Toimintamme lukuina 2016

Vuonna 2016 toiminnassamme oli mukana yli 28 000 nuorta ja tuhansia opettajia, taiteilijaohjaajia ja muita nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä lukuisia tukijoita.

Säätiön säännöt uudistettiin ja nimi muuttui Suomen lasten ja nuorten säätiöstä Lasten ja nuorten säätiöksi.

Taloudellinen volyymi oli 2 002 520 € ja tulos alijäämäinen 259 €. Kasvua kokonaisvolyymissa oli edellisvuoteen nähden 14,2 %.

Rahoituslähteet

  • julkinen tuki ministeriöiltä ja RAY:ltä 71 %
  • yksityisiltä saatu rahoitus 26 %
  • sijoituspääoman bruttotuotot 3 %.

Kulujen jakautuminen

  • kotimaan ohjelmatyö 41 %
  • kehitysyhteistyön ohjelmatyö 42 %
  • tuki- ja kehittämistoiminnot 18 %.

 

Palaa vuoden 2016 toimintakatsaukseen >