Historia

Lasten ja nuorten säätiö, alkuperäiseltä nimeltään Suomen lasten ja nuorten säätiö, perustettiin huhtikuussa 2001. Idea säätiön perustamisesta tuli ministeri Pär Stenbäckiltä ja Heikki Järvenpäältä, jotka totesivat, että Suomesta puuttui yritysten kanssa yhteistyössä toimiva, ennaltaehkäisevää nuorisotyötä tekevä järjestö. Takana oli myös huoli lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Perustamisessa olivat Stenbäckin ja Järvenpään ohella mukana myös Suomen Lions-liitto, Folkhälsan ja Nuorten Itsenäisyysrahasto / Aseman lapset ry. Suomi oli Pohjoismaista ensimmäinen, jonne perustettiin International Youth Foundationin verkostoon kuuluva kansallinen säätiö.

Säätiön ensimmäinen hanke oli Wärtsilän kanssa toteutettu Tunti Lapselle -keräys, jonka tuotot lahjoitettiin osaksi kotimaan, osaksi Palestiinan nuorisotyöhön. Tunti Lapselle -keräyksiä toteutettiin myöhemmin muun muassa UPM-Kymmenen, TVO:n ja Metson kanssa.

Kehitysyhteistyö on ollut mukana alusta asti säätiön toiminnassa. Aluksi säätiö tuki rahallisesti muiden toteuttamia kehitysyhteistyöhankkeita, mutta jo vuonna 2003 säätiö käynnisti ensimmäisen, oman lähialueyhteistyöhankkeensa Venäjän Karjalassa, Kolja-projektin. Yhteensä säätiö tuki vuosien 2004-2008 aikana toteutetussa Karjalan Lapsi -ohjelmassa noin viittäkymmentä hanketta Venäjän Karjalassa.

Valtakunnallinen Zest – elämäntaitoja etsimässä -ohjelma antoi välineitä koulujen elämäntaitokasvatukseen vuosina 2003-2012. Zestin viestiä vei nuorille Zest-tiimi, johon valittiin omalla urallaan ja elämäntaidoissaan menestyneitä suomalaisia. Toiminta suunniteltiin yhdessä kasvatustieteen professori Kari Uusikylän ja valmentaja Ari Tammivaaran kanssa. Kaikkiaan tiimiläiset pitivät yli 1 600 elämäntaitoluentoa 800 eri oppilaitoksessa ympäri Suomen. Koko Zest-ohjelman historian aikana yhteensä noin 360 000 yläkoululaista ja lähes 30 000 opettajaa osallistui Zest-tiimiläisen vierailuille.

Suomen kulttuurirahaston aloittama Myrsky-hanke siirtyi osaksi säätiömme toimintaa vuonna 2011. Myrsky tuki erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten taiteen tekemistä. Toiminnan lähtökohtana oli ajatus taiteen voimauttavasta vaikutuksesta nuorten elämässä. Myrsky tavoitti vuodesta 2008 alkaen noin 20 000 nuorta pitkäkestoisissa projekteissa ympäri Suomea. Vuosien 2011-2015 aikana säätiö tuki yhteensä 129 projektia 1,2 miljoonalla eurolla.

Vuosina 2011-2014 säätiö veti valtakunnallista Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa. Kampanjan ideana oli edistää nuorten mahdollisuuksia kartuttaa työkokemusta ja oppia työelämän pelisääntöjä, ja siten helpottaa nuorten pääsyä mukaan työelämään. Kampanja sitoutti vuosittain satoja kesätyö- tai harjoittelupaikkoja tarjoavia työnantajia hyvän kesätyön periaatteisiin, ja kokosi yhteen mittavan yhteistyö- ja kumppanuusverkoston.

Lasten ja nuorten säätiö tänään

Säätiö toimii valtakunnallisesti Suomessa sekä tekee kehitysyhteistyötä Afrikassa. Lue lisää toiminnastamme.

Toiminnan ydin on nuorten elämäntaitojen vahvistaminen ja nuorten tukeminen oman paikan löytämisessä. Nuoret löytävät kokeilemisen kautta omia vahvuuksiaan, saavat rohkeutta toimia yhdessä muiden kanssa ja heidän itsetuntonsa ja sosiaaliset taitonsa vahvistuvat. Nuorille rakennetaan myös konkreettisia reittejä työelämään muun muassa harjoittelupaikkojen kautta yhteistyössä yritysten kanssa.

Vuonna 2015 säätiö sai uuden visuaalisen ilmeen strategian uudistumisen myötä. Samalla otettiin käyttöön nimen lyhyempi muoto: Lasten ja nuorten säätiö. Nimi muuttui virallisesti vuonna 2016 tehdyssä sääntöuudistuksessa.

Ajankohtaisimmat uutisemme löydät täältä.