Glow’ssa toiminta lähtee nuorista. Eri elämäntilanteissa olevat nuoret vahvistavat elämäntaitojaan ja osallisuuttaan esimerkiksi sosiaalisen sirkuksen, yhteisöteatterin tai muun luovan toiminnan parissa. Keskiössä on nuoren itsetunnon, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen lisääntyminen yhdessä toimien, jolloin nuoren on helpompi löytää oma paikkansa maailmassa.

HAKU 1 – VALITUT ALOITTEET

Ensimmäinen Glow-haku järjestettiin 17.11.–17.12.2017. Viisi aloitetta valittiin toteutettaviksi 21:n hakijan joukosta.

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Lieksan Somaliperheyhdistys ry

Silta-Valmennusyhdistys ry

Stadin ammattiopiston Brygga

Yhteiset Lapsemme ry

HAKU 2 – VALITUT ALOITTEET

Toinen Glow-haku järjestettiin 15.3.–15.4.2018. Neljä aloitetta valittiin toteutettaviksi 16:n hakijan joukosta.

Hangon kaupungin kulttuuritoimisto

Lempäälän Ehtookoto, Kunnari

Merikarvian kunta

Varkauden kaupunki