. Taidetoiminta ei ole terapiaa. Pyydä tarvittaessa apua nuoren omalta ohjaajalta ja/tai palveluverkostolta.

Kokeneiden Myrsky-ohjaajien vinkeissä korostuvat kuuntelu, aitous ja joustava ammattitaidon kehittäminen:

 • Ole oma itsesi.
 • Jos ja kun projektissa edellytetään nuorelta itsensä altistamista, on ohjaajan myös altistettava itsensä. Siitä syntyy tasavertainen kohtaaminen.
 • Laajenna omaa erikoisalaasi muihin taiteenlajeihin. Esimerkiksi teatteri laajenee videoon, musiikkiin, varjoteatteriin jne.
 • Työskentele vaihteeksi eri alalta olevan työparin kanssa (eri taiteenala tai esim. nuoriso/sosiaalityö)
 • Ole rohkea ja muuta kesken kaiken suunnitelmat ja vaikka lopeta aivan kesken toiminta, jos juttu ei tunnu enää toimivan. Kuuntele herkästi ja aidosti nuoria ja ryhmää ja vie suunnitelmaa siihen suuntaan, mihin nuoret sitä vievät.

Eri ohjaajilla eri metodit toimivat eri tavalla, kaikilla on omat metodit jotka he saavat toimimaan. Jos uskoo itse tapaansa työskennellä ja saa siitä hyvää palautetta, se todennäköisesti on oikea tapa, vaikka muut olisivat sitä mieltä että se ei toimikaan. Myös nuorten erot pitää huomioida, ryhmät ovat hyvin erilaisia ja kaikki ei toimi samojen ryhmien kanssa.

Terapeuttista, ei terapiaa:

 • Luota omaan ammattitaitoosi. Jos menet tekemään taideprojektia, pysy siinä mitä tulit tekemään.
 • Nuoret eivät kuitenkaan saa olla taiteilijan taiteilijuuden jatke.
 • On tärkeää tehdä selväksi, että taidetoiminta ei ole terapiaa, vaikka se voi olla terapeuttista.
 • Jos on paljon aikaa, saatetaan tippua ”terapiakuoppaan”, kun on niin vaikeita asioita. Toisaalta toinen ääripää on pelkkään taiteen tekniikoihin keskittyvä tekeminen. On löydettävä tasapaino niiden välillä.
 • Mutta entä jos nuorelle ryhmässä on kaikkein tärkeintä juuri se puhuminen, joka tekee toiminnasta enemmänkin terapiaa? Siinä tapauksessa ohjaaja voi esimerkiksi jäädä toimintakerran jälkeen juttelemaan nuoren kanssa kahden kesken, jotta liikaa aikaa ei mene koko ryhmältä.

Ohjaaja raaminrakentajana:

 • Ohjaaja on osa ryhmää, mutta osoittaa kuitenkin olevansa vastuussa ja luo rakenteen ja rajat ja turvallisen toimintaympäristön -> Nuorten ei tarvitse ottaa vastuuta vaan he voivat päästää irti.
 • Määritä ryhmän säännöt ja seuraukset niiden noudattamattomuudesta yhdessä nuorten kanssa.
 • Alku- ja loppurituaali luovat turvallisuutta.
 • Toistuvat rituaalit luovat osallisuutta: kahvinkeitto, pikkuhiljaa tekemään valuminen: on jo mukana vaikka ei ole vielä tuottanut mitään taiteellista ja on vain juonut kahvia.
 • Kiire on pahin vihollinen.

Roolit ja vastuut:

 • Sovi roolit ja vastuut nuorten omien ohjaajien kanssa ja mieti, ovatko nuorten arjessa läsnä olevat aikuiset sellaisia, että heidän kannattaa osallistua mukaan taideprosessiin. He voivat parhaimmillaan auttaa taiteilijaa keskittymään taiteen tekemiseen, ei kurinpitoon. Mutta voi myös olla, että heidän auktoriteettiasemansa (esimerkiksi lastenkodissa) tekee nuorten osallistumisen mahdottomaksi.
 • Huolehdi kaikista toimintaan osallistuvista henkisesti ja fyysisesti

Jaksaminen

 • Huolehti omasta jaksamisestasi ja siitä, että järjestät itsellesi tarpeeksi aikaa sisäisen taiteilijasi ravitsemiseen (musiikin kuuntelu, kirjoittaminen, näyttelyissä ja esityksissä käyminen, luonnossa liikkuminen, piirtäminen, tms.)
 • Muista nauttia työstäsi ja hyvistä tekemisen hetkistä.
 • Hyödynnä vertaistukea ja käy koulutuksissa ja alan seminaareissa