Glow

Rohkeutta löytää oma paikka.

Glow’ssa toiminta lähtee nuorista. Eri elämäntilanteissa olevat nuoret vahvistavat elämäntaitojaan ja osallisuuttaan esimerkiksi sosiaalisen sirkuksen, teatterin tai muun luovan toiminnan parissa. Keskiössä on nuoren itsetunnon, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen kasvaminen yhdessä toimien, jolloin nuoren on helpompi löytää oma paikkansa maailmassa.

Lasten ja nuorten säätiön Glow-toiminnan keskiössä on eri elämäntilanteissa olevien, 13-29-vuotiaiden nuorten syvien elämäntaitojen vahvistaminen luovin ja toiminnallisin menetelmin.

Tavoitteena on nuorten itsetunnon, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen lisääntyminen esimerkiksi sosiaalisen sirkuksen, teatterin tai muun taiteen soveltavan käytön avulla. Työpajat suunnataan erilaisiin nuorten ryhmiin, joissa on jokin haaste.

Glow’ssa lähtökohtana on nuorista havaittu tai nuorten ryhmästä noussut tarve (esim. kiusaaminen, työttömyys, yksinäisyys). Hakijatahona toimii nuorten parissa työskentelevä tai nuoria edustava yhteisö, työntekijä tai organisaatio.

Vaikuttavuuden lisäämiseksi Glow’n ytimessä on moniammatillinen yhteistyö. Lasten ja nuorten säätiö koordinoi projekteja ja vastaa kokeneiden Glow-taiteilijaohjaajien valinnasta. Glow-taiteilijaohjaaja ja projektista riippuen nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä ja/tai erilaiset viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä koko projektin ajan. Toimintaan pyritään löytämään mukaan myös paikallisia yrityksiä tukijoiksi ja rakentamaan nuorille jatkopolkuja, joiden kautta nuoren osallistuminen yhteiskuntaan on helpompaa.

Seuraava Glow-haku alkaa syksyllä 2018.

Lisätietoja: Anna Jussilainen, kehittämispäällikkö, anna.jussilainen@nuori.fi, puh. 050 320 7273