Lasten ja nuorten säätiön vuosi 2016

Jokainen tarvitsee merkityksen elämälleen. Varsinkin elämän vaikeissa tilanteissa olevilla nuorilla se voi olla hukassa. Lasten ja nuorten säätiö auttaa nuoria löytämään omat vahvuutensa ja ottamaan ne käyttöön. Näin he voivat saada syyn, tarkoituksen ja keinot osallistua yhteisöönsä. Sillä vain yhteiskunta, jonka myös tulevat sukupolvet kokevat omakseen, voi voida hyvin. Jokaiselle on oma paikka.

Vuonna 2016 toiminnassamme oli mukana yli 28 000 nuorta ja tuhansia opettajia, taiteilijaohjaajia ja muita nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä lukuisia tukijoita.

Lue lisää toimintamme tuloksista ja tule sinäkin mukaan nuorten hyvän elämän puolesta tehtävään työhön!