Kehitysyhteistyö

Kohti kestävää kehitystä.

Vuonna 2016 kehitysyhteistyötä  toteutettiin Paraguayssa, Senegalissa ja Keniassa yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa. Teimme työtä eniten tukea tarvitsevilla alueilla, keskittyen haavoittuvimmassa asemassa oleviin nuoriin (mm. heikko koulutustausta, sukupuoli, köyhyysrajan alapuolella eläminen). Toiminnalla vähennettiin eriarvoisuutta, vahvistettiin nuorten oikeuksia ja vaikutettiin köyhyyden vähenemiseen yhteisöissä ja yhteiskunnissa. Tuimme myös nuorten aktiivista toimijuutta, henkistä ja sosiaalista pääomaa sekä yhteiskunnallista osallistumista.

Paraguay

Paraguayssa edistimme nuorten työllistymistä elämäntaito-, yrittäjyys- ja työelämätaitokoulutuksilla. Nuoret saivat tukea pienyrityksen käynnistämiseen tai työpaikan löytämiseen. Tämän lisäksi tuimme nuorten koululaisryhmien vaikuttamistoimintaa. Opettajat ja julkisen sektorin työntekijät vahvistivat koulutuksissa taitojaan toimia nuorten elämäntaitojen ja osallistumisen tukena. Vuonna 2016 yhteensä 606 nuorta ja 71 opettajaa osallistui koulutuksiin. Kaksivuotinen hanke päättyi vuoden lopussa. Sen toimintaan osallistui yhteensä 1 003 nuorta sekä 88 opettajaa ja julkisen sektorin työntekijää. Vapaaehtoinen suomalainen ympäristöarvioija tuki paikallista järjestöä ympäristön kestävän kehityksen huomioimisessa. Kumppanijärjestömme Paraguayssa oli Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).

Senegal

Senegalissa tarjosimme heikossa asemassa oleville nuorille mahdollisuuden yrittäjyyteen koulutuksen avulla. Nuoret saivat ohjausta siinä, kuinka yrittäjyydellä voi paitsi saada toimeentulon, myös kehittää omaa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Osana opintojaan nuoret tekivät mm. ympäristönsuojeluun ja jätehuoltoon liittyviä vapaaehtoisprojekteja yhteisöissään. Koulutukseen osallistui vuonna 2016 yhteensä 200 nuorta viidellä eri paikkakunnalla. Kolmivuotinen hanke tavoitti yhteensä 603 nuorta, ja sen puitteissa perustettiin 226 yritystä, jotka työllistävät 678 ihmistä. Hanke päättyi vuoden lopussa. Kumppanijärjestömme Synapse Center loi hankkeessa laajan yhteistyökumppanien verkoston, joka jatkaa nuorten yrittäjien tukemista.

Kenia

Keniassa 533 nuorta osallistui ammattikoulutukseen, jossa he saivat valmiuksia toimia mm. kampaajina, muurareina, sähköasentajina ja räätäleinä. Tämän lisäksi koulutuksissa käsiteltiin elämäntaitoja, yrittäjyystaitoja ja tietotekniikkaa. Koulutuksen jälkeen nuorille järjestettiin työharjoittelupaikkoja paikallisissa yrityksissä. Kymmenen nuorten ryhmissä suunnittelemaa yritysideaa voitti yrittäjyyskilpailussa start-up-paketin, joka sisälsi tarvittavat työvälineet yrityksen aloittamiseen. Nuorten joukosta valittiin ja koulutettiin vertaiskouluttajia, jotka organisoivat ympäristön suojeluun liittyviä nuorten ryhmien vapaaehtoisprojekteja kouluissa. Tämän lisäksi 144 ammattioppilaitosten opettajaa sai lisäkoulutusta nuorten elämäntaitoja vahvistavien opetusmetodien käytöstä. Opettajat ilman rajoja -ohjelman vapaaehtoinen vietti kolme kuukautta Keniassa lisäämässä oppilaitosten osaamista nuorten elämäntaitojen ja osallistumisen tukemisessa. Lisäksi vapaaehtoinen ympäristöarvioija tuki ympäristönäkökulman huomioimista toiminnassa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä the African Centre for Women, Information and Communications Technology (ACWICT) -järjestön kanssa.

Muu toiminta

Haimme ulkoasiainministeriöltä tukea uusille nelivuotisille kehitysyhteistyöhankkeille Senegaliin ja Keniaan sekä rahoitusta kaksivuotiselle globaalikasvatushankkeelle. Ministeriö myönsi tuen Senegalin hankkeelle, joka alkaa vuoden 2017 alussa. Kenian hanke ja globaalikasvatushanke eivät saaneet myöntävää rahoituspäätöstä.

Yhdessä muiden Nuorisoverkostoon kuuluvien järjestöjen kanssa järjestimme Nuorten oikeuksien kylän Maailma kylässä -festivaaleille toukokuussa 2016.

Palaa vuoden 2016 toimintakatsaukseen >