Nuoren ääni toiminnassa

Nuorten kuunteleminen on oltava toiminnan peruslähtökohtia, jotta nuorten oma ääni pääsee esiin toiminnassa ja lopputuotoksessa. Luovassa toiminnassa on hyvä pohtia, miten taiteen tekeminen edistää nuoren kuulemista.

Kokonaisvaltainen kuunteleminen vahvistaa nuoren äänen esiintuomista. Myös hiljaisuudella on oma paikkansa ryhmätoiminnassa:

 • Kun kuuntelee kokonaisvaltaisesti, se on läsnä koko kehossa ja vaistossa.
 • Toisen koskettaminen samalla kun kuuntelee vahvistaa kuuntelemisen kokemusta. Koskettamisen kanssa on kuitenkin oltava herkkänä, kaikki eivät halua tulla kosketetuksi.
 • Non-verbaalinen kuunteleminen on myös tärkeää.
 • On tärkeää sietää myös hiljaisuutta. Ryhmän vetäjänä on hyvä välillä hiljentää ja rauhoittua. Voi olla myös hiljaisia hetkiä ja kohtia.
 • Kuuleminen vs. kuulumattomuus. Kuulumattomuus kaikkien ryhmien ulkopuolelle. Miten kuulemme ja huomioimme heitä
 • Kuunteleminen on tärkeää suhteessa moniin eri suuntiin: suhteessa nuoriin, toisiin ohjaajiin ja yhteistyökumppaneihin. Ilo siitä, että on tullut oikeasti kuulluksi, edistää yhteistyötä.
 • Joillekin nuorille pidempi keskittyminen kuuntelemiseen voi olla helpompaa, jos saa samalla keskittyä johonkin tekemiseen käsillä

Alku- ja loppupiiri on hyvä käytäntö. Siinä voi kuulla osallistujien fiilikset alussa: jos olo on väsynyt tai muuten huono, sen voi tuoda esiin. Siten se tulee tunnistetuksi, eikä ole ehkä tarve tuoda asiaa esiin koko toimintakerran ajan. Kaikille puhuminen piirissä ei ole helppoa, joten piirin voi vetää myös toiminnallisesti.

 • On tärkeää seurata myös sitä, mitä ryhmä viestittää muutenkin kuin puhumalla. Validoi myös sanaton viestintä ja käytä toiminnallisia palautteenantomenetelmiä, sillä kaikki nuoret eivät pysty puhumaan.
 • Sanat joita käytetään ovat merkityksellisiä. Puhujan on otettava vastuu sanoistaan. Ja myös siitä, että toinen ymmärtää häntä.
 • On hyvä muistaa, että kuuntelija aina tulkitsee toista omista lähtökohdistaan käsin.

Kuunteleminen ja nuorten äänen esiin tuominen voi herättää myös ristiriitaisia tunteita.  Ohjaaja kuulee kaiken ja kuuntelee kaikkia, mutta lopputuotokseen ei voi ottaa mukaan kaikkea eikä käyttää kaikkea. Tärkeää on se, miten se kommunikoidaan nuorille. Osoitetaan selkeästi nuorille, että he ovat tulleet kuulluiksi, ja sanotaan ääneen, että kaikkea ei voida käyttää, eikä se tee yhdestä tarinasta tai ideasta sen parempaa kuin toisesta.

 • Onko kyse kuuntelemisesta vai laajemmin ilmaisemisen mahdollistamisesta? Voi olla monenlaista ilmaisua.
 • On tärkeää mahdollistaa ilmapiiri, jossa voi antaa monenlaista palautetta ja tulla kuulluksi.