Neuvottelukunta

Neuvottelukunta toimii säätiön neuvoa-antavana luottamuselimenä ja sen jäsenet edustavat eri yhteiskunnallisia tahoja.

 • Teppo Rantanen, pj
 • Pär Stenbäck, kunniapuheenjohtaja, ministeri
 • Ari Lahti, toimitusjohtaja, Icecapital Oy
 • Carola Teir-Lehtinen, filosofian maisteri
 • Georg-Henrik Wrede, toimitusjohtaja, Folkhälsan
 • Helena Helve, professori, Tampereen yliopisto
 • Jyrki Poutanen, Chief Creative Director, TBWA
 • Kati Ihamäki, johtaja, brändi ja yritysvastuu, OP
 • Rauno Heinonen
 • Sten Olsson, partner, Hannes Snellman Oy
 • Tomi Pitkänen, toimitusjohtaja, Deloitte Oy
 • Valentina Lundström