Neuvottelukunta

Neuvottelukunta toimii säätiön neuvoa-antavana luottamuselimenä ja sen jäsenet edustavat eri yhteiskunnallisia tahoja.

  • Teppo Rantanen, pj
  • Pär Stenbäck, kunniapuheenjohtaja, ministeri
  • Rauno Heinonen
  • Ari Lahti, toimitusjohtaja, Icecapital Oy
  • Sten Olsson, partner, Hannes Snellman Oy
  • Tomi Pitkänen, toimitusjohtaja, Deloitte Oy
  • Carola Teir-Lehtinen, filosofian maisteri
  • Georg-Henrik Wrede, toimitusjohtaja, Folkhälsan