Alku

Kohti opintoja ja työelämää

Vahvat työelämätaidot helpottavat nuoren kiinnittymistä osaksi muuttuvaa työelämää. Tuemme nuoria löytämään oman paikkansa opiskelu- ja työelämässä. Alku on osa Lasten ja nuorten säätiön Next-toimintaa. 

Toiminta on suunnattu valmentavassa koulutuksessa oleville (VALMA) sekä ilman opiskelu- ja työpaikkaa oleville nuorille. Nuorten työelämävalmiuksia vahvistetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Nuoret osallistuvat tuettuun työharjoitteluun yrityksissä sekä tutustuvat näiden toimintaan innostavien uratarinoiden ja yritysesittelyjen kautta.  

Toimintatapojamme ovat:

  • Kouluvierailut
  • Yritysvierailut
  • Tuetut työmahdollisuudet

Onnistumisen kokemukset työelämäpolun alussa vahvistavat rohkeutta kokeilla uusia asioita 

Yrityksen edustajat vierailevat oppilaitoksissa, jolloin nuoret kuulevat erilaisia uratarinoita ja saavat kannustusta oman jutun löytämiseen. Vastaavasti nuoret vierailevat yrityksessä ja pääsevät näkemään yrityksen ja työelämän arkea läheltä. Työharjoittelujakson aikana jokaisella nuorella on oma työpaikkakummi, joka tukee ja ohjaa harjoittelua sekä työyhteisöön kuulumista. 

Next-toiminnan keskiössä on nuorten työelämätaitojen vahvistuminen. Työelämätaitoja kuten itsetuntemusta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan erityisesti sosiaalisissa tilanteissa ja oman polun löytämisessä. Sosiaaliset taidot ovat myös työelämässä entistä suuremmassa roolissa. Samalla Lasten ja nuorten säätiö valmentaa yritykset kohtaamaan erilaisista elämäntilanteista tulevat nuoret ja ottamaan nämä osaksi työyhteisön arkea. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla. 

“Ensimmäisenä päivänä kun mä menin sinne, mua jännitti tosi paljon. Ja sit viimeisenä päivänä, kun mä lähdin sieltä pois, niin mä en olisi halunnut lähteä ollenkaan.”
– Työharjoitteluun Valmet Oyj:llä vuonna 2017 osallistunut nuori 

YHTEYSTIEDOT 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nuori.fi 

Merja Nätkinniemi, projektipäällikkö, p. 044 240 3207
yhteistyöehdotukset, sopimukset 

Tuomas Tirkkonen, projektikoordinaattori, p. 040 705 6472
käytännön yhteistyö 

Jenni Helle, sisältö- ja viestintäkoordinaattori, p. 050 411 5404
viestintä