Historia

Lasten ja nuorten säätiö, alkuperäiseltä nimeltään Suomen lasten ja nuorten säätiö – Barn och Ungdomsstiftelsen i Finland, perustettiin huhtikuussa 2001. Idea säätiön perustamisesta tuli ministeri Pär Stenbäckiltä ja Heikki Järvenpäältä, jotka totesivat, että Suomesta puuttui yritysten kanssa yhteistyössä toimiva, ennaltaehkäisevää nuorisotyötä tekevä järjestö. Takana oli myös huoli lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Perustamisessa olivat Stenbäckin ja Järvenpään ohella mukana myös Suomen Lions-liitto, Folkhälsan ja Nuorten Itsenäisyysrahasto / Aseman lapset ry. Suomi oli Pohjoismaista ensimmäinen, jonne perustettiin International Youth Foundationin verkostoon kuuluva kansallinen säätiö.

Säätiön ensimmäinen hanke oli Wärtsilän kanssa toteutettu Tunti Lapselle -keräys, jonka tuotot lahjoitettiin osaksi kotimaan, osaksi Palestiinan nuorisotyöhön. Tunti Lapselle -keräyksiä toteutettiin myöhemmin muun muassa UPM-Kymmenen, TVO:n ja Metson kanssa.

Kehitysyhteistyö on ollut mukana alusta asti säätiön toiminnassa. Aluksi säätiö tuki rahallisesti muiden toteuttamia kehitysyhteistyöhankkeita, mutta jo vuonna 2003 säätiö käynnisti ensimmäisen, oman lähialueyhteistyöhankkeensa Venäjän Karjalassa, Kolja-projektin. Yhteensä säätiö tuki vuosien 2004-2008 aikana toteutetussa Karjalan Lapsi -ohjelmassa noin viittäkymmentä hanketta Venäjän Karjalassa.

Nuori.fi tänään

Säätiö toimii nyt valtakunnallisesti Suomessa mm. Glow-, Dreams-, Kotio, Sirkuksesta siivet elämäänTenho- ja Taidot elämään -toiminnan kautta sekä tekee kehitysyhteistyötä Afrikassa.

Lasten ja nuorten säätiön toiminnan ydin on nuorten elämäntaitojen vahvistaminen ja nuorten tukeminen oman paikan löytämisessä. Nuoret löytävät kokeilemisen kautta omia vahvuuksiaan, saavat rohkeutta toimia yhdessä muiden kanssa ja heidän itsetuntonsa ja sosiaaliset taitonsa vahvistuvat. Nuorille rakennetaan myös konkreettisia reittejä työelämään muun muassa harjoittelupaikkojen kautta yhteistyössä yritysten kanssa. Vuonna 2018 Lasten ja nuorten säätiön toiminnassa on mukana noin 33 400 nuorta ja yli tuhat opettajaa, taiteilijaohjaajaa ja muuta nuorten parissa työskentelevää ammattilaista sekä lukuisia tukijoita.

Vuonna 2015 säätiö sai uuden visuaalisen ilmeen strategian uudistumisen myötä. Samalla otettiin käyttöön nimen lyhyempi muoto: Lasten ja nuorten säätiö.

Nimi muuttui virallisesti vuonna 2016 tehdyssä sääntöuudistuksessa. Käytämme nimenä myös aktiivisesti verkkosivujemme osoitetta Nuori.fi. Uusi ilme lanseerattiin syksyllä 2015 uusilla kotisivuillamme ja alkuvuodesta 2016 Nuoret näkyviksi! -tilaisuudessa.

Ajankohtaisimmat uutisemme löydät täältä.