Toimintamme lukuina 2017

Talous

Vuonna 2017 Lasten ja nuorten säätiön taloudellinen volyymi oli 1 720 447 € ja kokonaistulos 25 831 € ylijäämäinen.

Rahoituslähteet

Kulujen jakautuminen

Vuonna 2017 hallinnollisten kulujen osuus oli 16,6 %.

Lue lisää: Lasten ja nuorten säätiön tilinpäätös 2017 (pdf)

Toiminta

Dreams

Dreams-ohjelmassa Dreamsterit tekivät vuoden 2017 aikana 102 suomenkielistä ja 39 ruotsinkielistä kouluvierailua tavoittaen 28 951 nuorta. Keväällä toiminta huipentui Suomi100-juhlavuoden tapahtuma Unelmafoorumiin, jossa 791 yläkouluikäikäistä nuorta, 93 opettajaa ja useita tulevaisuuden tukijoita kohtasivat. Syksyllä uusi kouluvuosi käynnistettiin Kauppakeskus Forumissa järjestetyllä kickoffilla, jonka teemana oli ”Maailma muuttuu, unelmoi rohkeasti”.

Vahvaa Dreams-sanomaa nuorille yläkouluihin veivät muusikko Pete Parkkonen, näyttelijä Krista Kosonen, näyttelijä Pamela Tola, muusikko Tommy Lindgren, näyttelijä Essi Hellén, muusikko Jannika B ja näyttelijä Christoffer Strandberg. Kouluvierailuilla Dreamsterit kertoivat oman elämäntarinansa kautta siitä, kuinka jokainen voi löytää omat vahvuutensa ja kaikilla on oikeus unelmiin.

Glow

Säätiön uusi Glow-toiminta lähtee nuorista. Eri elämäntilanteissa olevat nuoret vahvistavat elämäntaitojaan ja osallisuuttaan esimerkiksi sosiaalisen sirkuksen, teatterin tai muun luovan toiminnan parissa. Keskiössä on nuoren itsetunnon, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen kasvaminen yhdessä toimien, jolloin nuoren on helpompi löytää oma paikkansa maailmassa.

Glow starttasi syksyllä kolmen pilottiprojektin voimin. Niihin osallistui yhteensä 49 nuorta. Stadin ammattiopiston VALMA-luokkalaiset oppivat kestävästä kehityksestä Touchpointin työpajoissa, KRIS Ry:n nuoret kokeilivat kuvataidetta taiteilijaohjaajien opastuksella ja Lohjan VALMA-luokkalaiset pääsivät ideoimaan Mörkö-kassin Moomin Charactersin kanssa. Seuraavat Glow-projektit alkavat vuoden 2018 alussa.

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyötä teimme yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa Senegalissa ja Keniassa. Senegalissa koulutettiin ensimmäinen, 120 nuoren vuosikurssi nuoria sirkustaiteilijoita, muusikoita ja vaatesuunnittelijoita. Cirque du Soleil järjesti hankkeen kouluttajille elämyksellisen ja avartavan sosiaalisen sirkuksen koulutuksen, josta osallistujat saivat paljon uusia valmiuksia nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Yhteistyö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa käynnistyi, ja pari Humakin harjoittelijoista vietti kaksi viikkoa Senegalissa viestintämateriaaleja keräten. Keniassa viimeisenä toimintavuotena kymmenet nuoret osallistuivat koulutuksiin, joissa he lisäsivät valmiuksiaan elämäntaidoissa, yrittäjyydessä, taloustaidoissa, tietotekniikassa ja työelämätaidoissa.

Kotio

Heinäkuussa startanneessa Kotiossa järjestettiin musiikki, kuvataide ja teatterityöpajoja ammattiopisto Tavastiassa ja Faktiassa opiskeleville maahanmuuttajataustaisille nuorille, sekä Hämeen Setlementti ry:llä. Osallistujina oli yhteensä 40 nuorta. He esiintyivät Hämeenlinnan taiteiden yössä ja Hämeenlinnan pääkirjastossa, sekä ammattiopisto Faktian kulttuuritapahtumassa. Nuorten into osallistua työpajoihin oli käsinkosketeltavaa, ja he kokivat taidemetodit erittäin motivoiviksi ja tehokkaiksi keinoiksi oppia suomen kieltä ja kulttuuria.

Myrsky / Sata vuotta nuoruutta

Myrsky osallistui Suomen 100-vuotisjuhlintaan Sata vuotta nuoruutta -ohjelmalla. Sata vuotta nuoruutta tuki projekteja, joissa 12-29-vuotiaat nuoret ja ikäihmiset tekivät yhdessä taidetta omista lähtökohdistaan ja omista tarinoistaan käsin taiteen ammattilaisten ohjaamina. Tavoitteena oli nuorten ja ikäihmisten voimaantuminen yhteisen tekemisen ja kohtaamisen kautta. Vuonna 2016 myönnettyä tukea sai 11 projektia 11 paikkakunnalla. Toimintaan osallistui 314 nuorta ja ikäihmistä ja projektien tuotoksista nautti 3 384 henkeä.

Taidot elämään

Taidot elämään -ohjelmaa toteutettiin 11 ammatillisessa oppilaitoksessa ja toiminta tavoitti yli 400 Valma-luokkalaista nuorta ympäri Suomen. Nuoret osallistuivat elämäntaitoja vahvistavaan toimintaan: taidetyöpajoihin, coach-tunneille, uratarina-luennoille ja työharjoitteluihin. Lisäksi 80 nuorta sai harjoittelupaikan, jossa keskityttiin työelämätaitojen vahvistamiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Kymmenet opettajat ja AMK-opiskelijat mahdollistivat toiminnan ja tukivat nuoria löytämään oman polkunsa.

Tenho

Tenhossa 314 vailla koulutus- tai työpaikkaa olevaa nuorta osallistui elämäntaitoja vahvistavaan taidetoimintaan kuudella eri paikkakunnalla. Elokuva-, sirkus- ja teatterityöpajoissa nuoret vahvistivat sosiaalisia taitojaan, itsetuntoaan ja rohkeuttaan toimia.

Onnistumisia uudenlaisten toimintamallien kehittämisessä koettiin SIRKUS MAGENTAN JA OHJAAMON VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ. Taidetoiminnan paikkaa sosiaali- ja nuorisotoimialalla avattiin Kajaanissa ja Oulussa opiskelijaseminaareissa, joissa alan tulevat ammattilaiset saivat kokemuksen teatterin ja sirkuksen menetelmistä, joita voi hyödyntää toiminnassa nuorten kanssa. KAJAANIN NUORET ottivat uusia näkökulmia omaan kotikaupunkiinsa teatteritoiminnan kautta. ELOKUVAN PARISSA puolestaan nuorten oli helppo löytää moniroolisesta työryhmästään oma paikkansa.

Vuonna 2017 toimintaamme osallistui yli 30 000 nuorta ja tuhansia opettajia, taiteilijaohjaajia, coacheja ja muita nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä lukuisia tukijoita.

Lämmin kiitos jokaiselle mukana olleelle!