Toimintamme ydin

Toimintamme lähtökohtana ovat nuoret ja heidän tarpeensa.

 • Vahvistamme nuorten elämäntaitoja ja globaalia ymmärrystä Suomessa ja kehittyvissä maissa.
 • Käytämme luovia ja toiminnallisia menetelmiä.
 • Kehitämme, tuemme ja toteutamme luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin perustuvaa tehokasta ja vaikuttavaa toimintaa.
 • Tuomme esiin nuoren ääntä ruohonjuuritason toiminnan kautta.
 • Toimimme joustavasti ja ennakoivasti. Reagoimme sekä nuorten että yhteistyökumppaneidemme tarpeisiin sekä toimintakentän muutoksiin.
 • Tuomme yhteen yhteiskunnallista vastuuta kantavat yritykset ja yhteisöt.

Elämäntaidot ovat välineitä elämässä pärjäämiseen.

 • Elämäntaidot ovat kokonaisvaltaisia elämässä tarvittavia taitoja. Niitä ovat mm. itsetuntemus, usko itseensä, kyky tunnistaa ja käsitellä tunteita ja kyky asettaa tavoitteita sekä vuorovaikutustaidot.
 • Elämäntaitojen merkitys korostuu elämän muutostilanteissa ja vaikeissa vaiheissa. Elämäntaitoja tarvitaan mm. sosiaalisissa tilanteissa, ongelmien ratkaisussa sekä identiteetin ja oman elämänpolun rakentamisessa.
 • Elämäntaidoilla on yhteiskunnallinen ulottuvuus. Elämäntaitojen vahvistuessa nuori kiinnostuu myös lähiyhteisönsä ja yhteiskunnan toiminnasta ja alkaa ottaa vastuuta sekä itsestään että muista ympärillään.
 • Elämäntaitoja voi oppia ja harjoitella. Ne kehittyvät osana arkielämää, mutta niitä voi myös aktiivisesti ja
  tietoisesti kehittää.

Miksi taide nuorten tukena?

Taideprosessissa nuori

 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan
 • kehittää vuorovaikutustaitojaan
 • huomaa uusia näkökulmia
 • oppii asettamaan tavoitteita ja sitoutuu niiden saavuttamiseen
 • käsittelee omasta elämästä nousevia teemoja yhdessä muiden kanssa
 • saa rohkeutta olla oma itsensä.

Vahvistava kokemus on erityisen tärkeää vaikeissa elämäntilanteissa oleville nuorille. Elämäntaitojen vahvistumisen myötä nuori alkaa löytää omaa polkuaan kohti aktiivista aikuisuutta, koulutusta ja työelämää.

Palaa vuoden 2016 toimintakatsaukseen >