Dream

Jokaisella on oikeus unelmoida.

”Vaikka minusta ei koskaan tulisikaan kirjailijaa tai rocktähteä, autoitte minua silti miettimään, mistä oikeasti unelmoin.” – Dreams-kouluvierailuun osallistunut nuori

Dream

  • Inspiroivat kasvutarinat oppilaitoksissa
  • Nuorten tulevaisuudenuskon vahvistuminen

Dream inspiroi vuosittain kymmeniätuhansia nuoria positiiviseen ajatteluun, unelmoimaan ja tekemään töitä unelmiensa eteen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa tulevaan ja kannustaa nuoria ottamaan konkreettisia askeleita kohti unelmiaan. Omassa elämässään menestyneet DREAMSTERIT ja yritysvierailijat kertovat kouluissa nuorille oman kasvutarinansa kautta, kuinka jokainen voi löytää omat vahvuutensa ja innostuksen kohteensa. Dream herättää myös laajempaa yhteiskunnallista keskustelua nuorten hyvinvoinnista ja heidän tulevaisuudennäkymistään.

Yhteistyössä koulujen kanssa toteutettava Dreams-ohjelma on vieraillut lukuvuosina 2015-2018 lähes 400 yläkoulussa eri puolilta Suomea tavoittaen 80 000 nuorta. Koululaisten lisäksi ohjelma kohdistetaan myös koulujen henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille, jotka haastetaan mukaan tukemaan nuoria sekä tavoittelemaan omia unelmiaan.

Lasten ja nuorten säätiö on kehittänyt Dreams-ohjelman yhdessä Nokian, kasvatustieteen professori Kari Uusikylän ja valmentaja Ari Tammivaaran johdolla. Ohjelman nimi oli Zest vuosina 2003-2015. Tänä päivänä Dreams on koulumaailmassa suositumpi kuin koskaan ja lähes 100 koulua jonottaa omaa vierailuaan. Dreams-kouluvierailut ovat yläkouluille maksuttomia ja niitä voi tilata www.dreams.fi-sivuston kautta.

Dream-toiminnassa yritysten kanssa järjestetään myös koulu- ja yritysvierailuja. Vierailulla yritysten työntekijät kertovat nuorille oman kasvu- ja uratarinansa sekä yrityksen toiminnasta. Vierailuja järjestetään yläkouluissa ja VALMA-luokilla. VALMA-luokka on noin vuoden kestävä koulutus peruskoulun päättäneille nuorille, jotka eivät ole vielä löytäneet itselleen sopivaa opiskelupaikkaa.

Tutustu Dream-toimintaamme

Dreams >
Taidot elämään >

Lisätietoja toiminnastamme

Tutustu Glow-toimintaan >
Tutustu Next-toimintaan >
Lue lisää elämäntaidoista >

Kestävä kehitys: Agenda 2030

Lasten ja nuorten säätiö toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nuorten hyväksi tekemämme työ edistää etenkin näiden neljän Agenda 2030 -tavoitteen toteutumista. Haluamme, että jokainen nuori löytää paikkansa yhteiskunnassa sekä kotimaassa että kehittyvissä maissa.

Työhön nuorten hyvän elämän puolesta tarvitaan meitä kaikkia. TULE MUKAAN TYÖHÖMME JA OLE OSA RATKAISUA.