Skip to content

Tulevaisuus­­safari

Att forma en uppfattning om sin egen framtid i en hastigt föränderlig värld kan vara svårt eller till och med omöjligt. Som del av Tulevaisuussafari – en safariresa till framtiden – förstärker ungdomarna sin framtidstro och sin förståelse för den pågående omvandlingen av arbetslivet i workshops som kombinerar teater med framtidsarbete. Genom samarbete med lokala företag får ungdomarna nya perspektiv på arbetslivet.

Tulevaisuussafari kombinerar framtidsarbete med teaterkonstens metoder.  

Under åren 2021–2022 deltar 114 ungdomar i verksamheten i Kajana, Kemi och Uleåborg. Därtill utbildar vi företagsrepresentanter i att bemöta ungdomar i olika livssituationer, samt professionella inom ungdomsarbete i att utnyttja teaterkonst och framtidsarbete i sitt eget arbete.

När en ungdom blir utan arbete eller utbildning kan hen förlora mycket som är betydelsefullt för hens välmående. Världens accelererande förändring och osäkra framtid kan till och med väcka ängslan hos ungdomen, med den följden att det känns oöverkomligt att göra beslut beträffande det egna livet. Tulevaisuussafari-verksamheten har som mål att stärka ungdomars tro på sina möjligheter och sin framtid. Genom verksamheten bygger ungdomarna upp sin uppfattning om de egna styrkorna i förhållande till arbetslivets omvälvning. Ungdomarnas förmåga att ta sig vidare i livet, exempelvis genom utbildning eller arbete, förbättras.

Ungdomarna deltar genom verksamheten i framtidsworkshops och företagssafarin, alltså företagsbesök i Kajana, Kemi och Uleåborg. I workshoparna utforskar ungdomarna med hjälp av teaterkonst olika möjliga framtider och hur framtidens arbete kunde se ut. Workshoparbetet låter ungdomarna urskilja olika alternativa stigar för sig själv i arbetslivet.

Varje företagssafari ordnas i samarbete med lokala företag som deltar i verksamheten. Ungdomarna besöker företagen, bekantar sig med vad de gör och bildar en uppfattning om vilka konkreta dagliga uppgifter som ingår i deras arbetstagares vardag. Genom företagssamarbetet får ungdomarna nya perspektiv på arbetslivet.

Varje Tulevaisuussafari-helhet kulminerar i en föreställning, producerad och förverkligad av ungdomarna själva, om framtidens arbetsliv. Efteråt behandlar ungdomarna och företagsrepresentanterna ämnet med hjälp av omvänt mentorskap som metod. Vi ordnar omvänt mentorskap som en handledd tillställning där företagens arbetstagare och ungdomarna diskuterar framtidens arbetsliv tillsammans. 

Tulevaisuussafari förverkligas i samverkan med Kemis stadsteater, Kulttuuriosuuskunta Ilme och Vaara-kollektivet, vilka ansvarar för att ordna verksamhet för ungdomar regionellt i samarbete med Kajanas, Kemis respektive Uleåborgs stad.

Verksamheten finansieras av Europeiska socialfonden, medverkande kommuner och konstverksamheter, samt företagssamarbetspartners Valmet Automation Oy och Osuuskauppa Maakunta. Verksamhetens nationella finansmyndighet är NTM-centralen i Norra Österbotten.

Tulevaisuussafari

Tid: 2021–2022

Målgrupp: Under 30 år gamla ungdomar som hamnat utanför arbete och utbildning

Finansiär: Europeiska socialfonden, medverkande kommuner och konstverksamheter, Valmet Automation Oy, Osuuskauppa Maakunta

Antal deltagande ungdomar: 114

Verksamhetsområde: Kajana, Kemi, Uleåborg

Förfrågningar

Sofia-Charlotta Kakko

Sakkunnig

sofia.kakko@nuori.fi

041 434 2829

Anna Jussilainen

Sakkunnig

anna.jussilainen@nuori.fi

050 320 7273

Jenni Helle

Kommunikationsspecialist

jenni.helle@nuori.fi

050 411 5404

Europeiska social fonden logo.
Hävkraft från EU 2014-2020 logo.
Närings-, trafik- och miljöcentralen logo.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö