Tietoa meistä

Lasten ja nuorten säätiö tekee tulevaisuuteen katsovaa nuorisotyötä, joka tähtää siihen, että jokainen nuori kokee elämänsä merkitykselliseksi. Kun maailma ympärillä muuttuu nopeasti, voi nuoren olla vaikea kiinnittyä siihen. Yhdelläkään yhteiskunnalla ei kuitenkaan ole varaa menettää nuoriaan. Työskentelemme erityisesti 13–25-vuotiaiden nuorten parissa. Toiminta-alueemme on koko Suomi.

Pyrimme tarjoamaan vuosittain kymmenille tuhansille nuorille merkityksellisyyden tunnetta edistäviä kokemuksia. Samalla teemme kohdennettua, ja tarpeen mukaan pitkäkestoista ja intensiivistä, työtä vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten merkityksellisen tulevaisuuden edistämiseksi.

Vahvuutemme on rohkeat ja luovat työtavat. Yhdistämme tieteen ja taiteen eri menetelmiä, jotta nuoret pystyisivät tarkastelemaan vahvuuksiaan ja tulevaisuuttaan uusista näkökulmista. Työmme tähtää vahvaan kokemuksellisuuteen. Korostamme tulevaisuusorientaatiota, verkostomaisuutta ja pitkäkestoisia kumppanuuksia. Olemme järjestökentällä yritysyhteistyön edelläkävijä ja luotettava yritysvastuukumppani. Olemme lisäksi jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Nuorisotyön ohella haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta se olisi nuorille entistä parempi paikka. Teemme esimerkiksi selvityksiä ja nostamme esiin nuorten äänen.  

Lasten ja nuorten säätiö on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Säätiö on Vastuullinen lahjoittaminen ry:n, FIBS ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n ja Kepa ry:n jäsen.

Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, joka koostuu yhteiskunnan eri osa-alueita tuntevista henkilöistä.

Merja Kivelä, puheenjohtaja – osakas, asianajaja / Castrén & Snellman
Cecilia Adolfsson – Administration & HR Director / Miltton Oy
Kati Ihamäki – brändi- ja yritysvastuujohtaja / OP
Mikko-Pekka Hanski – Head of Studio / Idean
Sanna Ryynänen – sosiaalipedagogiikan yliopistolehtori / Itä-Suomen yliopisto
Vilhelmiina Wahlbeck – viestintäjohtaja / DNA
Joonas Veijanen – teatteri-ilmaisun ohjaaja
Eetu Vienonen – nuori helsinkiläinen vaikuttaja

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta toimii säätiön neuvoa-antavana luottamuselimenä ja sen jäsenet edustavat eri yhteiskunnallisia tahoja.

Teppo Rantanen, puheenjohtaja
Pär Stenbäck, kunniapuheenjohtaja, ministeri
Rauno Heinonen
Helena Helve, professori, Tampereen yliopisto
Ari Lahti, toimitusjohtaja, Icecapital Oy
Valentina Lundström
Carola Teir-Lehtinen, filosofian maisteri
Sten Olsson, partner, Hannes Snellman Oy
Tomi Pitkänen, toimitusjohtaja, Deloitte Oy
Jyrki Poutanen, Chief Creative Director, TBWA
Georg-Henrik Wrede, toimitusjohtaja, Folkhälsan

Asiantuntijaraati

Asiantuntijaraadin tehtävänä on edustaa ja kehittää säätiön lapsi- ja nuorisotyön asiantuntemusta. Se seuraa alan tutkimusta ja käytännön sovellutuksia sekä perehtyy hallituksen pyynnöstä esille tuleviin lapsi- ja nuorisoprojekteihin.

Fanny Vilmilä, pj, Nuorisotutkimusverkosto, tutkija
Marjatta Bardy, vapaa tietokirjailija ja tutkimusprofessori emerita (THL)
Sini Bask, Stadin avoin ammattiopisto, johtava opettaja
Matti Cantell, Setlementtiliitto, toimialajohtaja
Eila Kauppinen, Helsingin yliopisto, tutkija
Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto
Antti Kivijärvi, Itä-Suomen Yliopisto / Joensuu
Nelli Kuokka, VALO, johtaja
Päivi Känkänen, THL, erityisasiantuntija
Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto
Sami Myllyniemi, Nuorisotutkimusverkosto
Ilona Niinikangas, Helinä Rautavaara museo, museolehtori
Ulla Nord, Me-säätiö, johtaja
Micke Renlund, teatterikouluttaja ja ohjaaja
Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto, sosiaalipedagogiikan yliopistolehtori
Arto Salonen, Helsingin yliopisto, dosentti
Markus Talvio, Helsingin yliopisto

Yhteystietomme

Säätiön ja henkilöstön yhteystiedot löydät täältä.

Ajankohtaiset asiakirjamme

KESTÄVÄ KEHITYS: AGENDA 2030

Lasten ja nuorten säätiö toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nuorten hyväksi tekemämme työ edistää etenkin näiden kolmen Agenda 2030 -tavoitteen toteutumista.

Tervetuloa mukaan nuorten hyvän elämän puolesta tehtävään työhön!