Skip to content

Pelaa!

Pelaa! är ett ESF-finansierat projekt där Nuorten Akatemia, SAKU rf och Barn- och ungdomsstiftelsen tillsammans med yrkesstuderande ungdomar utvecklar nyttospel genom en engagerande speldesignprocess. Projektet genomförs åren 2020–2022.

Projektet har som mål att med hjälp av spelpedagogik åstadkomma ökat engagemang och social delaktighet hos ungdomar som håller på med yrkesstudier på andra stadiet.

De tre samverkande organisationerna kommer under projektets gång att tillsammans med de yrkesstuderande ungdomarna starta en tjänstedesign- och speldesignprocess där ungdomarna aktivt arbetar med att utveckla undervisningsspel. När undervisningsspelen är färdiga kommer de att användas vid yrkesläroanstalter och ungdomsorganisationer. Spelen är inriktade på om ökad fysisk aktivitet, hur man hittar nya hobbyer samt ungdomars deltagande i yrkeslivet och deras framtidstro. 

Undervisningsspelen kommer att testas på spelturnéer som de samarbetande läroanstalterna ordnar under våren 2021. När speldesignprocessen är slutförd kommer spelen att distribueras för undervisning, vilket sker genom att utbilda undervisande och handledande personal hos de samarbetande läroanstalterna i hur spelen kan utnyttjas i det egna arbetet. 

För aktörer inom tredje sektorn kommer projektet att producera information och verktyg för utnyttjande av spelpedagogik och spelifiering i det arbete som aktörerna bedriver med ungdomar och samfund. För intressegrupper inom tredje sektorn kommer de samverkande organisationerna att organisera tillställningar där projektets resultat presenteras, och där man kommer att dela med sig av god praxis kring spelutveckling och utnyttjande av nyttospel i det arbete med undervisning och uppfostran som bedrivs inom tredje sektorn. 

Projektet Pelaa! (Spela!) genomförs i samarbete mellan Nuorten Akatemia, SAKU rf och Barn- och ungdomsstiftelsen. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och koordineras av Näringslivs-, trafik- och miljöcentralen. 

Pelaa!

Pågår: 2020–2022 

Målgrupp: Ungdomar som studerar vid yrkesläroanstalter på andra stadiet 

Finansiär: Europeiska socialfonden (ESF)

Deltagande ungdomar: I detta projekt deltar sammanlagt 60 ungdomar i spelutveckling, och 400 ungdomar deltar i spelandet 

Verksamhetsområde: Huvudstadsregionen och Tammerfors 

Förfrågningar

Sakkunnig

Milla Minerva Mertanen

milla.mertanen@nuori.fi

050 572 8642

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka
VerksamhetStiftelsenArtiklar
info@nuori.fi

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki

Kontakta oss
Faktureringsuppgifter (på finska)

© 2020 Lasten ja nuorten säätiö