Haastavat tilanteet

Luovissa prosesseissa tulee vastaan tilanteita, joihin voi olla haastavaa suhtautua tai joiden äärellä ohjaaja joutuu kyseenalaistamaan oman ohjaajuutensa rajoja. Riskien arviointi ja niihin valmistautuminen on tärkeää, jotta haastavat tilanteet eivät tule yllätyksenä ja ohjaaja on valmis niihin tarttumaan.

 • Anna nuorten räjäyttää alatyyliset jutut ulos, jotta sen ”päästön” jälkeen voidaan päästä asiaan. Rento suhtautuminen esim. epäasiallistenn kuvien piirtelyyn, suhtautuminen tyyliin ”onhan näitä jo nähty, aika mielikuvitukseton”
 • Nuoret saattavat olla kiinnostuneita projektista, mutta joskus heidän on hyvin vaikea saada aikaiseksi tulla paikalle. Hyvin vaikeiden tapausten kanssa voi jopa lähteä hakemaan nuorta sovitusta paikasta.
 • Anna konfliktien tulla, ne voivat johtaa hyvään. Suoraan puhuminen ja vaikeita asioita kohti meneminen on ryhmien haastavissa tilanteissa yleensä parempi kuin vaikeneminen.
 • Anna nuorille aikaa, joillain kestää kauemmin.
 • Älä ota asioitasi henkilökohtaisesti
 • Hyödynnä tukiverkostoa, joka nuoren mukana tulee, kuten koulun tai lastenkodin henkilökuntaa ja keskustele haasteista. Voit saada esimerkiksi ”synninpäästön”, jos jonkun nuoren kanssa asiat eivät millään tunnu onnistuvan. Toisaalta ei kannata ennakkoon kysyä liikaa nuorista, jotta osaa suhtautua nuoriin neutraalisti. Joku nuori voi saada aivan uusia onnistumisia ja heräämisiä, kun ohjaaja ei valmiiksi ”roolita” nuorta tietynlaiseksi.

Etenkin haasteellisempien ryhmien kanssa on hyvä muistaa, että onnistumiset voivat olla hyvinkin pieniä. Esimerkiksi nuori, joka on ollut koko ajan hyvin syrjäänvetäytyvä, eikä ole sanonut mitään koko projektin aikana, saa sanottua jotain viimeisillä kerroilla. Hän on lopulta saattanut kokea projektin elämänsä tärkeimpänä kokemuksena. Tällaisia esimerkkejä on paljon. Niissä projekteissa on muistettava, että pienistä onnistumisista koostuu ”iso onnistuminen”

 • Varaudu, etteivät osallistujat tule aina paikalle. Älä ota itseesi jos osallistuja ei tule.
 • Ehdotus alkuharjoitukseksi: kävellään tilassa. Kaikki saavat huutaa ulos sen mikä ärsyttää sinä päivänä, toistetaan esim. kolme kertaa. Lopuksi huudetaan joku hyvä asia. Ohjaaja muistuttaa, että nyt ne ikävät asiat jäävät tilan ulkopuolelle ja täällä ollaan ilman niitä.
 • Mindfullness:ta voi hyödyntää siihen, että saadaan osallistujat siirtymään pois omasta sisäisestä maailmastaan kohtaamaan ryhmä ja fyysinen tila paremmin.
 • On hyvä muistuttaa nuorille, että he pitävät myös itse kiinni omista rajoistaan siten, että eivät tuo esiin kipeitä asioita muille sillä tavalla, että myöhemmin katuisivat sitä.
 • Erityisesti eri kulttuuritaustasta tulevien kanssa on haaste päästä eroon käsityksestä, että ope-oppilas –suhteessa on aina vahva auktoriteettiasema ja asetelma, jossa opettaja on aina oikeassa. Myös se on vaikea käsittää, että ei ole virheitä tai epäonnistumisia.
 • Naisen voi olla vaikea saada auktoriteettia maahanmuuttajavaltaisessa nuorten ryhmässä, miehelle se on yleensä paljon helpompaa. Tämä kannattaa huomioida työparin valinnassa.
 • Pidä mielessä, että nuoren mukana kulkee myös paljon muita aikuisia ja tukiverkkoa.

Sitouttaminen ja poissaolot

Nuorten saavuttaminen ja sen jälkeen sitouttaminen mukaan toimintaan on yksi projektien suurimmista haasteista. Näin siksi, että usein juuri vaikeissa tilanteissa olevien nuorten kohdalla sitoutuminen johonkin voi olla hyvin vaikeaa, erilaisista syistä. Sen takia sitouttamiseen on paneuduttava erityisen hyvin.

 • Kun nuoret pääsevät vaikuttamaan tekemisen tapaan ja sisältöön, se sitouttaa. Tulee omistajuus toimintaan. Taiteilijalla on kuitenkin vastuu siitä, että esitys tai muu lopputuotos on laadukas eikä aiheuta yleisössä myötähäpeää. Nuorten on voitava luottaa aikuiseen siinä, että häntä ei päästetä häpäisemään itseään.
 • Jos toiminnassa on mukana nuoria aiemmilta toimintavuosilta, he tuovat muulle ryhmälle mallia sitoutumisesta
 • Turvallisen ilmapiirin rakentaminen on oleellista sitoutumisen saavuttamisessa
 • Tuleva esitys/näyttely tai muu yhteinen päämäärä sitouttaa osallistujia.
 • Hyvien eväiden hankkiminen nuorille on hyvä tapa osoittaa huolenpitoa. Se voi ainakin alussa motivoida nuoria paikalle.
 • Alusta asti tunne siitä että voi vaikuttaa ja on vastuussa toiminnasta ja sen muokkaamisesta – auttaa sitoutumista
 • Miten toimia, kun tulee paljon poissaoloja? Missä vaiheessa annetaan sanktioita tai jopa heitetään ulos ryhmästä? Erityisesti jos tarkoitus on tehdä yhteinen esitys, jota poissaolot haittaavat.
 • Ryhmälle voi antaa vastuuta pohtia yhdessä, mitkä ovat yhteiset säännöt ja miten poissaoloihin reagoidaan.
 • Toisaalta voi olla vaikeaa tehdä kaikille samaa sääntöä, kun nuorten syyt poissaoloille voivat olla hyvin erilaisia ja tilanteet pitäisi pystyä huomioimaan yksilöllisesti. Onko kyse laiskuudesta, pelosta, sairaudesta vai mistä, sen olisi hyvä vaikuttaa annettavaan sanktioon.
 • Joskus on hyvä viheltää peli poikki, jos huono käyttäytyminen jatkuu ja antaa nuorelle joku sanktio, joka saa nuoren pohtimaan oikeasti omaa sitoutumistaan ja motivaatiotaan olla mukana. Se saattaa olla käännekohta, jossa nuori päättää oikeasti sitoutua.