Glow

Jokaisella on oma tarina.

”Opin ryhmätyöskentelyä ja sosiaalisia taitoja. Opin myös yksipyörällä ajoa ja lautasen pyöritystä. Samalla ryhmä piristi, kunnioitti ja sai nousemaan sängystä sekä lähtemään ulos.” – Sirkustoimintaan osallistunut nuori

Glow

  • Taidetyöpajat vaikeissa elämäntilanteissa oleville nuorille
  • Elämäntaitojen vahvistuminen: itsetunto, sosiaaliset taidot, rohkeus

Glow vahvistaa nuoren omaa, aktiivista toimijuutta: minä osaan ja minä pystyn. Sosiaalinen sirkus, yhteisöteatteri ja muu taiteen soveltava käyttö ovat tehokkaita keinoja käsitellä elämän solmukohtia ja vahvistaa elämäntaitoja. Toimintaan osallistumiseen ei vaadita mitään etukäteistaitoja. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja positiivisten onnistumisen kokemusten saaminen. Mukaan toimintaan voi hakea mikä tahansa nuorten ryhmä, mistä päin Suomea tahansa. Lue lisää hakuprosessista.

Terve itsetunto, vahvat sosiaaliset taidot ja rohkeus toimia ovat perusta elämässä pärjäämiselle. Pitkäkestoisissa työpajoissa nuoret pääsevät harjoittelemaan sekä itsenäistä työskentelyä että yhteistyötä. Pariakrobatiassa voi oppia luottamaan itseensä ja muihin, lyhytelokuvan tekeminen kasvattaa esiintymis- ja johtajuustaitoja ja kuvallinen työskentely voi auttaa purkamaan syviäkin tuntoja väreiksi. Esityksen tai näyttelyn valmistaminen tukee pitkäjänteistä työskentelyä ja sitoutumista yhteiseen päämäärään.

Omien vahvuuksien hahmottaminen auttaa tekemään valintoja ja sitoutumaan. Glow’sta kipinän saaneet nuoret voivat ponnistaa opintoihin ja työelämään omin voimin tai Next-toimintamme avulla.

Maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnatussa taidetoiminnassa (Kotio ja Sirkuksesta siivet elämään) nuoret tutustuvat suomen kieleen ja kulttuuriin taidetoiminnan kautta. Uuteen kulttuuriin juurtuessa oma identiteetti voi olla koetuksella ja tutun yhteisön puuttuminen uuvuttaa. Taiteen soveltavan käytön avulla nuori pääsee työstämään muutoksen herättämiä tunteita ja ajatuksia.

Tutustu GLOW-toimintaamme

Glow >
Kotio >
Sirkuksesta siivet elämään >
Taidot elämään >

Hyvät käytännöt -opas >
Olemme julkaisseet verkkosivuillamme digitaalisen Hyvät käytännöt -oppaan, joka esittelee nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttämiä hyviä käytäntöjä ja toimintamenetelmiä. Oppaan vinkit on koottu säätiön toiminnasta, ja se soveltuu kaikille nuoria työssään kohtaaville ideatyökaluksi.

Lisätietoja toiminnastamme

Tutustu Dream-toimintaan >
Tutustu Next-toimintaan >
Lue lisää elämäntaidoista >

Kestävä kehitys: Agenda 2030

Lasten ja nuorten säätiö toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nuorten hyväksi tekemämme työ edistää etenkin näiden neljän Agenda 2030 -tavoitteen toteutumista. Haluamme, että jokainen nuori löytää paikkansa yhteiskunnassa sekä kotimaassa että kehittyvissä maissa.

Työhön nuorten hyvän elämän puolesta tarvitaan meitä kaikkia. Tule mukaan työhömme ja ole osa ratkaisua.