Hundra år av ungdom

Stormvind firar Finlands 100-årsjubileum med ansökningen Hundra år av ungdom. Hundra år av ungdom stöder projekt där 12–29-åriga ungdomar skapar konst tillsammans med äldre personer utifrån från sina egna historier och under yrkeskonstnärers handledning. Projektet omfattar alla konstbranscher från teater och radiopjäser till serie, sirkus och film.

Skapande och konst stärker ungdomarnas egen identitet och självförtroende, och alla får nya djupa samhörighetsupplevelser. De gamla och de unga är med som likvärdiga skapare. Att lyfta fram deras egen röst och egen historia med hjälp av konst spelar en viktig roll. Tillsammans hittar man en gemensam ny historia, som är en del av vårt lands dåtid, nutid och framtid.

Hundra år av ungdom är ett nytt sätt för deltagarna att visa sina känslor, berätta sin egen historia och göra både det levda livets och de framtida möjligheternas röst hörd. Tiotals performanser och utställningar skapar upplevelser under hela jubileumsåret för olika publiker på flera orter, även via webben och medierna.

På grund av förnyelser i verksamhetsmodellen ordnas det ingen Stormvind-ansökan våren 2017.

GRUNDKRAVEN FÖR PROJEKT SOM ANSÖKER OM FINANSIERING

Projektets innehåll

 • projektet ska nå ungdomar som behöver stöd och ensamma äldre personer
 • projektets huvudsakliga mål ska vara att ge ungdomar och äldre personer
 • upplevelser av egenmakt genom gemensamma sysslor och möten
 • ungdomar och äldre personer är själva konstskaparna i projektet
 • konstprocessen leds av en eller flera engagerade professionella konstnärer
 • projektet handlar om att skapa konst utifrån ungdomarnas och de äldres egna utgångspunkter, inte konstnärlett
 • arbettssätt som främjar gemenskap har en betydande roll i projektet
 • projektet producerar ett slutprodukt som gör deltagarna ”synliga” och deras egna och gemensamma historier hörda
 • konst används på ett innovativt sätt för att ungdomarna och de äldre ska kunna möta

Projektets genomförande och ledning

 • samarbetspartner för projektet har kommit överens om samarbetet innan man ansöker om finansiering
 • man har planerat hur man ska nå ungdomarna och de äldre personerna som ska delta i projektet
 • projektet förbinder sig till att rapportera om projektets gång enligt riktlinjerna
 • projektet förbinder sig till att fungera som Stormvinds Finlands 100-årsjubileumsprojekt och framhålla detta i sin kommunikation

DEN ANSÖKANDE KAN VARA

 • en organisation som arbetar med ungdomar (både privata och offentliga aktörer)
 • en organisation som arbetar med äldre personer (både privata och offentliga aktörer)
 • en organisation som arbetar med konst
 • en konstnär eller en konstnärarbetsgrupp

ÖVRIGT ATT BEAKTA

Projektstöden kan vara mellan 1000 och 10 000 euro.

Märk väl att Stormvinds tema Hundra år av ungdom är med i Finlands 100-årsjubileum, vilket innebär också att de valda projektens utställningar, uppträdanden, föreställningar och andra konstnärliga slutprodukter kommer att vara mer synliga i de lokala, riksomfattande och sociala medierna. Därför förbinder sig varje projekt vid ansökan att informera och kommunicera om sin verksamhet och dess produkter i samarbete med Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland och FINLANDS 100-ÅRSJUBILEUMSPROJEKT.

Frågor om ansökan svaras av Barn- och ungdomsstiftelsen i Finlands verksamhetsledare Tuula Colliander, tfn 040 575 3626, tuula.colliander@nuori.fi.

I tekniska frågor som gäller användningen av systemet kontakta det tekniska stödet per e-post på adressen hakemustuki@datalink.fi.