Tenho

Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin.

Tenhon vuosi 2016

Tenhossa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa nuoret tutustuvat itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa, asettavat itselleen tavoitteita ja sitoutuvat niiden saavuttamiseen. Nuoret saavat toiminnan kautta työkaluja, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa. Vuoden 2016 aikana toimintaan osallistui yhteensä 243 nuorta ja 13 taiteilijaohjaajaa Helsingissä, Kajaanissa, Oulussa, Tampereella, Vantaalla ja Varkaudessa.

Tenhossa tutkitaan ja kehitetään vailla koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten palveluja. Lisäksi Nuorisotutkimusseuran tutkija tekee kehittävää tutkimusta sekä nuorten kokemuksista taideprosessissa, että kehitettävien mallien soveltuvuudesta kuntien palvelujärjestelmään. Vuonna 2016 järjestettiin seuraavat koulutukset sosiaali-, nuoriso- ja kulttuurialan ammattilaisille:

  • Seminaari sosionomiopiskelijoille ja sosiaalialan ammattilaisille Laureassa.
  • Taiteilijaohjaajien järjestämiä koulutuksia kuntatyöntekijöille yhteensä 3 kpl.
  • Taitelijaohjaajien koulutus Tenhon kehittämispäivillä ja niihin liittyvillä verkkoseminaareilla kaksi kertaa vuodessa.

Tenhon taiteilijaohjaajien mukaan vuosi on ollut antoisa ja samalla haastava. Nuorten tilanteet ovat vaihtelevia, monilla nuorista on elämässään useita erilaisia haasteita. Yhtä viisasten kiveä ei ongelmien ratkaisuun ole löydettävissä. Ohjaajat kokivat, että luova tekeminen turvallisessa ryhmässä, ohjaajien antama positiivinen palaute ja nuorten arvostus on mahdollistanut nuorille paljon onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta vahvistanut nuorten heiveröistä itseluottamusta tärkeällä tavalla. Toiminnassa nuoret ovat kokeneet voivansa olla oma itsensä muiden kanssa, ilman oikeaa ja väärää, ja se on ollut monelle nuorelle vapauttavaa.

Kuntakumppanien palautteessa kerrottiin esimerkki tuloksista jatkopolkujen rakentamisen osalta: yhden nuoren voimavarat olivat vahvistuneet Tenhon toiminnassa niin paljon, että hän perui hänelle jo annetun eläkepäätöksen ja siirtyi sen sijaan tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Lue lisää: Tenho onnistui tukemaan nuorten elämäntaitoja

Tutustu toimintaan

Warkauden lehti: Nuoret tekivät ensimmäisen näytelmänsä

Elokuvanteko on moniroolinen prosessi

 

Tenho toteutetaan viiden taideorganisaation, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa yhdessä. Oulun tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus Magenta, Vaara-kollektiivi ja Varkauden teatteri tekevät yhteistyötä Helsingin, Kajaanin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Varkauden kuntien sekä Kainuun soten ja Kainuun liiton kanssa. Kolmevuotisen Tenhon rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Suomessa hallinnoiva viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö.

Palaa vuoden 2016 toimintakatsaukseen >