Skip to content
Donera

Taidot elämään

Tusentals ungdomar i Finland går en yrkesförberedande Valma-utbildning där de söker riktning i livet. I Barn- och ungdomsstiftelsens kreativa och engagerande Taidot elämään-verksamhet hittar Valma-studerande sina styrkor genom konstworkshops och coaching-lektioner. Som en del av denna verksamhet gör kända dreamsters besök hos ungdomsgrupperna för att dela med sig uppmuntrande berättelser om sin egen uppväxt. Verksamheten ger ungdomarna en starkare tro på att kunna påverka sin framtid. Verksamheten ger ungdomarna ett starkare förtroende för sin förmåga att påverka sin egen framtid.

Årligen deltar ca 400 Valma-studerande i åldern 16–29 år i Taidot elämään -verksamheten (sv. Färdigheter för livet). Den ungdomsinriktade delen av verksamheten har konst som sin utgångspunkt. De arbetar och upplever tillsammans genom cirkuskonst, kortfilmer och musik, på coach-lektioner i livskunskaper och genom dreamster-besök. Denna kreativa verksamhet hjälper ungdomarna att hitta sina styrkor och förstärker deras framtidstro. 

Tusentals ungdomar blir varje år utan studieplats för examensinriktade studier. Blir situationen utdragen kan det påverka hälsan genom bland annat försörjningssvårigheter och utanförskap. Taidot elämään är en mångdisciplinär verksamhet för ungdomar inom Valma-utbildningen, alltså förberedande studier inför yrkesutbildning. Kreativ verksamhet i form av konstworkshops, coaching-lektioner och dreamsterbesök som del av Valma-studierna ger ungdomarna bättre möjligheter att hitta sin plats i samhället och bygga upp sin unika framtid. 

I konstworkshops arbetar ungdomarna tillsammans med yrkeskonstnärer på kortfilmer, musik eller cirkuskonst och går tillsammans igenom en kreativ process som utmynnar i en konstnärligt verk.  

Coaching-lektioner ger ungdomarna starkare livskunskaper och färdigheter för yrkeslivet. Coaching sker i samarbete med högskolestuderande. Coachutbildningen för högskolestuderande anordnas årligen av Barn- och ungdomsstiftelsen och ingår i högskolestudierna.   

Dreamsterbesök förstärker ungdomarnas framtidstro. I besöken möter dreamstern Valma-gruppen och ger en föreläsning. Dreamsters berättar utifrån sin egen livshistoria om hur alla kan hitta sina styrkor och hur alla har rätt att följa sina drömmar.  

Lärarutbildningar ger de lärare som deltar i Valma-utbildningen kreativa metoder för handledning av ungdomar med behov av särskilt stöd. Stödet som lärarna får kommer även ungdomarna direkt till gagn. 

Våra Valma-samarbetspartners är Åbo yrkesinstitut TAI, Yrkesinstitutet i Saloregionen SSKKY, Tammerforsnejdens yrkesskola Tredu, Mellersta Nylands utbildningssamkommun Keuda, Västra Nylands utbildningssamkommun Luksia, Yrkesinstitutet Omnia samt Yrkesinstitutet Live.

De högskolor som vi samarbetar med kring coach-verksamheten är Humanistiska yrkeshögskolan, Tammerfors yrkeshögskola samt Helsingfors universitet.

Våra konstworkshops genomförs i samarbete med Sirkus Magenta, Resonaari och Birkalands filmcentrum samt med konsthandledarna Hanna Mäkinen och Juhani Kakko. 

Taidot elämään

Pågår: 2015–2022 

Målgrupp: Studerande i åldern 16–29 år som går den yrkesstudieförberedande Valma-utbildningen, Valma-lärare samt högskolestuderande från lämpliga branscher vid Humanistiska yrkeshögskolan, Tammerfors yrkeshögskola och Helsingfors universitet 

Finansiär: STEA, Starckjohann-stiftelsen 

Antal deltagare: Vi når årligen ca 400 Valma-studerande via workshops och via dreamster-besök ytterligare 2 000 studerande på andra stadiet. Coachingverksamheten når årligen ca 40 högskolestuderande och ungefär 40 lärare deltar i lärarutbildningarna.  

 Verksamhetsområde: Egentliga Finland, Birkaland, Nyland 

Förfrågningar

Anna-Liisa Parkkinen

Sakkunnig

anna-liisa.parkkinen@nuori.fi

050 308 4215

Anna Jussilainen

Sakkunnig

anna.jussilainen@nuori.fi

050 320 7273

Linda Lopperi

Koordinator

linda.lopperi@nuori.fi

040 145 7447

Liisi Virta

Producent

liisi.virta@nuori.fi

040 707 7763

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö